<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur är det att vara nyanställd på ditt företag?

Nytt jobb, höga förväntningar och lite pirriga nerver på det.

Hur kul är det då att ”hamna mellan stolarna”?
Kanske har du hört berättelser eller kanske känner du igen dig själv. När du börjar på det nya jobbet - och inget blev som det var tänkt...

Från praktikaliteter som att mobilen inte kommit, till att inte känna sig mottagen av organisationen. Ska jag verkligen jobba här?

Om den allra första fasen inte motsvarar den nyanställdas förväntningar och hjälper honom eller henne att komma in i jobbet, är risken stor att denna väljer att lämna företaget efter bara en kort tid.

Onboarding

Alla personer som börjar på en ny arbetsplats genomgår en fas som brukar kallas onboarding - den tid då du är ny, känner sig lite osäker på hur saker fungerar, innan du vet vem du skall vända sig till och vilka förväntningar organisationen har på dig. När en onboarding är bra är den väl genomtänkt och planerad ifrån arbetsgivaren. Då ger den medarbetaren en skjuts in i företaget så att hen snabbare kan anamma företagskulturen, arbetsuppgifterna och kontaktnätet i företaget.

Nöjdare medarbetare – snabbare prestation

En lyckad onboarding leder till nöjdare medarbetare, snabbare prestation och att den nyanställda kommer in i företagskulturen på ett bra sätt. Individen förstår vad som förväntas, får större självförtroende och tillgång till ett kontaktnät av personer inom företaget att vända sig till med frågor. Dessutom upplever individen sig snabbare som en i gruppen, vilket förenklar kommunikation och samarbete och höjer motivationen.

Dålig planerad onboarding ­– längre startsträcka

En dåligt planerad onboarding ökar följaktligen risken för en mycket längre startsträcka till produktivitet, social isolering och förvirring kring arbetsrollen och företagets förväntningar. Detta kan leda till att den nya medarbetaren ”hamnar mellan stolarna”, vilket i värsta fall kan innebära att den nyanställda slutar. Företaget är då tillbaka på ruta ett, men med alla kostnader och det stora tidsspillet kring den misslyckade rekryteringen med i bagaget.

Nyckelfaktorer för en lyckad onboarding

Olika företag har olika förutsättningar och en onboarding kan därför se väldigt olika ut. Det skiljer sig även ofta mellan olika roller inom företaget.

Men det finns nyckelfaktorer. Ett av världens största HR communities, Society for Human Resource Management (SHRM), anger följande fyra grundegenskaper – 4K – för att maximera utkomsten av en lyckad onboarding:

Kompatibilitet, Klargörande, Kultur, Kontakt. (Översatt ifrån det engelska begreppet 4C – Complience, Clarification, Culture, Connection)

Kompabilitet

Uppmaning: Lär den nyanställda de grundläggande reglerna för vad denne får och inte får göra.

Klargörande

Råd: Beskriv vad den nyanställdas roll innebär och hur detta relaterar till företagets förväntningar och ambitioner.

Kultur

Förslag: Hjälp den nyanställda att orientera sig i företagets normer och kultur, både den formella och informella.

Kontakt

Tips: Dela med dig av kunskap om kontaktnät och relationer som den nyanställda måste skapa för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.

Vill du undvika att nya medarbetare ”hamnar mellan stolarna” och istället se till att de snabbt kommer in i gänget och verksamheten?

Säkerhetsställ då att de 4K:na ovan finns med i nästa onboarding – så kommer du att ge dina nyanställda de verktyg som behövs för att lyckas på sin nya arbetsplats.

Tycker du att detta var intressant? Läs då mer i vårt Whitepaper om hur du skapar en attraktiv arbetsplats.

Ladda ner whitepaper

Ämnen: HR & Talent Management, Microsoft Dynamics 365

25.4.2018


Hans Andrée

Sälj- och affärsutvecklingsansvarig för Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operation samt för Talent.

Arbetar med att skapa effektivare organisationer och bättre medarbetarupplevelser. Jag är nyfiken på vad du upplever i hanteringen av din personal och bidrar gärna med mina egna erfarenheter. Tveka inte att höra av dig!