<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Koppla Microsoft Dynamics 365 till Teams och förenkla för säljkåren

 

Visste du att du kan koppla ihop Microsoft Dynamics 365 och Microsoft Teams? Det är ett enkelt sätt att effektivisera säljkårens samarbete kring kunder och affärsmöjligheter. I den här artikeln visar vi hur du gör.

 

I Microsoft Dynamics 365 är det enkelt för säljaren att hålla koll på sina kontakter och aktiviteter. I Microsoft Teams är det enkelt att samverka med andra, till exempel kring en kund eller affärsmöjlighet. Alla som arbetar med kunden kan enkelt föra dialog via chatt, samverka och dela dokument.

 

Genom att koppla ihop Microsoft Dynamics och Microsoft Teams får du det bästa av båda världar. Filer synkas mellan applikationerna och du kan välja att arbeta från endera applikationen utifrån vad som passar bäst i varje givet tillfälle.

 

Så här kopplar du ihop Microsoft Dynamics 365 och Microsoft Teams

 

För att koppla ihop de två applikationerna behöver du lägga till Teams i Dynamics och vice versa.

 

I Dynamics 365 aktiverar du Microsoft Teams-integrationen i administrationscentralen för Power Platform. Du behöver ha Microsoft 365 administratörsbehörigheter.

 

Gå till den Dynamics 365 miljö där du vill aktivera integrationen. Klicka på: Inställningar --> Integration --> Teams integrationsinställningar --> Systeminställningar --> Allmänt. Justera inställningarna till ja som i bilden nedan.


dynamics_bloggpost

I Microsoft Teams lägger du till Microsoft Dynamics 365 genom att söka efter applikationen under Appar. Klicka därefter på “addera till ett team” och välj vilket team eller kanal du vill lägga appen i.

Därefter kan alla arbeta antingen från Teams eller från Dynamics med enkel tillgång till båda applikationerna.

 

Använd Dynamics från Teams

 

Föredrar du att utgå från Teams när du arbetar? I så fall gör du så här för att få tillgång till Dynamics 365 CRM i Teams:

 • Om det inte redan finns ett team för kunden så skapar du ett nytt team
 • Därefter klickar du på plus-tecknet, bredvid flikarna högst upp, för att koppla Dynamics 365 till teamet
 • Sök efter appen Dynamics 365 och gå igenom konfigurationsdialogen. Därefter kommer det att finnas en flik med kundens namn inne i kundens team.
 • När du klickar på fliken med kundens namn så öppnas kundkortet från Dynamics 365 CRM inne i Teams. Eftersom du är i Teams kan du använda alla funktioner för att samverka med andra.
 • Om du laddar upp filer till kundens team så kommer du också att kunna hitta dem under kundkortet i Dynamics 365.

Eller hitta till Teams från Dynamics

 

Om du istället vill utgå från Dynamics 365 CRM så kan du ändå enkelt samverka med andra i Microsoft Teams:

 • I Dynamics 365, gå in i kundkortet för det företag du vill samverka kring
 • Klicka på fliken Samarbeta
 • Konfigurera uppkopplingen mellan kontot och Teams genom att gå igenom dialogen
 • Du kommer nu till kundens team i Teams. Här ser du kundkortet men du kan också använda Teams alla funktioner för att samverka med andra.
 • Om det inte finns ett team för kunden i Teams så får du möjligheten att skapa ett, och addera teamskollegor, efter att du klickat på Samarbeta.
 • Om du laddar upp dokument till kundkortet i Dynamics 365 så kommer du också att kunna hitta dem under filer i kundens team i Microsoft Teams.

Utgå från Dynamics 365 för att undvika vanlig Teamsutmaning

 

En vanlig utmaning med Microsoft Teams är att mängden teams och kanaler växer. Det blir svårt att hålla koll på alla teams och det finns risk att innehåll dupliceras.

Att utgå från Microsoft Dynamics 365 är ett bra sätt att undvika denna problematik. Om ni skapar teams från Dynamics 365, och har en genomtänkt kontohierarki där, så undviker ni per automatik dubbletter. Om ni utgår från Dynamics 365 i säljarbetet så spelar det inte heller så stor roll om ni har ett stort antal teams i Teams. Detta eftersom det är enkelt för varje säljare att hitta en kund bland sina egna konton i Dynamics.

 

Sedan kan det ändå vara motiverat att tänka igenom strukturen i Microsoft Teams eftersom många använder det verktyget dagligen.

 

Vill du veta mer eller behöver hjälp att integrera Microsoft Dynamics 365 CRM och Microsoft Teams? Kontakta oss!

 

Ämnen: CRM, Microsoft Dynamics 365

24.11.2021


Anders Elwin

Anders Elwin, jobbar som senior verksamhetskonsult på Innofactor inom Dynamics 365 Customer Engagement och Power Platform. Anders har en bred kunskap, från verksamhet och teknik till projektledning, med fokus på sälj- och kundtjänstprocesser.