<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Daniel Amundsen

Från flaskhals till innovationskraft

Traditionell applikationsutveckling kan vara en långsam process. Med enkelheten hos Microsoft Power Platform och flexibiliteten hos Azure Platform-as-a-Service (PaaS) kan företag snabbare utveckla applikationer som förenklar rutinerna i verksamheten och stöttar företagets affärsmål.

Microsoft Power Platform är ett så kallat low code-verktyg som gör det möjligt för användare att utveckla applikationer utan att behöva programmera.

– Med Microsoft Power Platform kan din IT-avdelningen i ditt företag gå från att vara en flaskhals i applikationsutvecklingen, till att inspirera och hjälpa processägare ute i verksamheten att utveckla egna applikationer och verktyg.

Det konstaterar Daniel Amundsen, Business Consultant och Microsoft Power Platform-evangelist på Innofactor.

År 2025 förväntas molnbaserade plattformar att utgöra mer än 95 procent av de nya digitala initiativ som tas, jämfört med mindre än 40 procent år 2021. Den genomsnittliga kostnaden för att utveckla en applikation är 70 procent lägre med Microsoft Power Platform.

Läs mer om hur en molnlösning och verktyg som Power Platform skapar bättre förutsättningar för innovation. Ladda ner e-boken ''Skyhöga förväntningar på verksamhetsutveckling'' här.

Från enkla till skalbara applikationer

Skanska Sverige är ett av de företag som Innofactor har hjälpt att dra nytta av Microsoft Power Platform, genom att utveckla ett målstyrningsverktyg. Med organisationens verksamhetsplaner som bas, distribueras en mall till olika delar av verksamheten så att de enkelt kan lägga till och justera sina egna mål. Enligt Daniel har investeringarna på årsbasis inte summerats ännu, men budgeten för applikationsutvecklingen kommer bli avsevärt lägre och antalet organisationer som omfattas har fördubblats.

– Med hjälp av Microsoft Power Platform har Skanska gått från ett personberoende, arbetskrävande system, spritt över en rad olika Sharepoint-sidor, till att få ett enkelt och enhetligt verktyg.

Många fördelar med ett standardverktyg

Tiden det tar att utveckla en applikation – Time to Market – är också en avgörande faktor.

– Min erfarenhet är att det förr tog så lång tid att utveckla ett verktyg att när det äntligen kom ut, fanns det redan mycket bättre verktyg som gick att köpa direkt från hyllan, säger Daniel Amundsen.

Dessutom får företaget automatiskt en större flexibilitet när det gäller behovet av resurser med utvecklarkompetens. Behovet av specialister är annars en stor utmaning på dagens rekryteringsmarknad.

– Om en anställd slutar, kan en annan som kan Microsoft Power Platform anställas och snabbt ta över applikationen. Företaget kan därmed minska beroendet av en specifik person, eller en leverantör, påpekar Daniel.

Flexibilitet med Product as a Service (PaaS) och Microsoft Power Platform

Heikki-Harri Kukkonen är Vice President Digital Experience på Innofactor. Han betonar att modern applikationsutveckling kräver ett nära kundsamarbete. Företag som är framgångsrika i sin utveckling nya tjänster i molnet tänker partnerskap, snarare än traditionellt företag och leverantör.

– Vi bygger framgångsrika team för och tillsammans med våra kunder, i relationer som bygger på förtroende. Det är så vi når de resultat som kunderna önskar. Det kräver en stor öppenhet från båda parter.

Han är övertygad om att det är mycket lättare att bygga starka, agila team med molnet som utgångspunkt.

– Med Azure PaaS som verktyg kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar och bygga i princip vad som helst. Vi lägger stor vikt vid att skräddarsy användningen av PaaS och Microsoft Power Platform på ett snabbt och kraftfullt sätt.

På Innofactor har vi lång erfarenhet av att hjälpa verksamheter att möjliggöra enklare, mer flexibla, innovativa och säkra arbetssätt med Microsofts molnbaserade lösningar. Vi delar gärna med oss av vår expertis och ger dig råd, kontakta oss här.

 

 

 

 Daniel Amundsen

Daniel är verksamhetskonsult på Innofactor och brinner för att tillsammans med våra kunder lösa deras digitala utmaningar.