<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bli en digital ledare för att driva företaget framåt mot framgång

30.12.2018

Det enda sättet du överlever är att du kontinuerligt förvandlas till något annat. Det är denna idé om kontinuerlig omvandling som gör dig till ett innovationsföretag. - Virginia Rometty, VD på IBM


Idag är det en tuff match att vinna i konkurrensen om kunderna. För att kunna agera innovativt krävs förståelse för och kontroll över affärerna, att kunna jobba mer effektivt och agilt och att behålla sin personal. För många av er kan det vara en stor förändring, är ni förberedda?


Har ni en kultur som förespråkar förändring?

Innan du kan implementera förändring måste du lyssna på allas input: CEO, andra chefer och managers såväl som slutanvändare och andra kollegor. Använd deras åsikter och tankar i kombination med ditt personliga omdöme för att förstå när och var du bör initiera förändringen och samtidigt föra bolaget framåt. Det är viktigt att du vet hur du bör investera, och i vilket verktyg, för att möta såväl budget som företagsmål.

Att välkomna utomstående åsikter och lyssna på deras behov skapar en positiv och innovativ atmosfär på ditt bolag. Om kollegor känner ditt stöd och känner dig bekväm med att dela med sig av idéer kommer ditt bolag hylla förändringen och fortsätta sin frammarsch.

Etablera dig som en trendsättare

Trender är lätta att följa, och vi ser upp till dem som sätter trenderna. Har du förståelse för dynamiken av industrier, att hitta nya digitala möjligheter och hot kommer det inte bara att ge dig konkurrenskraftiga fördelar - det befäster även din position som trendsättare. Andra företag kommer på sikt att följa dig för råd och potentiella partnerskap, vilket i sin tur hjälper ditt bolag att växa ytterligare. Både på den marknaden ni befinner i er idag, och framtida marknader.


I rapporten ”4 Framgångsfaktorer: Driv affärer genom innovation” får du en översikt i vad som krävs för att bli en digital ledare och vara den som leder arbetet framåt. Här är något av det vi pratar om;

 

 1. Se möjligheter, inte begränsningar.
  Innovativa bolag har ett öppet sinne och tar aldrig ett nej för ett nej. De ser möjligheterna med sitt arbete istället för begränsningarna och uppmuntrar varandra att nå nya höjder.

 2. Var inte rädd.
  Rädsla får innovation att avstanna. Trots att rädslan att hamna efter kan inspirera innovation och motivera dig att arbeta hårdare än dina konkurrenter så kommer rädslan att hindra dig från att hitta och exekvera dina allra bästa idéer.

 3. Dela med dig av erfarenheter.
  Utbyte av kunskap breddar din horisont och öppnar ditt sinne för nya möjligheter genom att ge dig ett nytt perspektiv att se saker på. Utmana, diskutera och prata med kollegor för att hitta IT-lösningar som är förändrar allt.

 4. Kombinera ny kunskap med den du redan besitter.
  Innovationer inspireras allt som oftast av andra människors aktioner. Att applicera ett nytt sätt att se på saker och den kunskap som du redan besitter är ett perfekt sätt att stimulera hjärnan och kittla igång kreativiteten.

 5. Var uppmärksam som ledare.
  Skapa ett ramverk för strategisk innovation för alla nivåer i er organisation. Du behöver driva på innovation på daglig basis genom att lyssna på och stödja dina kollegors idéer. Att ha en etablerad strategi för att ta till sig bra idéer och avfärda de sämre kan resultera i bättre strategiska innovationsidéer än de initiala idéerna.

 

Har du lite tid över nu så passa på att lyssna på Webinariet med Daniel Eriksson Pitt, Affärsutvecklare som pratar om den digitala chefens nya roll i framtidens affärer. 

Webinar: Digitala chefens nya roll i framtidens nya affarer 


Eller ladda ned den fullständiga rapporten här:

CIO_RAPPORT_2019-4_framgangsfaktorer_analysrapport_2019

 

Ämnen: CRM, Microsoft Dynamics 365Marianne Lager

Marknads- och kommunikationschef

Jag vill inspirera dig genom att presentera Dynamics 365 konceptet på ett enkelt sätt. Både via våra blogginlägg, webinarier mm, men även via vårt specialbyggda upplevelserum där vi kombinerar inspiration och kunskap med glädje. Med hjälp av detta hoppas jag hjälpa dig att förstå hur man får verkliga affärsfördelar med hjälp av Microsoft Dynamics 365.