<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

IT för kommuner – rapport från digitaliseringsdagarna

Digitaliseringsdagarna är ett årligt evenemang där Sveriges kommuner byter erfarenheter, knyter kontakter och inhämtar kunskap. I år gick evenemanget av stapeln den 22–24 november i Borås.

Digitaliseringsdagarna arrangeras av KommITS. Det är en användarförening som bildades 1996 med syftet att främja kommunernas välfärdsuppdrag med stöd av digital teknik.

På årets evenemang samlades runt 150 kunder för att delta i föreläsningar och ”break-out sessions”. Många exempel presenterades på hur kommuner använt tekniska lösningar för att leverera bra välfärdstjänster trots en krympande budget.

Innofactor var på plats med några av våra experter på IT-säkerhet och molnlösningar.
 

Två heta områden

Här är två områden som diskuterades flitigt under Digitaliseringsdagarna.

 

1. Verksamhetsdigitalisering

Verksamhetsdigitalisering, det vill säga digitalisering ur ett verksamhetsperspektiv snarare än ett IT-perspektiv, var ett återkommande tema.

Dels pratade konferensdeltagarna mycket om hur kommunanställda kan arbeta effektivare internt, inom miljö, med bygglovshandläggning och i andra verksamhetsområden.

Dels diskuterade man hur kommuner kan effektivisera sin kommunikation med kommuninvånarna. Här presenterades till exempel hur chattbottar kan minska trafikvolymen till kommunens växel med upp till 50%.

2. Digitalisering och säkerhet

Digitaliseringen under pandemin var ett annat hett samtalsämne. Många diskussioner handlade om olika lösningar som vidtogs för att kunna hantera situationen och den snabba omställningen – och om säkerhet.

Det finns övergripande en stor oro kopplad till IT-säkerhet. Det faktum att medarbetarna arbetar på distans, utanför kommunens nätverk och brandvägg, ställer ökade krav på IT vilket spär på oron för säkerheten.

Vi pratade till exempel med många konferensdeltagare om identitetshantering och hur kritisk den är för all säkerhet.

 

Många bromsas på resan till molnet

Eftersom vi arbetar med Microsoft Azure och molntjänster så hade vi också många samtal om molnet. Mer specifikt om hur du kan bygga en robust infrastruktur i molnet som är både säker och flexibel.

Vår spaning är att i princip alla kommuner ser sig själva i molnet i framtiden men att många inte vågar agera nu. En orsak är Cloud Act. Man väntar på att det ska komma förtydliganden och vägar framåt för offentlig sektor.

Samtidigt har de flesta kommuner redan tagit steg mot molnet genom att införa kommunikations- och samarbetsplattformar internt och använda t ex Microsoft 365 eller Google.

 

Ämnen: Cloud security, Public Cloud

8.12.2021


Per Östlund

Senior Account Manager. Jag har en lång bakgrund inom IT med erfarenhet från Enterprise Architecture, ITIL, CRM, IT Service Management & IT-Strategy och har stor erfarenhet av att arbeta med organisationer och myndigheter inom offentlig sektor.