<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ola Penneryd

Systemstöd för Bygg och Fastighetssektorn

I våra dialoger med bygg- och fastighetsbranschen pratar vi om olika sätt att effektivisera och automatisera.  Återkommande är att öka produktiviteten och då särskilt inom försäljning, marknadsföring och ärendehantering där normalt de stora produktivitetsvinster finns att hämta.

Det händer mycket i byggbranschen. Digitalisering, utlokaliserad produktion och nya konkurrenter är enligt en artikel i Svensk Byggtidning de tre stora trenderna som förändrar byggbranschen 2020.

Produktiviteten i byggbranschen ligger efter många andra branscher. Det finns ett behov av att anamma nya arbetssätt i hela verksamheten, eliminera arbete som inte bidrar med värde och leverera mer med mindre resurser.

Mycket fokus ligger förstås på själva byggprocessen och hur den kan effektiviseras med exempelvis robotar, 4D-modeller, mobila fältlösningar och så vidare. Men effektivisering spänner också över försäljning, marknadsföring och ärendehantering.

Effektiviseringsvinster inom försäljning

Förmågan att sälja fastigheter, bostäder och lokaler är andra sidan av myntet. Här finns stora produktivitetsvinster att hämta där mycket kretar kring hanteringen av t ex en försäljningsstart med kringliggande aktiviteter och marknadsföring.

  • Själva säljarbetet kan effektiviseras på en mängd olika sätt genom exempelvis automatisk informationsinmatning, påminnelser och uppföljning.
  • Kanske vill man lyfta in säljkraft från externa mäklarbolag och kunna jämföra utfall från olika aktörer.
  • Att kunna arbeta systematiskt med koordinerade marknadsföringsaktiviteter är något som avsevärt förenklar till exempel en försäljningsstart.
  • Sedan finns mängder av sätt att använda olika automationsmöjligheter. Att använda automation i kombination med kommunikation vid exempelvis inflyttning skapar en modern kundupplevelse.

Så nyttan av att digitalisera är både effektivitetsvinster och bättre kundupplevelse.


Vanlig fallgrop i systemprojekt

Det som varit utmaningen i digitalisering hittills har varit att få ihop alla delar och att systemprojekt blivit väldigt stora och komplexa. Det tar mycket tid, kostar mycket pengar och det är inte säkert att man får med sig användarna. Det har dock hänt mycket inom systemutveckling det senaste decenniet. Leverantörer som Microsoft har börjat bygga plattformar där det är mycket enklare att utveckla systemstöd som kopplar ihop olika avdelningar och dela samma data.

Det är att likna vid en legolåda där en valfri mängd delar kan användas och byggas ihop och nya delar successivt kan kopplas på utifrån behov. Det här gör det möjligt att arbeta med agil verksamhetsutveckling på riktigt.

Utveckla stegvist istället för ”big bang”

Att digitalisera är inte bara en systemfråga. Det handlar mycket om arbetssätt, processer och även företagskultur.

Det är normalt att ändra arbetssätt över tid. Därför bör man inte, tycker vi, investera för mycket på en gång och göra en ”big bang” med en jättestor implementering av ett system.

Många leverantörer säljer fortfarande stora vattenfallsprojekt. Men i vår erfarenhet är det bättre att utveckla systemet över tid, i mindre kortare etapper, parallellt med att arbetssätten utvecklas. Vi vill understryka att det även handlar om en inställning från kunden sida – det handlar om att kunden inom många områden behöver anpassa sitt arbetssätt till de standards och best practice flöden som finns att följa i moderna plattformar. 

Vi hjälper kunder att införa Microsofts plattform och verksamhetslösningar och förespråkar alltid ett stegvist införande. Du sätter en mindre budget för att komma igång och en budget för löpande utveckling. Det är en införandemetod som fungerar bra för de flesta men återigen under förutsättning att kunden är öppen för ändra sitt arbetssätt efter hur systemet är uppbyggt.

För mer information om CRM, ta del av en kostnadsfri guide: "5 vanliga misstag vid införande av CRM-system – och hur du undviker dem" nedan.

Ladda ner guiden här!

 Ola Penneryd

Ola Penneryd har lång erfarenhet av Dynamics 365 for sales. Han har lång erfarenhet och gott om tips om effektiva arbetssätt i CRM-lösningar. Han delar gärna med sig av lärdomar från våra framångsrika projekt med kunder, bland annat Samhall - en organisation med 150 säljare.