<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så här får du maximal nytta från Microsoft Dynamics 365 CRM

Funktioner i CRM-system kan förbättra er effektivitet, träffsäkerhet och beslutsförmåga. Möjligheterna idag är oändliga, men tålamod är viktigt i införandet av ett CRM-system för att kunna realisera och maximera nyttan för verksamheten. 

Det utvecklas otroligt mycket smart funktionalitet i CRM-systemen idag. Med Microsoft Dynamics 365 CRM kan du till exempel automatisera inmatning av information från olika källor och få AI att prioritera dina aktiviteter. 

Utvecklingen framåt kommer fullkomligen att explodera och möjligheterna är oändliga. 

Vi vill emellertid varna för att ta för stora kliv mot framtiden om du inte lagt grunden först. I den här artikeln får du tips om hur du maximerar nyttan från Microsoft Dynamics 365 CRM nu och i framtiden. 
 

Vanligt misstag 

Ett klassiskt misstag är att införa avancerade funktioner för snabbt och försöka skapa en ny process med hjälp av ett system. 

Om systemet avviker mycket från hur ni gör idag, eller innebär en omfattande förändring, så är risken stor att ni misslyckas. Användarna kommer inte att använda systemet om de tycker att det är förvirrande, svårt eller tidskrävande. 

Här finns en paradox. Nya system har funktionalitet som verkligen kan underlätta och spara säljarna mycket tid. Men du måste sätta grunden först så att du får med dig användarna och kan uppnå dessa fördelar. 

Process före system 

En nyckel till framgång är att tänka process före system och sätta upp systemet så att det speglar hur ni gör i praktiken. Faktum är att de flesta företag får den allra  största vardagsnyttan från grundlösningen i Microsoft Dynamics 365, när den är rätt anpassad efter deras behov. 

En stor fördel med moderna molnbaserade system är att de kan anpassas. Tidigare var du som kund tvungen att besluta från början hur ett CRM-system, och därmed era arbetssätt, skulle se ut – och sedan försöka få alla att arbeta så. 

Nu är det, tack vare anpassningsmöjligheterna, oändligt mycket enklare och snabbare att få användarna att anamma och gilla ett CRM-system. I standardutförandet av Microsoft Dynamics 365 CRM finns dessutom en väl beprövad grundstruktur och en grundprocess för försäljning. 

Det bästa sättet att landa rätt, komma igång snabbt och få ett gott mottagande hos användarna är i vår erfarenhet att utgå från denna grund. Vi håller ofta ett antal workshops där vi tillsammans med kunden anpassar begreppen och processen till deras arbetssätt, samt tipsar om hur andra gör. 
 

Stora utvecklingsmöjligheter 

Om du vill ha maximal nytta från Microsoft Dynamics 365 CRM så bör du emellertid inte stanna efter att du har grundlösningen på plats. Nu har du förutsättningarna för fortsatt stegvis utveckling av processer och system. 

Ni kanske vill: 

  • Integrera systemet mot andra applikationer eller verktyg som Microsoft Teams, Office 365 och Outlook eller LinkedIn 

  • Automatisera tidskrävande uppgifter eller förse ledningen med “dashboards” för uppföljning 

  • Automatisera kundutvärderingar så ni att ni snabbt ser om era nyckelkunder skulle vara missnöjda 

  • Integrera CRM-delen mot andra moduler som till exempel Microsofts marknadsmodul för synergier med marknad 

  • Använda sofistikerade AI-funktioner för prioritering av aktiviteter som har störst potential att ge affärer 

  • Och så vidare…. 

En framgångsfaktor är att hålla sig uppdaterad om nyheter men att låta verksamhetens behov styra vad ni inför. 

   

Tre tips för att få maximal nytta av Microsoft Dynamics 365 CRM 

Sammanfattningsvis, här är tre tips för att få maximal nytta från Microsoft Dynamics 365 CRM, idag och i framtiden: 

  1. Börja med grunden för att få med dig användarna och få till arbetssätten. 

  2. Anamma ett ”mindset” av kontinuerlig förbättring och fortsätt att utveckla era processer och CRM-systemet stegvist. 

  3. Dra nytta av de möjligheter som finns i form av nya funktioner eller möjligheten att sätta ihop olika Microsoftverktyg för att få effektivitetsvinster. Det är när vardagsapplikationerna som Outlook, Teams och CRM hänger samman som ni uppnår ett bra “flow” och kan börja jobba effektivt runt samma kundbild.  

Det är en föränderlig värld och det händer oerhört mycket inom systemutveckling. Några av fördelarna med Microsoft Dynamics 365 CRM är därför att det är anpassningsbart, skalbart och framtidssäkrat. 

Du kan släcka fält ni inte behöver eller lägga till steg ni vill ha vartefter er säljprocess utvecklas. Du kan komplettera eller bygga ut lösningen för att möta nya krav och du kan undan för undan dra nytta av Microsofts innovation vad gäller funktionalitet och integration. 

 

Innofactor_CTA_HR_Blogg (5)

 

Vi kan hjälpa dig få maximal nytta från Microsoft Dynamics 365 CRM! På Innofactor har vi lång erfarenhet av CRM och hjälper företag inom olika branscher att stärka sina säljprocesser med Dynamics 365.  

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa ditt företag? Läs mer om vårt erbjudande här eller kontakta gärna oss i CRM-teamet  direkt.  Ola Penneryd

Ola Penneryd har lång erfarenhet av Dynamics 365 for sales. Han har lång erfarenhet och gott om tips om effektiva arbetssätt i CRM-lösningar. Han delar gärna med sig av lärdomar från våra framångsrika projekt med kunder, bland annat Samhall - en organisation med 150 säljare.