<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Daniel Amundsen

Low-code ger alla möjligheten att vara utvecklare!

Det har blivit enklare än någonsin att processutveckla – för att spara pengar, öka innovationstakten, förbättra kundupplevelsen och underlätta för medarbetarna. Möjligheterna med de nya low-code-verktygen spänner över alla verksamhetsområden och det är bara fantasin som sätter gränser.

Här är några tips om hur du kommer igång och vad som krävs av de organisationer som vill maximera potentialen i low-code.

Varför en low-code-plattform?

Time-to-maket – är tiden det tar för en produkt att gå från koncept till verklighet. Med low-code kortas den tiden avsevärt.

Enhetlighet – är en utmaning för många företag. När verktygen består av Excel och PowerPoint kan inte IT och verksamheten hjälpas åt för att nå ett gemensamt mål med säker data och validering. Med low-code blir skapandet både enkelt och enhetligt.

Avsaknaden av insikter – är ännu ett resultat av datasilos. När kundtjänst har sina ärenden i mailen och sälj har sin pipelinei en Excel-fil resulterar det i begränsade insikter. Low-code delar ofta på en gemensam datakälla som gör insikter enklare att komma åt och mer gemensamma.

Totalkostnad för ägande – av alla verktyg är ofta dyrare än low-code. Anledningen är att det ofta är svårt, eller omöjligt att räkna på. Till skillnad från low-code där verktygen är samlade under en licens.

Hur ser en bra low-code-plattform ut?

Kraften att utveckla lösningar ska ligga hos dem som har kunskapen och som arbetar i processen. Grafiska gränssnitt för att använda de färdigbyggda komponenterna som underhålls av platformen gör det enkelt att komma igång och utveckla. Tillgång till mallar som skapas av en stor community av dedikerade användare.

Ett modulärt koncept är att föredra, där delar av plattformen går att använda isolerat och kostnaden reflektera detta. När verksamheten sedan är redo att använda mer avancerade komponenter som exempelvis AI, är det enkelt att inkludera dessa i lösningen tillsammans med fler verktyg om så önskas.

Utvecklare ska inte vara i fokus, utan verksamheten. Däremot ska de ha möjligheten att göra traditionell utveckling när det behövs en unik lösning. Sedan ska den lösningen enkelt kunna återanvändas som en komponent i andra applikationer.

Två sätt att komma igång med low code 

Vårt bästa tips för organisationer som vill komma igång med low code är att börja litet och vidareutveckla i små steg. Då kan ni undan för undan lära er mer, påvisa värde och få med er alla på det nya arbetssättet. 

Här är två olika sätt att komma igång: 

  1. Välj en liten, isolerad insats som ger en förbättring men inte innebär en stor förändring i företagets grundprocesser. Med hjälp av low code-plattformarna kan ni med små initiativ göra vardagen smidigare för medarbetarna. Det kan till exempel handla om att ta fram en chattbot där medarbetarna snabbt får svar om innestående semester, eller en app för sjukanmälningar.
  2. Fundera över inom vilket område ni skulle vinna mest på att göra en mer omfattande förändring. Börja med att förbättra en liten del av den önskade målbilden. Om vi till exempel ska hjälpa en kund att bygga en ny säljprocess så kan införandet se ut såhär: Vi börjar med att skapa en kundbild, därefter bygger vi på med automatik för att hantera leadsmöjligheter för att i nästa steg automatisera så att rapporter genereras från data.  

Low code-plattformar gör det enklare än någonsin att bygga automatiska arbetsflöden, synka data mellan system och automatisera tidskrävande manuella uppgifter. När ni väl fått något på plats blir det lättare att ta nästa steg, se fler möjligheter och kravställa nya förbättringsinitiativ. 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan ta nästa steg i digitaliseringen med low-code? På Innofactor har vi lång erfarenhet av att hjälpa organisationer omvandla sina manuella processer, till digitala processer och mer strukturerad datahantering och visualisering med low-code-verktyget Power Platform. Du kan läsa mer om Power Platform här

Anmäl dig till vårt nästa Power Platform-webinar
https://www.innofactor.com/se/pa-gang/sweden-events/power-platform-01-09-2022/

 Daniel Amundsen

Daniel är verksamhetskonsult på Innofactor och brinner för att tillsammans med våra kunder lösa deras digitala utmaningar.