<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digital möjliggörare - CIO'ns nya roll

16.10.2018

Vi diskuterar CIOn och ledningens roll i den digitala transformationen.

Du som är i början av din kravställning har en spännande och utmanande tid framför dig. Din roll är under förändring. 

Jag har tidigare berört ämnet att den traditionella CIO’n står inför nya utmaningar och en förändrad roll. Som CIO behöver du ta ledningen och föra företaget framåt mot bättre affärer. Din roll behöver bli mer verksamhetsnära för att föra ledningsgruppen framåt mot en större roll – att skapa förståelse kring hur nya arbetssätt påverkar affärerna.

Varannan CIO är inte involverad i strategiarbetet
Deloittes rapport Global CIO Survey 2018 visar dock att nästan varannan CIO säger att de varken är involverade i att utforma eller genomföra den digitala strategin i sin organisation, Endast en fjärdedel av företagen uppger att de överhuvudtaget har en digital strategi. Det är oroväckande när det idag är så viktigt att i framtiden (eller egentligen redan nu!) kunna reagera på förändringar i omvärlden och agera innovativt och agilt. 

Samarbete för rätt prioriteringar
Ledningen behöver förstå och anamma de möjligheter som finns och som bjuds för att skapa en bättre och mer attraktiv arbetsplats för anställda, en bättre upplevelse för kunderna. Med rätt arbetssätt och system som hänger ihop sömlöst ges förutsättningar för att analysera och förutse för att förbereda sig för framtida rätt beslut. Ett samarbete är därför helt nödvändigt. När allt hänger ihop - det är då möjligheterna finns för att analysera och utveckla: 

  • Anställda
  • Kunder
  • Organisation
  • Erbjudande

Det är då möjligheterna med den digitala transformationen får full genomslagskraft och möjliggör bättre affärer!

Du som CIO är därför nyckeln för att leda den digitala transformationen framåt. Och det ställer helt nya krav på rollen. Lite på skoj men ändå med ett visst allvar tänker jag mig en ny definition på din roll; från systemägare till digital möjliggörare - från CIO till DMG . Så ta tag i situationen, bygg en slagkraftig arbetsgrupp och ta ledningen framåt för att skapa bättre affärer.  

*Ladda ned PDF: Digital möjliggörare - CIO'ns nya roll*

New call-to-action

 

Ämnen: CRM, Microsoft Dynamics 365Daniel Eriksson Pitt

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef med passionerat intresse för de möjligheter som digital medels mognad idag erbjuder. I hur det starkt utmanar synen på vad vi som individer kan åstadkomma och hur vi som organisationer kan komma samman och erbjuda våra kunder något fantastiskt.