<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Rolf Bardh

Vikten av att bygga och upprätthålla en stark säkerhetsinfrastruktur

En utgångspunkt för att komma igång med det framtida säkerhetsarbetet är att börja med att genomföra en noggrann granskning av den nuvarande situationen, baserad på organisationens säkerhetspoäng (secure score). Därefter kan en strategi och plan utvecklas med utgångspunkt i denna analys, anser Business Advisor Rolf Bardh på Innofactor


Cyberkriminalitet blir alltmer sofistikerad

Oavsett om du är en stor internationell koncern eller en lokal företagare, är du alltid utsatt för cyberhot, Under 2022 ökade cyberbrotten i Europa med 25%  -  enligt Threat Intelligence Report 2023 från Trusec   

Cyberkriminella verkar ständigt för att hitta nya sätt att tränga in i system, stjäla data och orsaka skador. Från ransomware-attacker som låser företagsdata och kräver lösensummor till phishing-försök som lurar anställda att avslöja känslig information – företag står inför en ständig kamp för att skydda sig. Det är viktigt att förstå att hoten kan komma från flera olika håll, både externa aktörer som försöker utnyttja sårbarheter i ditt system, oavsett moln - eller on-premise lösning eller interna incidenter orsakade av den anställdes oavsiktliga misstag eller oaktsamhet. Oavsett hot är behovet av säkerhet av yttersta vikt. 

–'' I dagens digitala tidsålder är cybersäkerhet inte längre en valmöjlighet, det är en nödvändighet, konstaterar Rolf Bardh''

För att skydda sig mot de ständigt föränderliga hoten krävs en kontinuerlig översyn av säkerhetsåtgärderna. Det innebär inte bara att skaffa licenser och börja nyttja Microsoft Defender och hoppas på det bästa, utan också att aktivt övervaka och uppdatera sitt säkerhetsskydd för att försäkra sig om att ha anpassade skydd som klarar olika typer av hot.

Investera i en bra och trygg säkerhetsinfrastruktur 

Att bygga och upprätthålla en stark säkerhetsinfrastruktur är en utmanande uppgift som kräver dedikation och kompetens. Det är här en trygg och pålitlig partner kommer in i bilden.  - “En partner som förstår de unika säkerhetsbehoven som ditt företag har, och som dagligen arbetar med säkerhet och håller sig uppdaterad om de senaste hoten och arbetar utefter en bästa praxis är nog den bästa investeringen” enligt Rolf.

Vi hjälper dig

Vi på Innofactor kan hjälpa dig att utforma en skräddarsydd säkerhetsstrategi som passar din organisation och erbjuda stöd och rådgivning när det behövs. I en tid då cyberhoten ständigt är närvarande är det viktigt att kontinuerligt övervaka och förbättra säkerhetsåtgärderna med hjälp av verktyg som finns men även att förstå säkerhetens komplexitet, som kan hjälpa dig att skydda din verksamhet mot de faror som lurar i det digitala landskapet.

För mer information - kontakta oss här!

Ta tempen på din organisations verksamhet

Webbinar med erbjudande till dig som kund.

- ''En bra startpunkt för det fortsatta säkerhetsarbetet är genomföra en genomlysning av dagens situation baserat på organisations secure score och skapa en plan utefter den, anser Rolf''  

För att hjälpa dig att bättre förstå och hantera cybersäkerhetsutmaningar bjuder vi in dig till vårt kommande webbinar: "Ta tempen på din organisations svagheter", där vi även kommer lotta ut en kostnadsfri genomgång av din organisations svagheter.  Webbinaret är kostnadsfritt och öppet för alla som vill lära sig mer om cybersäkerhet. 

Anmäl dig här!

 

 

 

 

 

 

 Rolf Bardh

Som Business Advisor hjälper jag våra kunder med molnresan och att visa på de nya möjligheterna förändringen medför.