<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur får du hela organisationen att tänka försäljning?

Allt fler medarbetare möter kunder på olika sätt. Alla har därför en roll i att skapa försäljning åt företaget. Men det är inte helt enkelt att få sälj att genomsyra organisationen. Här är vad du som säljchef kan göra för att få alla att tänka försäljning.


I takt med att det finns allt färre säljare och allt fler som köper in saker, så blir det allt viktigare att få hela organisationen att tänka försäljning. Möjligheterna till merförsäljning är oändliga och därför måste alla kunna sälja, i någon bemärkelse, även om de inte är säljare.

–  Alla som jobbar mot kund måste tänka försäljning, säger Patrik Nordkvist, grundare till Försäljningschefen.se och fortsätter:
–   Alla andra, som inte har någon kundkontakt, måste stödja dem som jobbar mot kund.


 

Se möjligheterna till merförsäljning

Medarbetare som har mycket kundkontakt har ofta stora möjligheter att skapa merförsäljning.

Ta en servicetekniker som servar kontorsmaskiner som exempel. Inte bara påverkar hans eller hennes agerande det intryck kundens får av företaget. Teknikern har också stora möjligheter att uppmärksamma ”nya” problem och fånga kundbehov.

Ett annat exempel är medarbetare i leverans, till exempel projektledare, konsulter, IT-tekniker och alla typer av experter.

Det handlar om att få alla att se möjligheterna till merförsäljning och veta hur de ska agera i varje situation.

–  Den som inte vågar sälja själv kan ju tipsa sin säljkollega om ett kundbehov som han eller hon uppmärksammat, säger Patrik.

 

Medarbetare utan kundkontakt behöver förstå sin roll i försäljning

De som inte har någon kundkontakt behöver ändå förstå att deras agerande kan påverka försäljningen, positivt och negativt. En medarbetare på ekonomiavdelningen behöver till exempel förstå att en faktura mycket väl kan ha ett säljande budskap. Han eller hon behöver också förstå vikten av att inte uttrycka sig i stil med ”dom där säljarna” om en kund skulle klaga på en felaktig faktura.

För medarbetare utan kundkontakt handlar det i mångt och mycket om att värna om kundnöjdhet och som sagt att stödja dem som arbetar mot kund.

 

5 tips för att få alla att tänka försäljning

Så hur ska du som är sälj- eller verksamhetschef få alla att tänka försäljning? Att skapa en sådan organisation är förstås inte helt enkelt och görs inte i en handvändning. Här Patrik Nordkvists fem tips på vägen.

1. Skapa en positiv inställning till försäljning

Inställningen är den största utmaningen. Många har förutfattade meningar kring försäljning och kan känna motstånd mot att ”behöva sälja”. Det gäller att vända denna inställning så att försäljning istället ses som något positivt.

Informera, förklara och sälj in försäljning. Förmedla hur försäljning ger bättre och tryggare anställningar. Förklara att försäljning handlar om att lösa kundens problem och visa att bra försäljning är likställt med nöjda kunder.

2. Ge kunskap och träning

De flesta som inte arbetar som säljare har inga säljfärdigheter. Därför är det viktigt att bidra med grundläggande försäljningskunskap. Ta upp grunderna för försäljning i möten och låt personalen öva till exempel på att presentera företaget och era fördelar. Frågor som är viktiga att alla kan svara på är exempelvis: Vad erbjuder vi kunden? Vilka är våra fördelar jämfört med konkurrenter?

3. Inför rutinen att ställa frågor

Utbilda personalen framför allt i vikten av att ställa frågor. Inför rutinen att alla ställer frågan ”Kan vi göra något mer för er? – i varje kundmöte.

Hjälp också medarbetarna med råd om hur de agerar på frågorna och tipsa dem om andra säljfrågor i takt med att de avancerar i säljförmåga.

4. Följ upp löpande

Sträva efter att få in försäljning som ett naturligt inslag i arbetet löpande. Ta till exempel upp försäljningen som en stående punkt på veckomöten och liknande. Följ upp på både individ och gruppnivå. Olika personer kommer att ta till sig uppgiften snabbare än andra. Beröm alla framsteg!

5. Utveckla över tid

Ha tålamod och var uthållig. Fortsätt att verka för att försäljning ska genomsyra hela företaget. Var lyhörd för vad som fungerar och inte, lägg till sådant som fungerar hos er, ta bort sådant som inte gör det. Involvera medarbetarna och anpassa sättet att arbeta så att det passar dem.

 

Stor skillnad över tid

Över tid kommer du att skapa en annan inställning till försäljning i hela organisationen och positiva effekter ger en positiv spiral. Ett företag där alla är engagerade i försäljningen och kunderna har enormt mycket större möjligheter att sälja mer och växa, än företag som inte är det.

Vill du ha fler tips kring försäljning? Gå med i Innofactornätverket. Klicka här!

Ämnen: SÄLJ

20.3.2020


Ola Penneryd

Ola Penneryd har lång erfarenhet av Dynamics 365 for sales. Han har lång erfarenhet och gott om tips om effektiva arbetssätt i CRM-lösningar. Han delar gärna med sig av lärdomar från våra framångsrika projekt med kunder, bland annat Samhall - en organisation med 150 säljare.