<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Rolf Bardh

Innofactor GPT Agents: en säker plattform för skräddarsydda GPT-agenter

Trycket att använda generativ AI för affärsbehov har stadigt ökat sedan november 2022, då OpenAI:s ChatGPT släpptes till allmänheten.

De flesta organisationer är intresserade av möjligheterna som generativ AI erbjuder och har redan börjat implementera olika lösningar. Dock kvarstår bekymmer relaterade till säkerhet och säker användning: hur man ökar produktiviteten med ChatGPT utan rädsla för att organisationens känsliga information eller värdefulla lösningar skapade av anställda hamnar i fel händer?

Innofactor GPT Agents är ett verktyg som låter dig dra nytta av den enorma potentialen hos generativ AI på ett säkert sätt.

Bekanta dig med nya AI-termer

Genombrottet inom artificiell intelligens har introducerat en mängd termer, varav många kan förbli okända för den bredare publiken. För att förstå driftsprinciperna för Innofactor GPT Agents är följande två särskilt centrala:

 • GPT (Generative Pre-trained Transformer) är en metod för att träna stora språkmodeller, vilket har underlättat den pågående AI-revolutionen. Begreppet kom till allmänhetens medvetande genom OpenAI:s utveckling av ChatGPT. GPT är kraften som gör att ChatGPT kan kommunicera med människor på naturligt språk.
 • En agent är ett program eller ett system som använder olika verktyg och informationskällor för att uppfylla människosatta eller förprogrammerade mål. En del av en agents funktion kan vara ett verktyg som liknar mänsklig konversation, liknande ChatGPT. En agents funktion kan illustreras genom att den, medan den utför en begäran eller uppgift, ofta organiserar information eller samtalar med sig själv – till exempel genom att samla information, utvärdera alternativ eller utföra beräkningar – innan den formulerar det slutliga svaret.

Den största fördelen med en agent ligger i att den ger användare möjlighet att styra sina datorer på sitt eget modersmål. Dessutom kan en agent:

 • Följa kommandon som mottagits via ett chattgränssnitt.
 • Läsa och förstå olika informationskällor.
 • Skriva och utföra datorprogram och förstå dess resultat.

Så fungerar Innofactor GPT Agents

I Innofactor GPT Agents är det möjligt att skapa flera olika agenter anpassade för specifika uppgifter på kodnivå. Agenten styrs genom ett chattgränssnitt, där användaren kommunicerar uppgifter till agenten på naturligt språk. Användningen av verktyget är enkel och kräver inte djup teknisk expertis.

Screenshot of the document reader agent of the Innofactor GPT Agents AI tool.Dokumentläsaragenten kan utföra förfrågningar och uppgifter relaterade till dokument som laddats upp till plattformen.

Flera agenter kan användas samtidigt inom Innofactor GPT Agents, vilket möjliggör mångsidigt arbete. Exemplet ovan illustrerar en scen där två agenter används samtidigt: en ChatGPT-agent och en agent specialiserad på dokumentläsning.

I exemplet på vänstersidan av bilden interagerar användaren med en säker ChatGPT-agent. Allmänna frågor och förfrågningar kan riktas till agenten på ett liknande sätt som i den offentliga ChatGPT-applikationen – med den skillnaden att konversationer med agenten förblir säkert tillgängliga endast för användaren.

Avsnitten i mitten och till höger på bilden visar interaktionen med dokumentläsaragenten. Till höger frågar användaren agenten om frågor relaterade till ett specifikt dokument, och agenten svarar. Som informationskälla tillhandahåller agenten en hyperlänkreferens, vilket gör att användaren kan verifiera svaret. Genom att klicka på länken öppnas vyn som presenteras i mitten av exempelbilden: agenten får tillgång till dokumentet från den refererade punkten och markerar den text som fungerar som informationskälla.

All interaktion som genomförs med Innofactor GPT Agents är helt säker, vilket utvidgar lösningens tillämpningsmöjligheter avsevärt. Verktyget kan säkert hjälpa till att behandla konfidentiella data såsom avtal, material för produktutveckling, interna organisatoriska riktlinjer eller annan känslig information.

Screenshot of the ChatGPT agent of the Innofactor GPT Agents AI tool.

Konversationen med ChatGPT-agenten är endast tillgänglig för användaren.

Hur skiljer sig Innofactor GPT Agents från andra AI-lösningar?

