<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Daniel Amundsen

Low code en möjlighet för fler att bidra till smartare, effektivare processer

Tänk om du på egen hand snabbt skulle kunna automatisera uppgifter och skapa mer effektiva arbetsflöden. Low code är en möjliggörare för en mängd områden. Ett sätt att accelererar digitaliseringen genom att ta bort många av de hinder som tidigare funnit för systemutveckling. Dessutom sparar det enormt mycket tid. I den här bloggposten får du en översikt av möjligheterna med low code.  

Low code är ett område som växer enormt snabbt. Gartner och Forrester förutspår en tillväxt om ca 50% per år fram till 2022. Och det är inte så förvånande med tanke på alla de möjligheter som low-code-plattformarna innebär för verksamhetsutveckling.  

Vad är low code? 

Low code är ett koncept som låter användaren skapa egna, skräddarsydda arbetsflöden, applikationer och IT-stöd. Användningen kräver ingen eller liten kunskap om kod. Du utvecklar istället med hjälp av visuella gränssnitt, mallar och dra-och-släpp-funktionalitet. 

Low code skiljer sig från no-code genom att det finns ytterligare ett lager av anpassningsmöjligheter. I low-code-alternativen finns möjligheter att med hjälp av enkel kod, likt Excel, använda plattformen för mer avancerade och skräddarsydda tillämpningsområden. 

Alla kan få krafter som en utvecklare 

Att utveckling kan ske utan kod innebär stora fördelar. Här är några av de största nyttorna för verksamheten:  

 • Snabbare time-to-market för nya applikationer 
 • Lägre kostnader för utveckling 
 • Ökad innovation 
 • Mer processorienterad verksamhet 
 • Minskat beroende av IT-kompetens 
 • Ökad digitaliseringstakt  

Att icke-utvecklare själva kan skapa IT-stöd utan att belasta IT-avdelningen ger en accelererad digitalisering. Beroendet av IT-avdelningen minskar därmed och bristen på utvecklingsresurser blir inte lika påtaglig. Systemutveckling blir möjlig och tillgänglig för alla, även för små organisationer. 

Mer IT för pengarna 

Low code ökar också IT-avdelningens leveransförmåga. En low-code-plattform i händerna på ett utvecklingsproffs är väldigt kraftfullt. Enligt en artikel av John Rymer, Forrester, kan en IT-utvecklare skapa applikationer 10 gånger snabbare med en low-code-plattform jämfört med egenutveckling eller anpassning av affärssystem. 

Med low code kan IT-avdelningen: 

 • Motverka kompetensbrist och reducera behovet av utvecklare 
 • Leverera nya applikationer snabbare 
 • Krympa backloggen 
 • Enklare flytta applikationer till molnet 
 • Konsolidera antalet applikationer 
 • Modernisera legacy 

Användningsområden för low code

Användningsområdena för low code är nästintill obegränsade. Här är några exempel: 

 • Bygga appar – du kan bygga egna appar för att enkelt mata in viss information eller för att få information presenterad 
 • 360 vy med datadrivna beslut – visualisera verksamhetens data med hjälp av dra-och-släppverktyg som ger insikter med hjälp av Excel-liknande kodspråk. Analysera data med AI-modeller, få prognoser och notifieringar baserat på livedata.
 • Förbättrad kundupplevelsen – med low code kan du enkelt ge kunder en omni-channel-upplevelse. Du kan öppna upp för en mängd olika sätt att komma i kontakt med ert företag, där varje kanal är konsekvent och där det blir enkelt för kunden att växla mellan olika typer av interaktion utifrån behov. 
 • Automatisera uppgifter – Med low-code-verktygen kan du automatisera tidskrävande manuella rutiner. Allt från att automatiskt spara viktig information till en viss plats eller skicka påminnelser till andra utifrån förutbestämda regler automatiskt skapa aktiviteter eller aviseringar. 
 • Synka data – Du kan få data att synkronisera automatiskt mellan olika system och på så sätt undvika en mängd utmaningar kopplade till manuell hantering av data.  

Microsoft Power Platform – en del av ett helt ekosystem  

Företag och organisationer som använder Microsoft har tillgång till Microsofts low-code-plattform Power Platform. Där finns verktygen Power Automate, Power Apps, Dataverse och Power BI. 

Power Platform gör det enkelt att koppla ihop Microsoft-sviten, Dynamics 365 och Azure i en och samma plattform. Det finns hundratals anslutningar som är redo att användas utan att du behöver skapa en integration, och som dessutom kan användas mot andra icke-Microsoft-system. Alla styrda från en adminportal med granulerade datapolicys.

Det här, tillsammans med funktioner som geo-taggning och QR-kodscanning, gör verktygen i Microsofts Power Platform extremt kraftfulla. Utvecklingstiden blir kortare liksom startsträckan att komma igång.  

Det ligger också i linje med Microsofts ambition att bygga ett helt ekosystem där varje modul bidrar till ökad nytta utifrån en helhet.   

App-in-a-day – Bygg egna appar i Microsoft Power Platform! 

Som Microsoft Guldpartner har vi på Innofactor vi lång erfarenhet av att hjälpa organisationer omvandla sina manuella processer, till digitala processer och mer strukturerad datahantering och visualisering med low-code-verktyget Power Platform.

Vi håller också regelbundet en uppskattad och välbesökt digital heldagsworkshop som går under namnet App-in-a-day. Den riktar sig främst till dig som är IT-arkitekt, processägare, affärsutvecklare eller har liknande roll. Vi tror att du är teknikintresserad, vill hjälpa din organisation med nya smarta verktyg och är nyfiken på de möjligheter som low-code-verktygen ger. För deltagarna kan det vara startskottet för att komma igång med att skapa mer värde för verksamheten med low code.

Är du nyfiken eller egna erfarenheter av low-code som du vill dela med dig av? Där du varmt välkommen att höra av dig direkt till mig daniel.amundsen@innofactor.com – jag brinner verkligen för möjligheterna med low-code och delar gärna med mig av mina tankar och erfarenheter.Daniel Amundsen

Daniel är verksamhetskonsult på Innofactor och brinner för att tillsammans med våra kunder lösa deras digitala utmaningar.