<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Därför är säkerhetsrisker något som berör alla, inte bara IT-chefen...

Även om IT-chefen, eller en eventuell säkerhetschef, har det övergripande ansvaret för IT-säkerheten är det inte bara deras jobb att slåss mot hackers. Även finanschefen, marknadschefen, säljchefen och HR-chefen påverkas av IT-säkerhetsfrågor och behöver på olika sätt vara del av säkerhetsarbetet.  

Dataintrång påverkar hela din organisation. Det innebär att ledningen måste kroka arm med företagets säkerhetschefer för att värna om företagets säkerhet. 

 

Alla påverkas av säkerhetsrisker 

Här är några exempel på hur olika roller berörs av säkerhetsrisker.  

Marknadschefen:  

  • Marknadschefer bör vara förberedda på hur företagets rykte kan påverkas vid en cyberattack och förbereda en kommunikationsplan som minimerar skadorna vid en sådan händelse.  

HR-chefen:  

  • HR-avdelningar bör vara medvetna om vad ett dataintrång gör med de anställdas trygghetskänsla och skydda den konfidentiella information som de anställda hanterar.  

VD och styrelse: 

  • VD:ar och styrelsemedlemmar bör identifiera vilka effekter en bristfällig cybersäkerhet kan ha på företaget och se till att prioritera företagets säkerhet i sin roadmap. 

Fem viktiga frågor för bättre säkerhet 

För en heltäckande säkerhetsstrategi bör så många som möjligt involveras och  möjlighet att bidra med sina perspektiv på cybersäkerhet.  

 Vilka frågor bör ledningen egentligen ställa när det kommer till att skydda organisationens mest värdefulla tillgångar?  

 Här är några av de viktigaste frågorna att ta upp med din CISO (Chief Information Security officer).  

  1. Hur ofta använder personalen molntjänster som ligger utanför vår IT-miljö? 
  2. Är vi skyddade mot insiderbrott? 
  3. Har vi en insatsstyrka för cybersäkerhet redo? 
  4. Är vår BYOD-policy (Bring Your Own Device) säker? 
  5. Har vi tillräckligt stor budget för säkerhetsarbete? 

 

Microsofts säkerhetsfunktioner underlättar säkerhetsarbetet 

Är du verksamhetschef och funderar på att skaffa ett Microsoft-system, som till exempel Microsoft 365, Dynamics 365 for Sales, Talent eller Finance, så är det bra att veta att det finns en mängd färdiga säkerhetsfunktioner. Microsoft är duktiga på molnet och gör enormt mycket för att värna om säkerheten i sina verksamhetsapplikationer.  

Organisationer som använder Microsofts molntjänster har således en fördel i att mycket av det förebyggande säkerhetsarbetet underlättas. Det handlar om att konfigurera applikationerna och den underliggande plattformen Azure för att dra nytta de säkerhetsfunktioner som redan finns.  

Slutligen 

IT-säkerhet är något som rör hela organisationen och inte bara IT- eller säkerhetsavdelningen. Att förebygga risker och minimera hot är därför en fråga för hela ledningsgruppen.  

Genom att använda rätt verktyg och ha ett säkerhetsarbete som omfattar alla avdelningar och ledningschefer kan ni minimera säkerhetsriskerna och de skador de skulle kunna orsaka.

29.3.2021


Stefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.