<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Stefan Palm

IoT vård och omsorg

Förhoppningsvis kan fler dra nytta av de insikter och lärdomar jag själv fick, och som jag och Daniel Eriksson Pitt från Innofactor delade med oss av på vår session under årets (2016) Microsoft TechDays event. Så jag skriver en liten summering här, med förhoppning att någon mer kan ha nytta av de erfarenheter som hittills kommit från Innofactors olika tillämpningar inom vård och omsorg som i dag finns i Finland.

Tid att jobba med de som behöver hjälp

Jag tror alla är överens om att utmaningarna är många inom vård- och omsorgssektorn, och de flesta är eniga om att fortsätta jobba på samma sätt som man gör i dag inte är en framkomlig väg. Jag hoppas också att de flesta är eniga om att det handlar om att få människorna som jobbar inom vård och omsorg att få tid att jobba med de människor som behöver hjälp. Och det är här IoT kan hjälpa till.

Upp till 50% kan få hjälp i hemmet

Från de initiala projekten nämns potentialen att upp till 50% av de som i dag besöker sjukhus för att få vård, istället kan få hjälp i hemmet. Inte bara ger de som verkligen behöver vård på sjukhus bättre möjligheter, utan kostnaden för behandling i hemmet kan vara så låg som 1/10 av dagens genomsnittskostnad för en behandling i sjukhusmiljö.

På vår session så valde vi dela upp fenomenet Internet of Things - IoT - i tre delar; enheter, datahantering och verksamhetsapplikation. Den framtida marknaden för enheter bedöms som gigantisk, och många är de tillverkare som vill vara med och bidra till utvecklingen. Men erfarenheten visar att det behövs ett standardiseringsarbete inom detta område. Kvalité och funktion varierar stort mellan dagens tillverkare, och samverkan mellan olika system är inte självklart. Det gäller rent teknisk funktionalitet, men vilken typ av information/data som enheterna kan förmedla. Och den senaste tidens attacker på Internet visar att säkerhetsfrågan bör ta på största allvar gällande IoT enheter.

Motståndet mot IoT har försvunnit

Min egen reflektion kring enheter var att motståndet från slutanvändarna nästan försvunnit helt, mycket tack vare hälsoindustrin. Det anses i dag helt normalt att sätta på sig ett armband med över 15 sensorer som laddar upp all information till en moln-baserad tjänst, mot löftet att få rådgivning kring sin hälsa. Det här är något som möjliggör en snabb utveckling även för professionella enheter för vård och omsorg.

Gällande datahantering så är det ju en hel del funktioner som döljer sig bakom det begreppet. Utan att gå in på detaljer, så handlar det om att samla in data från alla enheter, strukturera data så att man kan bearbeta den på ett likvärdigt sätt och sedan använda maskin inlärning för att lära sig något från all insamlad data. Då det blir stora data mängder, är det primära målet inte att faktiskt presentera alla data, utan just insikten/kunskapen som man får är det primära (sedan behöver man ju kunna hitta käll-data vid behov). Tillämpningarna kommer vara många, men man vill undvika att bygga upp flera olika miljöer för att hantera data. Vi har valt att använda Microsoft Azure som plattformstjänst, där vi får alla möjligheter som behövs i en skalbar tjänst.

Hanteringen av personlig data

En av de tidigaste dialogerna man behöver ha när man tittar på hur teknik skall användas inom vård och omsorg är den kring personlig data. I dagsläget är det olika tolkningar på vilka tekniska lösningar som anses kunna garantera att personlig information inte görs tillgänglig för den som inte behöver ha denna information. Och jag vill påstå att tekniken inte är begränsningen i dag, det är ofta en dialog mellan de som förstår hur tekniken fungerar och de som har verksamhetsansvaret som behövs för att hitta en fungerande lösning.

Till sist, men inte minst, så pratade vi om våra erfarenheter kring att bygga verksamhetsapplikationer. Vi började visa ett system byggt för att hjälpa läkare att studera data från långtidsstudier från moderna enheter som mäter aktiviteten i hjärtat. Genom dialog med slutanvändarna har ett gränssnitt byggts utifrån hur de vill jobba, och snabbt presenterar informationen på det sätt de har mest nytta av.

Men vi visade också på en möjlighet som många kanske inte direkt kopplar till IoT, och det är att nyttja dessa enheter, och de insikter informationen från dessa ger, i en verksamhetsprocess. Det räcker ju inte med att vi har insikten att någon behöver hjälp i hemmet, vi vill ju säkerställa att denna insikt gör att någon faktiskt kommer på plats så fort som möjligt och med rätt utrustning/information som behövs för att hjälpa denna individ.

Tekniken är mogen och potentialen stor

Med detta tankesätt så inser man att det finns massor av verksamheter, som har nytta av samma information, men där betydelsen kan vara annorlunda. Genom att använda Microsoft Dynamics 365 som plattform för verksamhetsapplikationer kan vi bygga stöd för olika verksamhetsprocesser, och samtidigt hålla ihop informationen kring t.ex. en individ. Men även en fullständig bild kring resurser är intressant att få, då det finns stora förbättringar att hämta från effektivare resursutnyttjande, och förebyggande underhåll.

Så potentialen är stor, tekniken är mogen nog, och vår rekommendation är det är dags att starta nu (om ni inte redan har), och starta smått men tänk stort. Starta smått så ni får erfarenhet från vissa områden där er organisation måste fatta policybeslut, t.ex. vilka standarder som skall gälla kring enheter, vilka tolkningar gör ni kring datalagring och vilka tekniska lösningar godtar er organisation. Men tänk även stor från början. De förutsättningar ni sätter skall kunna skala, och skala snabbt.Stefan Palm

CEO Lumagate - en del av Innofactor

Min passion är att hjälpa företag nyttja senaste generationens plattformar från Microsoft.