<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Framtidens HR – en strategisk enhet?

17.1.2018

Din HR avdelning sitter på en mängd information som kan vara avgörande för många framtida beslut för att utveckla er verksamhet. Information som, om använd på rätt sätt, skulle tillåta HR vara den strategiska enhet som den egentligen är.

De flesta företag sitter i en situation där det är svårt att hitta ny personal med rätt kompetens. En onboarding kan ta tid och bli kostsam och för ett företag kan det handla om stora kostnader.

Med dagens nya lösningar så vill jag lyfta fram 4 specifika områden där en mer avancerad HR enhet kan vara skillnaden mellan att kunna utveckla sin verksamhet eller tappa fart.

1. Offboarding

En allt viktigare parameter – speciellt idag med de nya GDPR reglerna. Du måste helt enkelt ha koll på access i olika system speciellt om du arbetar med tjänster.

Att ha tydliga och moderna processer för att hantera detta blir allt mer relevant, inte minst med tanke på GDPR. Det är inte allt för ovanligt att det i dagsläget är ett Excel-ark som agerar som underlag för offboarding. HR behöver precis som andra enheter adekvata och användarvänliga system för att tillåtas sköta detta på ett så effektivt sätt som möjligt, vilket frigör resurser till att fokusera på andra mer verksamhetskritiska aktiviteter.

2. Onboarding

I en allt modernare värld, där gig-ekonomin varit på intåg de senaste åren, blir behovet av att på ett effektivt och smidigt sätt kunna introducera nya medarbetare så att de kan komma igång och vara produktiva större än innan.

Det handlar inte bara om att en ny medarbetare skall komma in i sin roll utan det kan även röra sig om utrustning som skall finnas på plats första dagen på jobbet för att låta medarbetaren kunna komma igång direkt. Konton skall sättas upp av IT-avdelningen, Mobilnummer skall beställas av leverantör, passerkort skall utfärdas av Facility Management...

3. Behålla och utveckla sina anställda

Det här är en stor kostnad för företag idag. Det drabbar både leveranser i form av tid och pengar när någon slutar. Och det är dessutom svårt att hitta rätt personal. Att ha kontroll på den kompetens som finns inom företaget gör att du istället kan ge dem utvecklingsmöjligheter som gör att de stannar längre.

Nyanställning kan vara ett sätt att stärka upp ett företags erbjudande och kompetenstillgång, ett annat är att stärka befintliga medarbetares kompetenser och att sprida kunskap internt i företaget. För att synliggöra vad vi i vårt företag har kunskap om, vad vi kan stärka oss inom och framför allt – vilka kompetenser har vi internt som vi även kan sprida internt? Dessa frågor kräver svar, svar som ofta inte finns då det inte finns en tydlig kompetensmatris och register över medarbetare och deras kunskaper. Att kartlägga sin organisation och kunskapen som finns inom den är en grundförutsättning för att låta HR vara en strategisk enhet som är med och tar verksamhetsbeslut

4. Analysera och förutsäga

Vilka riskerar att sluta och hur många behöver ni faktiskt anställa? Jobba proaktivt blir affärskritiskt!

När någon sagt upp sig är det ofta för sent att behålla densamma. Det skrivs mycket om Artificiell intelligens, det intelligenta molnet och digitala medarbetare – Allt det här kan även HR ta del av. ett exempel är för att proaktivt kunna se vilka som löper störst chans/risk att säga upp sig, och utifrån detta kunna arbeta för att behålla medarbetaren och säkerställa att denna är nöjd på arbetsplatsen. Allt för att minimera att de viktigaste resurserna – medarbetarna – och deras kompetens, inte lämnar företaget och går vidare till någon konkurrent

Med de förutsättningar som finns idag så blir HR blir en allt mer strategiskt viktig enhet för företagets överlevnad. De hanterar en av de absolut viktigaste resurserna i ett företag – medarbetare - och deras kompetens.

Företagets medarbetarregister och deras aktuella kompetenser är något som ständigt måste vara uppdaterat för att se vad företaget har för eventuella kompetensgap framöver. I samverkan med övriga processer på företaget blir då HR den strategiska enheten den faktiskt är genom att kunna ta proaktiva och datadrivna beslut kring kommande nyrekryteringar, ge kompetensutveckling hos befintliga medarbetare och snabbare kunna ersätta de som slutar.

Titta närmare på checklistan nedan för att säkerställa att du täcker de viktiga aspekterna vid en nyanställning när en sådan sker.

 

 Medarbetarresans fem faser - preboarding, onboarding, postboarding, offboarding, uppföljning

 

Vill du läsa mer och kontakta oss?

Läs mer om Talent

Ämnen: HR & Talent Management, Microsoft Dynamics 365, AnalyserMax Furberg

Business Consultant

Har en bakgrund inom systemvetenskap och statistik. Jobbar numera med HR-lösningen inom Dynamics 365 här på Innofactor. För mig är verksamhet och användare i fokus – system skall ses som möjliggörare för att låta organisationer och företag komma längre med samma insats.