<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Framtidens HR – den strategiska enheten

Att hitta ny personal är en utmaning. Att hitta rätt personal, med rätt kompetens är en ännu större utmaning. Er HR-avdelning sitter på en mängd viktig information som tillåter HR att vara den strategiska enhet som den egentligen är.

Det finns främst fyra specifika områden där en mer avancerad HR-enhet kan vara skillnaden mellan att öka eller tappa farten.

 1. Onboarding

Konton skall sättas upp av IT-avdelningen, Mobilnummer skall beställas av leverantör, passerkort skall utfärdas av Facility Management… Listan blir snabbt lång. I det snabbt utvecklande samhälle vi lever i, har behovet av att effektivt och smidigt introducera nya medarbetare blivit allt större.

Det handlar inte bara om att en ny medarbetare skall komma in i sin roll utan det kan även röra sig om utrustning som skall finnas på plats första dagen på jobbet för att låta medarbetaren kunna komma igång direkt.

2. Behålla och utveckla sina anställda

Hög personalomsättning bidrar till skyhöga kostnader; att behålla och utveckla sin befintliga personal bör därför vara prio ett. När någon väljer att sluta drabbar det dock inte bara verksamheten ekonomiskt, även leveranser försenas  och i värsta fall uteblir dem. Dessutom är det svårt att hitta rätt personal. Att prioritera den befintliga bemanningsstyrkan och de kompetenser som redan finns inom verksamheten gör att du istället kan ge dina anställda utvecklingsmöjligheterna som gör att de stannar längre.

För att tydliggöra vilka kompetenser som finns inom verksamheten behövs det kartläggas. En kartläggning som ofta inte finns då det inte finns en tydlig kompetensmatris och register över medarbetare och deras kunskaper. Att kartlägga sin organisation och kunskapen som finns inom den är en grundförutsättning för att låta HR vara en strategisk enhet som är med och tar verksamhetsbeslut.

3. Analysera och förutsäga

Vilka riskerar att sluta och hur många behöver ni faktiskt anställa? Att arbeta proaktivt blir plötsligt affärskritiskt.

Det skrivs mycket om Artificiell Intelligens; det intelligenta molnet och digitala medarbetare. Även den här delen kan HR ta del av. Exempelvis kan ni proaktivt förutspå vilka anställda som löper störst chans/risk att säga upp sig. Vi uppsägning är det ofta för sent att behålla den anställda. Baserat på den kunskapen kan man istället aktivt arbeta för att behålla medarbetaren och säkerställa nöjdheten på arbetsplatsen i kombination med utvecklingsmöjligheter. Dessutom säkerställer ni att kompetensen inte landar i händerna på en konkurrent.

4. Offboarding

Offboarding har blivit en allt viktigare parameter, speciellt idag med de nya GDPR-reglerna. Ni måste helt enkelt ha koll på access i olika system. Därför blir det allt mer relevant att ha tydliga och moderna processer för att hantera detta

Idag är det inte främmande att stöta på ett underlag i form av ett Excel-ark inför offboarding av en medarbetare. Precis som andra enheter behöver även HR adekvata och användarvänliga system för att sköta detta på ett effektivt, korrekt och lagligt sätt, vilket i sin tur leder till frigjorda resurser som kan fokusera på mer affärskritiska aktiviteter.

 

HR blir en alltmer strategiskt viktig enhet

Med de förutsättningar som finns idag blir HR blir en alltmer strategiskt viktig enhet för verksamhetens överlevnad. De hanterar de absolut viktigaste resurserna; medarbetarna och deras kompetens.

Verksamhetens medarbetarregister och aktuella kompetenser är något som ständigt måste uppdateras för att se vad ni står inför, och eventuella kompetensgap, framöver. I samverkan med övriga processer blir HR den strategiska enheten den faktiskt är. Resultatet? Proaktiva och datadrivna beslut kring kommande nyrekryteringar och möjlighet att bedriva kompetensutveckling hos befintliga medarbetare samt att snabbare kunna ersätta de som slutar.

 

Ämnen: Human Resources, Microsoft Dynamics 365

22.9.2019


Hans Andrée

Sälj- och affärsutvecklingsansvarig för Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operation samt för Talent.

Arbetar med att skapa effektivare organisationer och bättre medarbetarupplevelser. Jag är nyfiken på vad du upplever i hanteringen av din personal och bidrar gärna med mina egna erfarenheter. Tveka inte att höra av dig!