<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Stefan Renberg

För IT-chefen: De nya kraven på din organisation för en lyckad molnflytt med Azure

Molnbaserad IT ger en rad fördelar men det är inte så enkelt som att köpa en licens och köra igång. En av utmaningarna är att det krävs ny kompetens som inte alla organisationer har tillgång till. Vi har tidigare skrivit om att IT-organisationer som flyttar till molnet ställs inför en rad nya krav. Här tar vi upp olika sätt att skaffa den kompetens du behöver. 

Vi ska börja med att säga att det här med kompetens för molnet är lite av ett cirkelresonemang. Du behöver vissa kompetenser för att lyckas bra med införandet av molntjänster. Men ni behöver också införa molntjänster, i praktiken, för att få kompetensen.  

 

Ny kunskap behövs i molnet 

Som du säker redan vet ger molnet många fördelar. Bland möjligheterna märks till exempel snabbare time-to-market, högre innovationstakt samt att IT-organisationen kan arbeta med värdehöjande insatser snarare än underhåll. 

Men molnet ställer också nya krav. Plattformarna är nya och kraven på säkerhet är annorlunda. Kostnaderna kan visserligen bli lägre eftersom modellen är konsumtionsbaserad, men de kan också skena iväg om ni inte har kontroll. 

Rollerna på IT-avdelningen är i mångt och mycket samma som tidigare men varje roll behöver nya kunskaper för att kunna köra IT i molnet. 

 

Två sätt att lära sig Azure  

Det finns egentligen bara två sätt att lära sig Azure: 

Labba själv och sedan certifiera sig för att få bevis på att man kan olika delar. Problemet är att man behöver tillgång till Azure för att kunna labba men det kostar pengar. Det blir ofta för dyrt att köpa de licenser som behövs för att personalen ska lära sig själv. Det är en stor skillnad från förr. Tidigare kunde du labba med fysisk datautrustning. Idag behöver du access till molnmiljöerna. 

Ett annat sätt är att gå formella utbildningar som ger certifiering. Problemet är att det finns utbildningar för de olika delarna i Azure men väldigt få för helheten. Delarna kan användas och sättas ihop på 100-tals olika sätt. Därför behövs arkitekter som förstår helheten och vet vad som fungerar i praktiken. Det lär man sig genom praktik. Och för att få praktik så måste man ha en molnlösning att praktisera i. 

Situationen ger ett moment 22. Ni måste ha kompetens för att kunna designa, bygga och träna er organisation i hur man kör IT i molnet. Men för att få kompetensen måste ni köra molntjänster.  

 

Tre sätt att få tillgång till kompetensen 

Så hur kan du komma runt denna till synes omöjliga ekvation? Här är några sätt: 

  1. Förlita dig på eldsjälar; utse några personer som vill och kan lära sig själva. Sätt en cloudbudget för testmiljöer, utbildning och avsätt tid för personerna. 
  2. Anställ vassa personer som redan har erfarenheten, som kan designa, bygga, köra och lära ut till andra. 
  3. Ta in externa specialister som hjälper er att bygga och komma igång och som sedan kan bemanna driften och/eller lära ut till din personal – som i steg två utbildar din personal. 

Det finns oss veterligen inga andra sätt att få tillgång till den kompetens som behövs för att ta sig till molnet. 

 

Gör rätt från början 

Många tar sig till molnet antingen genom att utvecklarna inför molntjänster en efter en eller att IT driver övergången till molnet som ett stort projekt. Ofta kostar det mycket tid, pengar och andra resurser. Dessutom bygger man oftast in sig i ett hörn. Vi har flera gånger kommit in i organisationer där vi fått riva allt och börja om från början. 

Molnet är en fantastisk möjliggörare men det lönar sig att göra rätt från början. 

Vi på Innofactor har tagit fasta på detta och utifrån utmaningarna byggt våra tjänster för att hjälpa IT-organisationer förbi de vanliga hindren. 

 

Virtual Data Center – ett sätt att lära sig best practices för molnet 

Vårt Virtual Data Center (VDC) är en unik lösning för att ta sig till molnet. Det är en färdig data-center-lösning som sätts upp i Azure, komplett med arkitektur, governance, kostnadskontroll, rutiner osv. 

Du behöver alltså inte ha kompetens för att bygga moln-baserad IT. Det är redan klart. Det är också bestämt HUR man ska köra, enligt best practices från Microsoft, och det ingår att vi tränar din personal i hur de kör. 

VDC är i vår uppfattning det bästa sättet som finns att ta sig till molnet. Det passar däremot inte för alla. 

Näst bäst är att följa samma principer som VDC men göra det i ett skräddarsytt projekt. Detta gör vi också, enligt en metod vi kallar för Cloud Journey vilken går i linje med Microsofts Cloud Adoption Framework. 

 

Flygliknelse förklarar skillnaden 

 

För att förklara skillnaden mellan olika sätt att ta sig till molnet brukar vi jämföra med att flyga.  

Antingen måste du själv designa och bygga ett flygplan och parallellt lära dig att flyga. 

Eller så anlitar du någon som skräddarsyr ditt flygplan och sedan lär dig att flyga det.  

Eller så köper du ett färdigt flygplan komplett med checklistor, arbetsrutiner och manualer för hur planet ska köras, samt flygutbildning för personalen. 

 

Slutligen 

Det här med kompetens för molnet är en viktig fråga som du säkert tänker på och som är bra att ta på allvar.  

Molnbaserad IT är nytt och det enda sättet att lära sig är att få möjligheten att göra i praktiken.  

Med tiden kommer antalet personer med erfarenhet av Cloud att öka. Organisationer kommer själva att bli allt mer kunniga i hur man driftar och utvecklar i molnet. 

 

Vill du veta mer om VDC, titta gärna på vårt inspelade webbinarium med Aidan Finn, en av hjärnorna bakom konceptet: Virtual Data Center – en enklare väg till molnet Stefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.