<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kom igång med en kvalitativ onboardingprocess!

31.1.2019
Sitter du eller någon på ditt företag och undrar hur ni kan optimera processer kring onboarding och rekryterandet av nya talanger? Fortsätt läs!

I en tid med en allt högre förändringstakt ser vi också en trend av allt kortare anställningar. Ett exempel på detta är Apple, som har en genomsnittlig anställningstid på endast 20 månader. Hos Google är den ännu kortare - endast 12 månader. Detta resulterar såklart i att rotationen av medarbetare blir allt högre; flera medarbetare går efter kortare tid vidare till nya tjänster och för företagen måste nya medarbetare rekryteras och introduceras på arbetsplatsen.

Stötta HR och ge dem verktygen för en enklare vardag

Den förkortade anställningstiden innebär för företag att strategiskt arbete med kompetensförsörjning, både långsiktigt och kortsiktigt, är kritiskt. Förutom att omhändertagandet av de anställda är viktigt, måste alltid medarbetarna tillsammans ha rätt kompetens för att lyckas nå organisationens uppsatta mål i form av affärsidé, finansiella målsättningar och affärsstrategier. Därför är det kritiskt att framgångsrikt attrahera, rekrytera, introducera och utveckla rätt medarbetare för rätt position.

Desto snabbare en ny anställd kommer in i sin nya roll, desto snabbare kan företaget dra affärsmässig nytta av denne. Forskning visar att effektiv introduktion höjer resultaten hos nya medarbetare med i genomsnitt 11% (Global Recruiting).

Dessutom visar tidigare forskning att det inte varit ovanligt att den nyanställda medarbetaren kommit till sin nya arbetsplats för att där finna att personen som ska efterträdas redan har lämnat och tagit all kunskap med sig. Den nyanställde står då lämnad att uppfinna hjulet efter bästa förmåga, och risken att värdefull kunskap försvinner är överhängande. Detta med produktivitetstapp som följd (Schödt 2012).

Untitled-2

Risken finns även att den nyanställde inte får en positiv känsla för sin nya arbetsplats, och inte känner sig välkomnad. Kanske har den nya medarbetaren fått en annan bild av organisationen presenterad för sig under rekryteringsprocessen?  Diskrepansen med verkligheten kan leda till att medarbetaren får en känsla av att ha blivit lurad och kanske leder det till och med till att medarbetaren inte blir långvarig på företaget. (Edwards, et al., 2018).

Uppfinn inte hjulet igen

Vi på Innofactor pratar gärna med din organisation om hur ni kan ta hjälp av Microsofts Talent for Dynamics i er personalhanterings-process. Vi utgår då från era specifika processer och checklistor. Allt för att säkerställa en omhändertagande introduktion för era nya. Så att ni kan bygga långsiktigt på en välfungerande grund.

Vår konsult Max Furberg gjorde för en tid sedan ett omtyckt, kort och informativt webinar om onboarding. 
Vill du kika på det så kan du klicka på bilden!

New call-to-action

Annars kan du givetvis kontakta oss för mer information. 

Kontakta oss för mer information!

 

Ämnen: HR & Talent Management, Microsoft Dynamics 365, Office 365/Microsoft 365Hans Andrée

Sälj- och affärsutvecklingsansvarig för Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operation samt för Talent.

Arbetar med att skapa effektivare organisationer och bättre medarbetarupplevelser. Jag är nyfiken på vad du upplever i hanteringen av din personal och bidrar gärna med mina egna erfarenheter. Tveka inte att höra av dig!