<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Det framgångsrika finska konceptet inom digital hälso- och sjukvård, Hälsobyn, omfattar nu även övriga nordiska länder

26.2.2018

Innofactor har slutit ett samarbetsavtal med kommunalförbundet Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) om utökning av konceptet Hälsobyn till de övriga nordiska länderna. Därmed blir den populära digitala tjänsten för den specialiserade sjukvården Hälsobyn, tillgänglig i hela Norden med ensamrätt via Innofactor.

Hälsobyn.fi är en snabbt växande digital tjänst inom den specialiserade sjukvården som startade vid HNS och som för närvarande utökas till hela Finland genom det nationella projektet Virtuella sjukhuset 2.0. Under det senaste året har användningen av Hälsobyn fördubblats och det görs över 250 000 besök per månad i Hälsobyn.

Påvisade positiva vårdeffekter

De olika digitala tjänsterna som är planerade för olika patientgrupper kallas hus. Av de 20 hus som redan öppnat har bland annat Psykiatrihuset och Hälsovikthuset varit mest populära och man har redan kunnat påvisa deras positiva vårdeffekter.

Samarbete mellan patienter och proffs

Hemligheten bakom tjänsternas stora popularitet är att både patientgrupper samt proffs inom hälso- och sjukvården i en unik omfattning har deltagit i utformningen ända från planeringsskedet. Det är över 1 250 yrkesutbildade personer inom den specialiserade sjukvården och över 1 500 patienter som av eget intresse och med entusiasm deltagit i planeringen av Hälsobyns tjänster.

Innofactor har sedan 2015 fungerat som HNS:s huvudsamarbetspartner i utvecklingen av den tekniska plattformen för Hälsobyn. I slutet av 2017 nåddes en betydande milstolpe när lösningen för den modulära digitala vårdplanen kunde göras tillgänglig för patienterna. Därmed var den tekniska plattformen för Hälsobyn klar, även om olika utvecklingsarbeten fortsätter att genomföras i framtiden.

"Det har visat sig att Hälsobyn är ett effektivt sätt att erbjuda tjänster inom den specialiserade sjukvården mer omfattande och lättare till olika patientgrupper. Vår hälso- och sjukvårdspersonal och våra patienter använder gärna Hälsobyn och upplever att den innebär en betydlig förbättring. Våra ekonomiansvariga är också nöjda, eftersom den effektiviserar tidsanvändningen betydligt och ger mer tid för möten med patienterna. konstaterar Visa Honkanen, utvecklingsdirektör på HNS.

Innofactor har varit en bra samarbetspartner för oss i utvecklingen av den tekniska plattformen för Hälsobyn, och vi anser att Innofactor är den bästa samarbetspartnern även för utvidgning av den tekniska plattformen för Hälsobyn utanför Finland. Avtalet ger också möjligheter för HNS:s kunniga personal inom hälso- och sjukvården att erbjuda tjänster till helt nya kundgrupper i de nordiska länderna," avslutar Visa Honkanen.

Ett koncept för hela Norden

Innofactors sektorchef inom hälso- och sjukvård Hannu Laesvuori menar att det är lätt att ta konceptet vidare ut i de Nordiska länderna.

"Jag har arbetat med digitala tjänster inom hälso- och sjukvården i 15 år både i Finland och utomlands, men jag har inte tidigare stött på någon innovation som motsvarar Hälsobyns digitala vårdplaner. Med hjälp av digitaliseringen är det möjligt att göra vårdplanerna för patienter med långvariga sjukdomar synliga direkt för patienterna själva, och interaktionen mellan patienten och proffsen inom hälso- och sjukvården kan lyftas till en helt ny nivå.

Jag anser att det är mycket viktigt att ge patienterna en verklig möjlighet att ta mer ansvar för sin egen vård, och även en möjlighet för personalen att utvidga sin roll i riktning mot en coach som motiverar patienten. Det här är en tydlig trend i alla västländer och därför är det naturligt att göra Hälsobyn tillgänglig även utanför Finlands gränser," berättar Hannu Laesvuori.

"Vi är övertygade om att konceptet för Hälsobyn även fungerar utanför Finland. Vi känner plattformen utan och innan och under åren har vi utvecklat och upprätthållit den med en arbetsstyrka på över 100 personer. I egenskap av den ledande leverantören i Norden av Microsoftbaserade molnlösningar kan vi introducera den tekniska plattformen för Hälsobyn snabbt och kostnadseffektivt i alla nordiska länder. Tack vare den moderna molnarkitekturen kan den även skalas till en nationell lösning, på samma sätt som i Finland. Vi har förbundit oss att sprida konceptet för Hälsobyn i Norden och jag utlovar fullständigt stöd till alla våra kunder i de nordiska länderna," säger Innofactors VD och grundare Sami Ensio.

Mer information om lösningen:

Karin Falkenström Loo, Business Unit Director, Sverige
+46 70 650 94 61 / LinkedIn

 karin-falkenstroem

 Läs mer om det ursprungliga uppdraget här 

Ämnen: HÄLSO- & SJUKVÅRDMarianne Lager

Marknads- och kommunikationschef

Sälj- och marknad i symbios har det pratats om länge men fortfarande är sälj och marknadsavdelningar ofta frikopplade från varandra. Men nu tycker jag att det börjar hända saker - och det är nödvändigt när kunderna via digitala kanaler tar reda på allt de behöver inför sitt köp. Så nu handlar det om utmaningen att nå ut till kunden - innan de tar beslut. Där är samarbetet mellan marknad och sälj en avgörande framgångsfaktor.