<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Öka utvecklingstakten med low code

Framtiden är redan här. Det har blivit enklare än någonsin att processutveckla – för att spara pengar, öka innovationstakten, förbättra kundupplevelsen och underlätta för medarbetarna. Möjligheterna med de nya low-code-plattformarna spänner över alla verksamhetsområden och det är bara fantasin som sätter gränser. Här är tips för att komma igång och vad som krävs av organisationer som vill maximera potentialen i low code.  

Low code-plattformar gör det enklare än någonsin att bygga automatiska arbetsflöden, synka data mellan system och automatisera tidskrävande manuella uppgifter.  

Övergripande betyder det att digitaliseringstakten kan öka dramatiskt. Mer specifikt betyder det att olika delar i din verksamhet kan få förbättringar på plats snabbt. Undersökningar visar att low code gör det möjligt för IT-utvecklare att skapa applikationer tio gånger så snabbt jämfört med tidigare. 

 

Utveckling förr och nu 

Att arbeta med kod har traditionellt tagit mycket tid vilket gjort att ledtiderna från kravställning till färdigt system varit långa. IT har därför i många fall varit en flaskhals för utveckling. Många IT-organisationer har haft brist på utvecklarkompetens och därmed haft svårt att leverera det stöd som verksamheten efterfrågat. 

Tack vare low code minskar startsträckan för utveckling och IT kan utveckla nya funktioner och system mycket snabbare än tidigare. Det här ger IT bättre möjligheter att samverka med verksamheten och sätta sig in i verksamhetens behov.  

Systemutveckling och verksamhetsutveckling i synergi 

Organisationer som gör denna digitala transformation får sin systemutveckling och verksamhetsutveckling att leva i synergi. Det är något som många länge eftersträvat men som få organisationer hittills lyckats få till. 

Med hjälp av low code blir det möjligt för organisationer att snabbt anpassa sig, vilket är viktigt när förändringstakten i omvärlden hela tiden ökar. Det blir enklare att förbli relevant mot kunder och att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. 

Men low code innebär också ett nytt sätt att arbeta med utveckling vilket ställer nya krav på organisationen. 

Nya krav på organisationen 

De som bäst lyckas skörda alla fördelar med low code långsiktigt är de organisationer som beaktar följande dimensioner:  

Strategi – Beakta hur low code kan påverka företagets strategi istället för att ”bara” använda low code till effektivisering av interna processer. Low code ökar möjligheterna att använda digitala verktyg som en del av värdeerbjudandet och ger utrymme för nya affärsmodeller. 

Kompetens – Tänk på att low code är ett nytt sätt att arbeta som dessutom utvecklas snabbt. Utbildning av berörda användare, samt att IT-avdelningen håller sig uppdaterad om utvecklingspotentialen i low code-plattformarna, är viktiga framgångsfaktorer.  

Kultur – Low code gör det möjligt att konstant förbättra organisationen men för att kunna göra det behöver ni ha en kultur som främjar föränderlighet. Eller åtminstone en kultur som inte motverkar förändring. Annars är det svårt att få medarbetarna med på tåget. 

Styrning & säkerhet – Kom ihåg styrning och säkerhet. Ramverk och policys minskar till exempel risken för skugg-IT och att användarna tar egna vägar. Kontroll över behörigheter säkerställer att rätt personer har åtkomst till rätt data och kontroll över datalagring säkrar att data lagras i enlighet med till exempel GDPR.  


Två sätt att komma igång med low code
 

Ovanstående perspektiv är bra att ha med sig så att de inte utgör hinder eller orsakar bakslag. Vår uppmaning är dock att inte göra low code till ett vattenfallsprojekt. 

Vårt bästa tips för organisationer som vill komma igång med low code är att börja litet och vidareutveckla i små steg. Då kan ni undan för undan lära er mer, påvisa värde och få med er alla på det nya arbetssättet. 

Här är två olika sätt att komma igång: 

  1. Välj en liten isolerad insats som ger en förbättring men inte innebär en stor förändring i företagets grundprocesser. Med hjälp av low code-plattformarna kan ni till exempel med små initiativ göra vardagen smidigare för medarbetarna. Ta fram en chattbot där medarbetarna snabbt får svar om innestående semester eller en app för sjukanmälningar.
  2. Fundera över var ni skulle vinna mest på att göra en mer omfattande förändring och börja med att förbättra en liten del av den önskade målbilden. Om vi till exempel ska hjälpa en kund att bygga en ny säljprocess så kan införandet se ut som följande. Vi börjar med att skapa en kundbild, därefter bygger vi på med automatik för att hantera leadsmöjligheter och sedan automatiserar vi så att rapporter genereras från data.  

När ni väl fått något på plats blir det enklare att ta nästa steg och att kravställa på fortsättningen. 


Mer information och stöd
 

Vi på Innofactor gör tillsammans med Microsoft insatser för att hjälpa företag att komma igång och få nytta av low code.  

Vi erbjuder ett kostnadsfritt rådgivningsmöte där vi utforskar möjligheterna med low code för er, konkretiserar vilka processförbättringar som skulle ge mest nytta och hur ni i så fall kan ta nästa steg. 

Läs mer 


Du kan också vara med på 
App in a Day – en heldagsworkshop som vi arrangerar tillsammans med Microsoft. Denna workshop syftar till att ge fördjupad inblick i Microsofts Power Platform. Du får också prova att bygga egna appar. 

Läs mer 

 

Ämnen: PowerApps, Innovation, Low Code

4.8.2021


Jan Nordström

Jan har lång erfarenhet inom ledarskap (grund från Försvarsmakten) och B2B försäljning inom IT/Telekom-branschen. Leder framtagning av strategier och affärsplaner, som omvandlas till mätbara mål. Målet är alltid möjligheten att hjälpa kund och kundens kund till till framgångar.