<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så blir Dynamics 365 ett verkligt stöd i vardagen för dina affärer

Bra verksamhetsstöd är något fler och fler av oss är beroende av i vardagen. Det innebär också att det har blivit allt mer affärskritiskt vilket stöd du väljer och hur du organiserar dig för att hantera utmaningarna i alltmer digitala, informationsdrivna verksamheter nu och i framtiden. Det gäller inte minst inom de affärsdrivande processerna.

Som en konsekvens av att behov och beslutet om en slutlig teknisk lösning tidigare har legat längre ifrån varandra, har systemupphandlingar primärt drivits som en IT-fråga. Det har resulterat i att valet fallit på standardplattformar med stort fokus på säkerhet, teknisk sundhet och integrationsstrategier som behöver anpassas och förvaltas över tid. Med molnbaserade verktyg och filosofier ser vi istället nya möjligheter med hur funktioner och artificiell intelligens gör tekniken tillgänglig för fler och hur frågan därmed naturligt inte bara blir mer verksamhetsmässig, utan även mer affärskritisk.

Att investera i ett CRM-system handlar alltså inte längre bara om en IT-upphandling. För att nå framgång behöver både säljorganisationer och ledningar bättre förstå hur IT fungerar som hjälpmedel för att kunna prioritera och fokusera arbetet samt hur rätt stöd ökar möjligheterna till samarbete och bättre samsyn internt.

En stor skillnad från förr är att trenden idag går alltmer från traditionellt stora kompletta CRM- och ERP-system till mer behovsanpassade lösningar. Syftet är att samla information om kunden över tid för att kunna följa dialogen från första kontakt till införsäljning och leverans. Genom att kombinera olika affärsstödjande IT-applikationer, anpassade utifrån kundernas köpresa, blir kopplingen till verksamheten mer naturlig, samtidigt som ny lättanpassad teknik och molntjänster gör det lättare att växa IT-lösningen med verksamheten och utvecklas över tid. 

Ett helhetstänk, en anpassad verktygslåda

Nu kan du skapa ett helhetstänk utifrån era kunders köpresa med hjälp av olika affärsapplikationer i Dynamics 365 och andra stödsystem.

Idag handlar det mer och mer om att fylla en behovsanpassad verktygslåda med en kombination av applikationer, och betydligt mindre om teknik. En fokuserad och verksamhetsnära approach är avgörande vid valet av verksamhetsstöd.

För att lyckas skapa en förändring med ett effektivt IT-affärsstöd som följer med i tiden, finns 3 viktiga saker att tänka på:

  • Se till hela verksamheten, att välja systemstöd är inte i första hand en sak för IT
  • Börja med att ta ett inriktningsbeslut och satsa på en stegvis förändring
  • Agera snabbt – ta flera mindre beslut på vägen istället för ett stort

 

Dynamics 365 med LinkedIn Sales Navigator tar ditt säljarbete till nästa nivå

Social selling och LinkedIn har blivit en allt viktigare del i många framgångsrika säljares arbete. När Microsoft köpte LinkedIn 2016, blev Sales Navigator en naturlig pusselbit för att fånga upp nya affärsmöjligheter och underlätta informationsinsamlingen i det interna prospekteringsarbetet i många organisationer. Genom att kunna lyfta in och länka till extern information från Sales Navigator i Dynamics 365, skapas helt nya förutsättningar för att kunna dra nytta av mer digitala köpprocesser. Det leder också till en mer sammanhängande, effektiv och transparent säljprocess, som både ökar teamtänket och förutsättningarna för att nå bättre säljresultat.

Med de affärsapplikationer som ingår i Dynamics365 får du en tydligare helhetsbild av hur dina kunder köper och hur du på bästa sätt ska fånga upp, vårda och förvalta kunddialogen. Genom att välja applikationer stegvis efter din verksamhets behov och inriktning idag, kan du enkelt komma igång, engagera flera och därefter fortsätta att utvecklas mot ett mer kundprocessorienterat arbetssätt.

Microsoft Dynamics 365 for Sales är en av byggklossarna i hela konceptet Microsoft Dynamics 365. Du kan välja att börja med en byggkloss och sedan successivt ta nästa steg. Det gör det möjligt att vid behov bygga på utifrån de villkor och den utvecklingstakt som gäller på ditt företag.

Vi har hjälpt organisationer inom bland annat bygg och fastighet, hälso- och sjukvård samt medlemsservice att skapa struktur och göra IT begripligt så att Dynamics365 verkligen blir till den hjälp i vardagen det är tänkt. Så tveka inte att höra av dig om du har frågor.

 

Vill du veta mer om hur du kan ta din säljavdelning till nästa nivå och hur en digital plattform som Microsoft Dynamics3 65 kan hjälpa er verksamhet att skapa mer effektiva och framgångsrika kunddialoger? Besök vårt unika Upplevelserum för Dynamics 365

Ladda ned information om Innofactors Upplevelserum och Dynamics 365

 Daniel Eriksson Pitt

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef med passionerat intresse för de möjligheter som digital medels mognad idag erbjuder. I hur det starkt utmanar synen på vad vi som individer kan åstadkomma och hur vi som organisationer kan komma samman och erbjuda våra kunder något fantastiskt.