Innofactor GPT Agents kombinerar funktionerna hos vanligt tillgängliga AI-lösningar på en enda plattform. Följande fyra egenskaper gör den till en särskilt intressant lösning för organisationer som söker ett skräddarsytt och säkert AI-verktyg:

 • Säkerhet: Innofactor GPT Agents följer strikta säkerhetsprinciper och skyddar användardata, vilket gör det lämpligt för hantering av känslig information. Konversationer som förs inom tjänsten förblir inom organisationen och är inte tillgängliga för externa parter.
 • Organisationsspecifik anpassning: Vi har utvecklat hela plattformen för Innofactor GPT Agents internt, vilket gör att vi kan modifiera och förbättra den på kodnivå för att möta specifika klientbehov. Verktyget får tillgång till separat definierade databaser och data, vilket möjliggör precisa svar på organisationsfrågor och utförande av olika uppgifter. Användare kan även ladda upp egna dokument till verktyget och göra relaterade förfrågningar.
 • Kontinuerlig optimering: Innofactor GPT Agents är en långsiktig AI-lösning som kan optimeras genom att integrera specialiserade agenter för olika uppgifter och införliva nya datakällor. Detta säkerställer att verktyget håller sig uppdaterat med organisationens utveckling och effektivt tillgodoser användarnas behov.
 • Enkelhet i källverifiering: Utformad för mänsklig användning underlättar Innofactor GPT Agents verifiering av tillhandahållna svar genom källhänvisningar som tillhandahålls av agenten.

Praktiska exempel på lösningar skapade med Innofactor GPT Agents

Innofactor GPT Agents möjliggör skapandet av skräddarsydda assistenter för olika ändamål och tillåter samtidig användning för att underlätta arbete. Vi har skissat på potentiella användningsfall:

 1. HR-assistent hjälper till med olika frågor relaterade till anställning – till exempel vägleder nya anställda om hur man omvandlar semesterbonusar till faktiska semesterdagar, förklarar hur lunchförmånen fungerar eller hur man utnyttjar arbetsmiljötjänster. Assistenten skulle hantera rutinfrågor snabbt och spara HR-teamet mycket tid.
 2. Upphandlingsassistent underlättar processen att skapa anbud på olika sätt. Vid förberedelse av ett anbud kan agenten till exempel leta efter information om vilken typ av anbud som har varit framgångsrika i det förflutna inom en specifik bransch. Agenten kan använda de framgångsrika fallen för att skapa en färdig budmall, som säljaren sedan kan anpassa till en slutlig version. Detta skulle inte bara spara tid utan också förbättra vinstchansen genom att producera det mest skräddarsydda erbjudandet möjligt.
 3. Säljassistent: Förbättrar arbetsflödet för säljteam genom att samla information om potentiella kunder från olika källor. Detta hjälper till att skräddarsy försäljningsargument och erbjuda produkter eller tjänster som löser typiska kundutmaningar.
 4. Exekutiv assistent: Hjälper till att utforska strategiska alternativ på ett säkert sätt genom att integreras med material som används av ledningsteamet. Denna assistent kan optimeras för att använda specifika strategiska verktyg som PESTEL, Blue Ocean eller Porters Five Forces i sina svar.
 5. Finans- och bankassistent: Automatiserar dataanalys, riskbedömning och kundtjänst och ger värdefullt stöd inom finans- och banksektorn.
 6. Juridisk assistent: Effektiviserar kontraktanalys, juridisk forskning, dokumentframställning och identifierar rättsliga prejudikat, vilket hjälper till vid due diligence-processer inom juridiska tjänster.

Bland våra nuvarande kunder har ARA redan piloterat den första versionen av vår AI-lösning, specifikt inom kundservice. För nya kunder finns nu en förnyad andra version av tjänsten tillgänglig.

Innofactor GPT Agents drivs av Microsoft Azures säkra molntjänst

Genom att använda centrala Microsoft Azures tjänster som Azure AI Search och Azure OpenAI säkerställer Innofactor GPT Agents datasäkerhet i linje med principerna för klientorganisationens andra informationssystem.

Anställdas data förblir strikt inom organisationens Azure-miljö. Till exempel är konversationer med en agent eller dokument som laddas upp i verktyget endast tillgängliga enligt regler som definierats av organisationen och endast av användaren själv.solution architecture with drop shadow

Arkitekturillustrationen visar att interaktionen med Innofactor GPT Agents är säker. Konversationer med agenten förblir strikt inom organisationens egen Azure-miljö och är inte synliga för utomstående vid någon tidpunkt.

Låt oss bygga en säker AI-lösning för din organisation

Artificiell intelligens har revolutionerat dagligt arbete på ett oöverträffat sätt. Med Innofactor GPT Agents kan varje organisation nu dra nytta av AI på ett mångsidigt och säkert sätt.

Vår omfattande erfarenhet av applikationsutveckling, tillsammans med vår position som en av de ledande Microsoft-leverantörerna i Norden, innebär att vi kan designa en AI-lösning anpassad efter dina specifika behov. Nästa steg är att höra hur vi kan hjälpa din organisation att effektivisera dagliga uppgifter.

Läs mer om Innofactor GPT-agenter på vår webbplats och boka ett möte med en av våra experter, så kan vi börja bygga din egen säkra ChatGPT-agent för din organisation!

New call-to-action

 

 

 

 Rolf Bardh

Som Business Advisor hjälper jag våra kunder med molnresan och att visa på de nya möjligheterna förändringen medför.