<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Daniel Eriksson Pitt

Dynamics ny version – vad är skillnaden?

Microsoft har släppt en ny version inom Dynamics och nu ser vi verkligen prov på inledande delar av Microsofts nya övergripande strategiinriktning.

När Microsofts erbjudande inom verksamhetssystem idag samlats under benämningen Dynamics 365 - som en samling av Customer Engagement (CRM) med LinkedIn Sales Navigator, Operations (AX) och nya tjänster som Talent (HR) och Customer Insights, ser verktygslådan otroligt spännande ut. Modulära affärsappar är benämningen på alla dessa. Det är en förändringsresa som leder dagens digitala transformation.

Anpassning av erbjudanden

Liknande förändringsresor genomgår även andra aktörer. Många mindre aktörer med nischade lösningar har fått in en fot när fokus har hamnat kring användarvänlighet och moderna gränssnitt. Svaret från de större plattformsleverantörerna har då varit att lägga fokus på att anpassa sina erbjudanden.

Vad är då fördelarna för dig som användare?

Stort fokus på användarvänlighet

I Dynamics Customer Engagement (tidigare CRM) ser vi med senaste versionen en fokusering på användarvänligheten. Detta som ett svar på en marknad där fler nischade spelare etablerat sig och vunnit mark på att sätta användarupplevelsen i centrum. Interaktiva och enhetliga gränssnitt, är svaret. Vi ser också nya möjligheter med Social Selling i samband med Sales Navigator som nu blir mer och mer viktigt för säljarens arbete.

Tydligare helhetsbild av din affär

Som jag nämnde inledningvis så finns nu naturliga kopplingar mellan CRM och ERP och nya affärsapplikationer som Talent, förbättringar inom kopplingar till Office, nya kopplingar till LinkedIn och vi ser också förbättrade tjänster och stöd för insikts och rapporteringsstöd och naturliga kopplingar till chattbotsramverk, rpa-ramverk och kognitiva tjänster.

Nu får du helt enkelt en tydligare helhetsbild av hur dina kunder köper och hur du på bästa sätt ska fånga upp, vårda och förvalta kunddialogen.

Nya intelligenta tjänster

Microsoft nyttjar sin bredd och påvisar sin styrka när de nu kopplar ihop sina tjänster och visar stor öppenhet för tredjepartsmarknaden. Vi ser en rad standardiserade kopplingar byggda för att presentera insiktsfulla sammanställningar. Nya intelligenta tjänster görs tillgängliga för att börja bygga intelligent verktyg som tangerar begreppet AI.

* Den nya förbättrade Outlook-appen förenar den dagliga världen av kommunikation och aktiviteter med det större organisatoriska begreppet kundrelationen i verksamhetssystem.
* Relationship Insights (Preview) sammanställer vår vardag i Outlook och Dynamics vilket förbättrar transparensen i organisationen men ger även oss dagliga tips på vilka aktiviteter vi bör fokusera på.
* LinkedIn vävs in som naturligt komplement i sälj- och rekryteringsstöd med Relationship Sales respektive Talent. Resultatet är helt nya möjligheter inom sälj- och hr-aktiviteter.
* Nya begreppet av digitala medarbetare växer fram med ramverk som RPA (Robotic Process Automation) och NLP (Natural Language Processing).

Ingen stor investering i att börja den digitala resan

Att drivas på en marknad där digitalisering och digital transformation blir mer och mer affärskritiskt för varje dag som går, handlar det till stor del om att prioritera och organisera sig kring frågan.
När IT inte är vår kärnverksamhet måste vi hitta en partner att etablera ett samarbete med för att kunna utvärdera vad möjligheterna är och vilken inriktning vi bör ta.

Idag finns de tekniska verktygen tillgängliga som tjänster att slå av och på baserad på konsumtionskostnad. Med detta kan marknaden, för såväl beställare som leverantörer, överge den traditionella synen på upphandling av stora systeminföranden och övergå till en flexiblare filosofi i att utvärdera, testa och våga misslyckas med ny teknik.

Verksamhetssytemen utgöras nu av modulära affärsappar som gör att vi kan börja småskaligt och växa sunt över tid. Att standardisera och förenkla är nu ledstjärna och idag är det ingen stor investering att börja sin digitala resa.

Det underlättar din framtida utveckling och även kostnaderna för din investering.

 

Det är spännande tider nu och det går fort!

Läs mer om Microsoft Dynamics 365 här

 Daniel Eriksson Pitt

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef med passionerat intresse för de möjligheter som digital medels mognad idag erbjuder. I hur det starkt utmanar synen på vad vi som individer kan åstadkomma och hur vi som organisationer kan komma samman och erbjuda våra kunder något fantastiskt.