<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Henrik Ponthan

Digitala möjligheter för byggbranschen

Byggbranschen förr och nu - möjligheter med digitaliseringen

I en så konkret bransch som byggbranschen är det spännande att se hur mycket digitalisering kan förbättra verksamheten. Bara att göra en enkel jämförelse mellan hur det var när jag flyttade in i nyproduktion för några år sen och hur det går till idag.

När jag flyttade in i min nya, fräscha bostadsrätt var det i princip med orden "Välkommen, varsågod här är dina nycklar och om det är något pratar du med Tommy här." Tommy hette egentligen något annat men jag tyckte han såg ut som en Tommy. Han hanterade alla ärenden som vi nyinflyttade hade. Skrev upp dem i sitt kollegieblock och såg till att nån av hans 'gubbar' kom upp och ordnade felen.

Ett par år senare satt jag i styrelsen när det var slutbesiktning av fastigheten. Igen var Tommy där med sitt trogna kollegieblock, ett nytt den här gången, och skrev upp vad som skulle göras. På slutbesiktningen hittade vi naturligtvis de vanliga småfelen men också att en av lägenheterna inte hade ventilationen inkopplad. Tommys 'gubbar' kom upp igen och fixade det som skulle fixas. När det var underleverantörer som skulle göra jobbet dök de upp när de hade tid, det här var ju inte det viktigaste för dem.

Vad har då det här med digitalisering att göra, Tommy var ju inte så digital med sitt kollegieblock och handskrivna arbetsordrar, men det fungerade ju bevisligen? Jo jämfört med den digitalisering jag ser idag, med digital ärendehantering, kundportaler och elektroniska arbetsordrar, är kunderna, byggföretaget och underleverantörerna mycket närmare varandra.

När jag flyttade in var jag tvungen att vara på plats när jag skulle prata med Tommy, idag kan jag sköta det via webben eller i min mobil. Jag kan låsa upp för hantverkare via min app och jag kan se vem som har fått tillgång till min lägenhet. Byggbolagen har möjlighet att följa sina ärenden oavsett om de skall åtgärdas av egen personal eller underleverantörer och de som gör jobbet kan dokumentera och slutföra sina arbetsordrar direkt i systemet.

När företagen sen analyserar informationen kan de se vilka leverantörer eller produkter som håller lägst kvalitet, vilka fel som är vanligast och vilka klagomål kunderna har. Det gör att de kan åtgärda potentiella fel redan under byggtiden och på så sätt få nöjdare kunder och lägre byggkostnader.

Digitalisering i byggbranschen handlar om kommunikation, information och analys.

  • Kommunikation med kund och de anställda
  • Information om produkter och tjänster
  • Analys av informationen och utförande

Allt detta gör vi med hjälp av standardprodukter i Microsofts ekosystem. Dynamics 365, Azure, Power BI, Cortana intelligence Suite och Office 365.

Vi hjälper dig gärna igång med en Quickstart, som ger en genomlysning av era förutsättningar och möjligheter. Hör av dig så bokar vi ett första möte!Henrik Ponthan

Business Architect

För mig är verksamheten alltid i fokus när det gäller IT-lösningar. Frågan ”Vad?” är central och det är verksamheten som sitter inne med svaret. IT skall vara ett stöd för att utveckla företaget och driva affärerna framåt. Under mina 20 år i IT-branschen har jag gång på gång sett bevis på att det är detta som är nyckeln till framgång och det är än mer sant i den digitala transformation som pågår idag.