<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Health Village kundcase hälso- sjukvård

Vad är Health Village 

E-hälsa

En onlinetjänst som utvecklats gemensamt med experter och patienter i sjukvårdsdistriktet Helsingfors och Nyland (HUS). Onlinetjänsten ger information och stöd till alla berörda parter; sjukvård för patienter och verktyg för vårdpersonal. Den erbjuder olika patientgrupper enkel och tillförlitlig information om hälsa, egenvård och behandling av olika medicinska tillstånd och kan användas 24-7 oavsett användarens fysiska plats.

Health Village består av virtuella byggnader som är anpassade efter olika livssituationer och symtom, såsom smärtlindring, rehabilitering, mental hälsa och viktkontroll. Dessutom så erbjuds också information om mer sällsynta sjukdomstillstånd, kvinnohus och Helsingfors biobank. De virtuella byggnaderna erbjuder stöd för egenvård och övervakning av medicinsk vård genom relaterade online-tjänster samt guider för egenvård och rådgivning via mobil teknik.

Health Village är en molntjänst baserat på Microsoft Azure och SharePoint Online plattformarna. Projektet leds av HUS under perioden 2015 – 2018 i samverkan med Innofactor. Tjänsterna utvecklas kontinuerligt och följs upp i samarbete med universitet, forskningsinstitut och utbildningsanstalter. Utöver dessa finns även industriföretag, leverantörer och utvecklare av eHälsa med som samarbetspartners.

2016 utsågs HUS Health Village som finalist i utmärkelsen för sektor Hälsa inom Microsoft. Health Village projektet fick också ett erkännande som "Reinventing Productivity recognition" på Microsofts Empowering Health Conference i Bryssel, Belgien i januari 2016.

Mer om e-hälsaMarianne Lager

Marknads- och kommunikationschef

Jag vill inspirera dig genom att presentera Microsoft Dynamics 365 och Cloud konceptet på ett enkelt sätt. Både via våra blogginlägg, webinarier mm, men även via vårt specialbyggda upplevelserum där vi kombinerar inspiration och kunskap med glädje. Med hjälp av detta hoppas jag hjälpa dig att förstå hur man får verkliga affärsfördelar med hjälp av Microsoft fantastiska molnlösningar.