<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jörgen Gröhn

Hur mycket blåser egentligen digitaliseringens vindar inom sjukvården?

Inom sjukvården är digitaliseringen ett av de hetaste ämnen som diskuteras

Det jag har sett och tagit till mig är att sjukvården fortfarande har svårt att gå från det analoga till det digitala. Processer och organisationer agerar fortfarande utifrån ett gammalt sätt att vårda de som är sjuka. Vi ska helst ringa 1177 för att guidas till sjukvården. Vi ska först boka tid via telefonen, eller hoppas att sjukvården har en akuttid för att sedan förflytta oss till sjukvården där vi ska ta nummerlapp, skrivas in, vänta på doktor osv. Hela flödet är samma som det alltid har varit. Jag är övertygad om att det är sjukvården som satt upp vårdflödet utifrån sina krav. Har de någonsin tittat på patientens behov och krav?

Patient eller kund?

Patienten är kunden och den som köper en tjänst - tjänsten att bli frisk. 
Om jag som kund hade blivit bemött på samma sätt när jag handlar något som sjukvården behandlar mig, så är jag övertygad om att butiken skulle gå i konkurs. Varför kan då sjukvården få fortsätta att hantera sina kunder utifrån sin egen bild av sjukvården och inte fokusera på den som köper eller behöver deras tjänster?

Sjukvård eller friskvård?

Idag är ju allt baserat på att sjukvården som vi betalar till enbart är till för sjuka. Men om vi vänder på det hela och börjar prata om egenvård och förebyggande vård? Vad skulle hända om vi startar vården innan vi blir fullt så sjuka att vi måste komma till ett sjukhus? Tänk på scenariot om vi kunde fånga upp mindre sjuka eller helt friska människor för att öka deras insikt i sig själv, samt ge dem förutsättningar för att vårda och förbättra sin hälsa hemifrån?

Synen på hur sjuka ska behandlas har gjort att det har startats upp olika informationskanaler öppet på internet. Där kan jag förhoppningsvis hitta kontrollerad information, men hur säker är den? Privata aktörer har länge haft ett kommersiellt syfte och nu dyker det upp mängder av information där det utlovas att du kan bli kvitt diverse olika sjukdomar med olika preparat. Vi ser också flera olika appar och digitala läkare, men kan jag lita på det och vem ska jag tro på? Hur säkert är det för mottagaren?

Det snackas lite här och där

Om vi går tillbaka till rubriken. Hur mycket snackas det om digitaliseringens vindar inom sjukvården, så tror jag att det rör på sig lite här och där. Problemet är att det är många inom sjukvården som skapar sina unika lösningar för sina egna behov. Kommer de att lösa sina problem, eller patientens?

Så hur ser framtiden ut - kommer sjukvården börja jobba på ett digitalt och flexibelt sätt? Kommer vi få ”distruptive” lösningar som kan ge oss något nytt och inte gå i gamla hjulspår? Som människa som har en familj och som alla andra drabbas av olika saker, så hoppas jag att det blir en förändring. Bjud in den som betalar för vården i diskussionen. Tillåt oss patienter att få vara engagerade, motiverade och delaktiga i vår vård och framförallt vår förebyggande friskvård. Se till att de som är friska får stöd att fortsätta vara friska och därmed kunna ge plats till de som verkligen är sjuka att få den vård som behövs. Vilka pengar finns inte att spara här! Färre sjuka, färre behov av stora sjukhus, närmare för alla till vården oavsett var du bor – Det är bara några av de fördelar som en digitalisering av sjukvården ger.

Det finns en mängd artiklar och initiativ som pratar om just detta. En av dem är MacKinsey som lyfter fram ”Värdet av att digitalisera vården”. Syftet med denna rapport enligt dem är att visa på det värde som ett systematiskt användande av digital teknik i den svenska hälso-och sjukvården och omsorgen kan skapa. Det kan vara genom att förebygga sjukdomsfall, att den medicinska kvaliteten höjs, tillgängligheten till vården ökar samtidigt som arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonal förbättras. Även enskilda individer kan få nya verktyg för att engagera sig i och sköta sin hälsa. Högst intressant läsning. 

Jag ser fram emot att det inom en snar framtid finns en plattform i Sverige där medborgare, patienter och sjukvården kan samverka. För nu är det dags att de aktörer som finns för sjukvården samverkar för en god hälsa, omsorg och vård.

Jörgen Bjurling, 070-091 30 55

Tips:
Läs gärna mer hur Finland har jobbat med sin hälsa i det framgångsrika konceptet Health Village
Health Village består av virtuella byggnader som dedikeras mot olika livssituationer och symtom, så som smärthantering, rehabilitering, mental hälsa och vikthantering. De virtuella byggnaderna stödjer egenvård och övervakning genom onlinetjänster. https://www.terveyskyla.fi/sv 

 Jörgen Gröhn

Digital Healthcare Lead

Jörgen Gröhn works as Innofactor’s Digital Healthcare Lead. He is passionate about digital transformation, e-health and communication flows across organizational boundaries. Currently, Jörgen wants to help hospitals engage patients in a more comprehensive way, with the help of the Health Village digital care paths.