<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Rolf Bardh

NIS2-direktivet träder snart i kraft – Är din organisation redo?

I början av 2023 trädde EU:s nya direktiv för nätverk och cybersäkerhet, NIS2, i kraft. Det inför stora förändringar i kraven på företagens cybersäkerhet. 


Vad innebär NIS2 direktivet?

Den nationella tillämpningen av direktivet börjar gälla i oktober 2024. Det finns alltså fortfarande en övergångsperiod, men de nya kraven är så betydande att det lönar sig att börja förbereda sig redan nu. Vad innebär det nya NIS2-direktivet: Vad handlar det egentligen om, vem berörs och hur kan organisationen uppfylla de krav som ställs på dess cybersäkerhet? 

Vad är NIS2-direktivet och vilka organisationer omfattas av det?  Cybersäkerhetsdirektivet NIS2 är en EU-omfattande ramverk för cybersäkerhet. Det nya NIS2-direktivet är en utökad version av det tidigare NIS-direktivet som trädde i kraft 2016.  Syftet med den nya lagstiftningen är att förbättra cybersäkerheten i EU-länderna genom att införa strängare krav för specifika sektorer. Det finns många förändringar i det nya direktivet, bland de mest betydande är tillsättandet av nya sektorer och leverantörskedjor, strängare övervakning av aktörer och ökat fokus på företagens ansvar. 

NIS2-direktivet gäller för organisationer vars verksamhet är kritisk för samhället. Sådana organisationer verkar ofta inom områden som energi, finans, hälso- och sjukvård, vattenförsörjning, offentlig förvaltning eller digital infrastruktur. Organisationer som omfattas av NIS2-direktivet måste uppfylla de cybersäkerhetskrav som fastställs i direktivet för att skydda sig mot cyberhot. 

MDR- och CSOC-lösningar hjälper till att uppfylla kraven i NIS2-direktivet och Managed Detection and Response (MDR), det vill säga identifiering och respons på säkerhetshot, är en omfattande säkerhetslösning som inkluderar omfattande processer för ledning, riskhantering och krishantering mot olika cybersäkerhetshot. Det spelar en nyckelroll för att uppfylla kraven i NIS2. 

" - MDR förbättrar den övergripande medvetenheten om cybersäkerhet inom hela organisationen och hjälper till att proaktivt skydda sig mot cybersäkerhetshot, säger Rolf Bardh." 

Proaktivitet och förberedelse är avgörande för att säkerställa effektivt skydd, eftersom hotbilden inom cybersäkerhet ständigt förändras. MDR kan även hjälpa till att öka den högsta ledningens medvetenhet om de ekonomiska konsekvenserna av säkerhetsrisker. En annan lika viktig lösning för att säkerställa kompatibilitet med NIS2 är Cyber Security Operations Center (CSOC). Tjänsten hjälper till med kontinuerlig övervakning av säkerheten, hotanalys och analys, samt kan erbjuda dygnet runt beredskap att svara på cyberhot. 

"Cyber Security Operations Center hjälper med kontinuerlig övervakning av säkerheten, hotanalys och analytik, samt kan erbjuda dygnet runt beredskap att svara på cyberhot ''

Att bygga en egen cybersäkerhetsövervakning och operationscenter kräver betydande investeringar både i kompetent personal och i specialiserad programvara och utrustning. Det är meningsfullt endast för organisationer där cybersäkerhet i sig är en del av verksamheten. Innofactors CSOC- och MDR-tjänst är en flexibel och kostnadseffektiv total säkerhetslösning: den ger organisationer expertis och insikt från en erfaren partner för att identifiera och bekämpa säkerhetshot samt utnyttjar Microsofts säkerhetsteknologier. 

Så här förbereder du dig för ankomsten av NIS2-direktivet 

EU-länderna måste genomföra lagstiftningskraven enligt NIS2-direktivet senast i oktober 2024, men det är klokt att förbereda sig för förändringen redan nu.  

Här är tre konkreta råd för organisationer som förbereder sig för uppdateringen: 

  1. Ta reda på om NIS2-direktivet påverkar din organisations verksamhet. Direktivets uppdatering kan indirekt påverka även små organisationer, till exempel underleverantörer för vilka en cybersäker leveranskedja är en viktig del av verksamheten. Innofactors experter analyserar lagkraven specifikt för din organisation.

  2. Utför en gap-analys av din nuvarande cybersäkerhetsstatus. Genom en grundlig gap-analys kan du identifiera      eventuella brister i din organisations överensstämmelse med kraven i NIS2-direktivet. Innofactors konsulter stöder din organisation i kartläggningen av nuläget och hjälper till att formulera målbilden.

  3. Inför CSOC- och MDR-tjänsterna. De erbjuder en systematisk strategi för säkerhetsstyrning och hjälper till att bibehålla överensstämmelse på lång sikt. MDR är avgörande för att uppfylla kraven i NIS2, och med CSOC:s stöd kommer organisationen att fortsätta att uppfylla kraven i framtiden. Innofactors MDR- och CSOC-tjänst är snabb att implementera och mycket kostnadseffektiv. 

Även om detaljerna i NIS2-direktivet kan komma att ändras är det klokt att redan nu skapa en omfattande plan för att möta de nya kraven. Med hjälp av Innofactors MDR- och CSOC-lösning kan organisationer förbereda sig för det nya direktivet och säkerställa kontinuitet och riskhantering även i utmanande situationer. 

Utforska våra tjänster för säkerhetsövervakning mer ingående på vår webbplats här


 

 

 

 

 

 

 Rolf Bardh

Som Business Advisor hjälper jag våra kunder med molnresan och att visa på de nya möjligheterna förändringen medför.