<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Daniel Amundsen

Så lyckas du med dina utvecklingsinitiativ i Power Plattform

Nyckeln till att lyckas med sina utvecklingsinitiativ är rätt människor på rätt plats som delar med sig av sina erfarenheter och idéer! För Power Platform innebär det att vi etablerar ett ”Center of Excellence”, även kallat expertnav. Det blir centralt för de implementationer som görs och säkerställer att de ligger i linje med processer och redan utvecklade lösningar. Vad innebär då det i praktiken?

Basplattan för Power Platform

Power Platform erbjuder möjligheter som tidigare bara var reserverade för full-stack-utvecklare och projekt som ofta pågick i åratal. Ändå har basplattan inte ändrats sedan begynnelsen av IT – det är fortfarande användaren som är basen och så kommer det alltid att vara.

För att lyckas med ett Power Platform-projekt behöver man se till att de som faktiskt ska jobba med verktygen och lösningarna befinner sig i centrum för utvecklingen. Hur kan vi då åstadkomma detta?

1.   Etablera ett expertnav för Power Platform

En av de mest utmanade med digitaliseringsresor är att få med folk på tåget när det kommer till förändring. Det är inget unikt för just detta område, tvärtom. Så här finns lärdomar att dra från flera håll.

Därför är det redan i början av ett projekt kritiskt att samla de människor som bäst representerar sina respektive grenar inom verksamheten, och då inte nödvändigtvis enbart från avdelningar som utvecklar verktyg. Detta expertnav ansvarar för att höja sina röster så att den utveckling som sker är relevant och att det inte utvecklas redundant funktionalitet. Tillsammans kommer gruppen att sprida förståelse och vägledning i utvecklingsarbete. Det är även här som access ges till utvecklingsmiljöer så att vissa standarder kan sättas. Genom att på detta sätt jobba åt samma håll, med rätt verktyg och förutsättningar går det att uträtta mer än vad som traditionellt sett varit möjligt.

2.   Application Lifecycle Management (ALM)

Expertnavet ska naturligtvis supporteras av den bästa, mest effektiva ALM-struktur som går att få. Power Platform har några best practice som delas med resten av utvecklarvärlden, vilket också är det vi utgår ifrån och implementerar det första vi gör hos våra kunder.

I Power Platform finns också support för att sätta upp pipeline-hantering för att automatisera publicering av ny funktionalitet till Test och Produktion. Hygienfaktorer såsom säkerhetsgrupper för access till de olika miljöerna, publicerarprofiler och versionshantering är sådant som kommer naturligt i detta arbete.

Governance för säkerhet och enklare arbete

Hanteringen av governance är kritiskt och kan innebära skillnaden mellan lycka och olycka (bokstavligt talat).

Här ingår att hantera hur data flödar i Power Platform-installationen och om ni kan skydda er verksamhet från avsiktlig eller oavsiktligt sabotage när data läcker ut genom kanaler som borde varit tilltäppta. Eftersom det tillkommer kopplingar i Power Platform, dussintals per vecka, så kan det upplevas omöjligt att hantera dessa, men vi vet hur. Governance ska inte komma i vägen för det dagliga arbete, utan alla som vill och ska ha behörighet till utveckling ska enkelt kunna få den accessen.

Det är en balansgång helt enkelt, men det finns bra hjälp att få.

3.   Sätt upp designen för en lösning

Ofta kommer inte en lösning ensam, utan det finns en hel del runt omkring som krävs för att de funktioner som ska stödjas också gör det. Och hur bör du då göra för att det inte ska dyka upp allt för många obehagliga överraskningar längs med vägen?

  1. Använd agila implementationsmetoder och verktyg
  2. Skriv bra användarhistorier med acceptanskriterier
  3. Använd så mycket standard som möjligt, även om det innebär viss förlust i funktion.
  4. Bolla lösningsförslag med andra, jämför med andra utlåtanden
  5. Tänk hela tiden på förvaltningsbarheten

Varför vi vill använda oss av agila metoder och verktyg är för att vi så snabbt som möjligt ska kunna identifiera om vi är på väg åt fel håll – ”fail fast”.

När vi skriver användarhistorier fokusera vi inte på hur resultatet ska uppnås, utan bara på vad det ger för mervärde åt en viss roll och hur den rollen förväntar sig att funktionen ska fungera. Och eftersom det inte handlar om traditionell utveckling så behöver ni inte ta hänsyn till alla de tekniska diskussioner som annars är så viktiga.

Standardfunktionalitet är viktig av den enkla anledningen att det går snabbare att utveckla och blir billigare att äga lösningen i långa loppet.

Att bolla lösningsförslag med andra innebär för kunder ofta att man går till sin partner för att verifiera sina lösningsförslag, och vi som utvecklingspartner kan alltid vända oss internt till leveransavdelningen och/eller direkt till Microsoft.

Det är tråkigt att tänka på förvaltningen, men så är fallet för allt vi tar fram. Använder man sig av standard är det dock inte lika utmanade som annars, eftersom det alltid kommer finns personer inom expertnavet eller partners som kan hjälpa till.

4.   Applikationsspecifika designmönster

Inom Power Platform finns en rad grundapplikationer med egna specifika designmönster, som vi kommer gå djupare in på i andra bloggposter. Här kommer en kort sammanfattning av vilka de är:

  • Power BI – Rapporter och dashboards, centrala i dagens datadrivna beslutsfattande.
  • Power Apps – Ett ramverk med standardkomponenter för att ta fram de vanligaste applikationerna, ingår i licensen för många Microsoft 365-prenumerationer
  • Power Automate – automatisering av processer för att nå stora effektiviseringsvinster
  • Power Virtual Agent – Virtuella agenter, botar, som svarar på frågor som supportfunktionen inte tycker går att automatisera.

Power Platform gör allt mycket enklare och roligare när det kommer till att utveckla lösningar – men inte utan kvalificerade frågeställningar och väl grundad konfigurering. Vilka specifika frågeställningar som är viktiga att ta hänsyn till kopplat till de olika designkoncepten kan du läsa mer om i kommande inlägg.

Vi på Innofactor tror verkligen på värdet av ett Expertnav där vi kan samverka med våra kunder för att tillsammans skapa de bästa och mest värdeskapande lösningar som också går att förvalta på bästa sätt. Microsoft har flera ramverk som vi följer eller har tagit inspiration ifrån när det kommer till hur vi jobbar: Success by Design och FastTrack för att nämna några.

Kontakta oss gärna för att få reda på mer om möjligheterna med Power Platform.Daniel Amundsen

Daniel är verksamhetskonsult på Innofactor och brinner för att tillsammans med våra kunder lösa deras digitala utmaningar.