<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lärarförbundet väljer Innofactor för pilotprojekt för medlemshantering, rekrytering och medlemsanalyser

7.2.2017

Lärarförbundet har valt Innofactor som partner för ett pilotprojekt för att modernisera och effektivisera hanteringen av sina medlemmar, samt att arbeta med rekrytering av nya medlemmar och genomföra relevanta analyser.

Piloten baseras på Dynamics 365 Customer Engagement och Innofactors branschlösning för medlemsorganisationer & förbund MMS. Piloten avser att säkra grundläggande medlemshantering, medlemsrekrytering och GDPR-säkring.

Analyser och medlemsutveckling

Piloten innehåller även uppsättning av datalager mot MMS för att möjliggöra analys av historisk medlemsutveckling. Det gör att Lärarförbundet kan arbeta mer proaktivt med att behålla och utveckla sin medlemsdatabas samt att underlätta rekryteringen av nya medlemmar. Visualisering ger möjligheten att sprida information om medlemsutveckling till regionansvariga och att presentera resultatet av Lärarförbundets rekryteringsinitiativ.
I piloten ingår även en Arbetsplatsbesöks-App för att ge förtroendevalda möjlighet att utvärdera nya arbetssätt vid arbetsplatsbesök.
Projektstart februari 2018.

 

"Det gläder oss att nu ta ett viktigt steg i förnyandet av vår medlemshantering tillsammans med Innofactor. Framförallt ser vi att vi får en partner som engagerar sig i vår strävan efter medlemsnytta genom att ge både våra förtroendevalda och anställda moderna och säkra verktyg i den digitaliseringsresa som förbundet befinner sig i", säger Sixten Frixon, Kanslichef och 1:e ombudsman.

"Vi ser fram emot en lång relation med Lärarförbundet där vi kan utveckla och underlätta den dagliga verksamheten för användare och i samarbete med Lärarförbundet säkra lösningen för GDPR samt stödja och underlätta rekryteringen av nya medlemmar", säger Viktor Lundqvist, Country Manager Sverige.

 

Innofactor har sedan flera år ett nära samarbete med olika medlemsorganisationer, fackförbund, arbetslöshetskassor och ideella förbund. Andra exempel på kunder till Innofactor som arbetar med liknande lösningar är: Vision, IF Metall, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Folkuniversitetet
Mer information: Viktor Lundqvist, Country Manager Innofactor Sverige, +46 73 374 01 63

Om Lärarförbundet
Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med över 230 000 medlemmar och organiserar till exempel lärare, förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare, gymnasielärare, högskolelärare, studie- och yrkesvägledare, lärare i musik- och kulturskolor och skolledare.

Ämnen: Dynamics365, DEN NYA ARBETSPLATSENMarianne Lager

Marknads- och kommunikationschef

Sälj- och marknad i symbios har det pratats om länge men fortfarande är sälj och marknadsavdelningar ofta frikopplade från varandra. Men nu tycker jag att det börjar hända saker - och det är nödvändigt när kunderna via digitala kanaler tar reda på allt de behöver inför sitt köp. Så nu handlar det om utmaningen att nå ut till kunden - innan de tar beslut. Där är samarbetet mellan marknad och sälj en avgörande framgångsfaktor.