<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Innofactor levererar Dynamics 365 for Talent till Market Partner

28.5.2018

Market Partner har som första svenska kund bestämt sig för att implementera Microsoft Talent för sin hantering av kandidater. Dynamics 365 Talent möjliggör en total översyn över personalens kompetenser, deras engagemang och utveckling. Dagens anställda vill arbeta för företag där de kan utvecklas och göra karriär. Talent ger dagens HR avdelningar möjlighet att lättare kunna värdera och behålla sin värdefulla personal.

Market Partner erbjuder marknadsföring och affärsutvecklingstjänster inom IT och Telecom. och behöver såväl attrahera nya kandidater som att hantera de som redan finns i databasen samt matcha mot olika uppdrag.

Ladda ner guiden:  Den digitala transformationen

Valet av Talent

Market Partners nuvarande lösning Access lades ned så det blev nödvändigt att titta på olika alternativ. De valde Microsoft Dynamics Talent för att det var ett standardsystem som var lättanpassat efter deras specifika behov och att det fanns en komplett palett med rapporter och korskörningar. Lösningen ger också förutsättningar för att söka kompetens och matcha personer i stora mängder persondata.

Jämfört med andra system så var en av de avgörande saker att de kunde välja att börja med att ta en specifik del out of the box och köra igång med kort varsel. Samtidigt så kunde Talent anpassas och utvecklas med Microsofts alla lösningar och mot de gränssnitt de jobbar med i idag.

Snabbt igång

En viktig parameter var att kunna komma igång snabbt. Därför valde de att gå med standardmodulen som gjorde att det första steget, att mappa position mot individ, redan var igång efter 2 veckor.

Market Partner ändrar hela sitt sätt att jobba genom att det dagliga arbetet kommer att ske via Microsoft Dynamics Talent istället för mail, möten och telefonsamtal. Det handlar om att bygga bort manuellt arbete och spara tid samt få total översyn på varje kund och kandidat. Både företaget och kandidatens fördelar blir ett bättre samarbete och mer tidsbesparande åtgärder.

"Vi insåg tidigt vikten av GDPR. Vi lever upp till stora delar av det redan idag, men inte fullt ut. Det här blev en viktig faktor när vi började diskutera hur vi skulle arbeta framåt både internt och med våra kandidater som vi har en ständig kommunikation med. Efter ett möte med Innofactor såg vi fördelarna med Talent och tog ett snabbt beslut att det var en perfekt lösning för oss. Vi skulle kunna kunna få till en snabb start och samtidigt successivt kunna växa vidare i lösningen," säger Christoffer Frisell CEO på Market Partner.

"Framtidens HR står inför många spännande utmaningar. Det gäller att hitta, behålla och utveckla sin personal för att inte tappa fart i affärsverksamheten. En HR avdelning sitter på en mängd information som kan vara avgörande för många framtida beslut. Information som gör att HR kan agera som den strategiska enhet som den egentligen är." säger Viktor Lundqvist, VD för Innofactor Sverige. "Vi ser fram emot ett spännande samarbete med Market Partner."

Läs mer om framtidens HR på bloggen
HR som strategisk enhet
Effektivare onboarding av din personal

För mer information om Microsoft Talent eller HR som strategisk partner kontakta mig
Hans Andrée
Lägg gärna till mig på LinkedIn

Ämnen: HR & Talent Management, Microsoft Dynamics 365Marianne Lager

Marknads- och kommunikationschef

Jag vill inspirera dig genom att presentera Dynamics 365 konceptet på ett enkelt sätt. Både via våra blogginlägg, webinarier mm, men även via vårt specialbyggda upplevelserum där vi kombinerar inspiration och kunskap med glädje. Med hjälp av detta hoppas jag hjälpa dig att förstå hur man får verkliga affärsfördelar med hjälp av Microsoft Dynamics 365.