<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Stefan Renberg

Vad är Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure?

Cloud Adoption Framework för Azure är Microsofts metod för att framgångsrikt ta en organisation till molnet. Ramverket innehåller best practices, dokumentation och verktyg för såväl molnarkitekter och IT-experter som beslutsfattare. Allt för att göra det enklare att skapa och implementera de affärs- och teknikstrategier som behövs för att nå kort- och långsiktiga mål med molnresan.  

Molnet har fundamentalt ändrat hur företag skaffar och använder IT-resurser. Traditionellt tog företag ansvar för allt från infrastruktur till programvara. Genom att flytta till molnet kan företag istället tillhandahålla och konsumera resurser endast när de behövs.  

Det här ger enorm flexibilitet men det ställer också nya krav. Molnet innebär ett nytt sätt att bedriva IT och IT-organisationen behöver exempelvis trygga kontrollen över kostnader och säkerhet. 
 Ett
 ramverk för molnresans alla faser 

Microsoft Cloud Adoption Framework ger företag och organisationer en beprövad och konsekvent metod för att anamma molnteknologier. Ramverket guidar de strategiska besluten och ger teknisk vägledning för Microsoft Azure.  

Ramverket täcker hela livscykeln för övergången till molntjänster och molnbaserad IT-drift. Microsoft kallar det för The Cloud Adoption Lifecycle. Varje steg i livscykeln innehåller stöd, metoder och verktyg som organisationen kan använda för att lyckas med övergången och som motverkar vanliga hinder i varje fas. CAF


De olika faserna i ramverket är:
 

  • Strategi – Definiera business case och förväntade resultat 
  • Plan – Ta fram en hållbar plan utifrån fastställda mål 
  • Förberedelse – Förbered molnmiljön för förändringarna 
  • Införande – Migrera och modernisera existerande tjänster samt utveckla nya moln- eller hybridlösningar 
  • Styrning – Styr den nya molnmiljön och tjänsterna 
  • Hantering – Hantera driften av moln- och hybridlösningar 
     

Teknisk och strategisk vägledning 

En framgångsrik övergång till molnet börjar emellertid långt innan valet av en molnplattformleverantör. Det börjar när verksamheten och beslutsfattare på IT ser att molnet kan accelerera ett specifikt verksamhetsmål. 

Cloud Adoption Framework ger därför inte bara teknisk vägledning för Microsoft Azure. Eftersom företag kan vara i processen att välja en molnleverantör eller ha en avsiktlig multimoln-strategi så ger ramverket också molnoberoende vägledning för strategiska beslut. Till exempel råd för att få ihop strategi, kultur och teknisk förändring, för att uppnå de önskade affärsresultaten. 
 

Så här gör du en flytt till molnet 

Innofactor är guldpartner till Microsoft och hjälper sedan många år företag, organisationer och myndigheter att införa Microsoft Azure samt Microsofts olika molnbaserade affärssystem.  

I införandet använder vi en metod som vi kallar Cloud Journey. Det är vår egen metod som bygger på Microsofts Cloud Adoption Framework. 

Vill du veta mer om ramverket för att lyckas med molnresan? Här kan du se en inspelning av vårt webbinarium Cloud Journey – 5 steg för en genomtänkt flytt till molnet. Stefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.