<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förenkla HR-avdelningens vardag med Microsofts HR-lösning Talent for Dynamics 365

Att hitta ny personal är en utmaning. Att hitta rätt personal med rätt kompetens är en ännu större utmaning. Stötta därför HR-processerna och ge de som arbetar med HR -verktyg en enklare vardag!

Var går det fel för HR?

Många företag och organisationer sitter på system och verktyg som underlättar de dagliga sysslorna för olika avdelningar. Men få har system och verktyg som underlättar för alla individer och avdelningar som behöver samverka.

HR-avdelningen har ofta en tydlig bild av sina egna arbetsuppgifter i viktiga processer som rekrytering och onboarding, men inget klart och strukturerat sätt att sköta och kvalitetssäkra hela processen vare sig det gäller rekrytering eller onboarding. Har man slitit för att hitta rätt person för jobbet, varför ska man då äventyra den nyanställdes första intryck med en bristfällande onboarding-process?

MSFT_logo_rgb_C-Gray

Digitalisering av onboarding

Att dra nytta av de möjligheter som den digitala transformationen erbjuder i delar av onboardingprocessen kan vara ett sätt att underlätta en naturlig och tätare kontakt med den nya medarbetaren redan på ett tidigt stadium. Digitaliseringen i det här sammanhanget och användandet av de digitala verktyg som idag finns tillgängliga på marknaden handlar om att mer effektivt hantera och automatisera processer som rör introduktion av personal.

Untitled-2

En smärtfri implementering tack vare Microsoft

Att HR-systemet Talent for Dynamics 365 tillhör Microsoft-utbudet, gör att den som redan är bekant med Microsofts produkter kan räkna med en enkel implementering och en långsiktig utveckling. Den kända infrastrukturen gör att tillägget automatiskt interagerar med dina dagliga verktyg.

Ett annat tungt argument som stödjer systemet Talent, är dess långsiktiga utvecklingspotential. Till skillnad från flera andra "plug and play"-lösningar så är de omfattande integrationsmöjligheterna och den stora utvecklingspotentialen den betydande skillnaden. Att tänka proaktivt är en nyckelfaktor för alla organisationer liksom att ha tekniska lösningar som medger utveckling och förändringar.

Snabb implementering med ny lösning

Vi sätter upp Talent på 100 timmar inklusive processhjälp, utbildning, uppsättning och test. 

Kontakta oss för mer information!

 

Vill du läsa mer om HR? Läs inlägget HR - Den strategiska enheten

 

Ämnen: HR & Talent Management, Microsoft Dynamics 365

2.4.2019


Hans Andrée

Sälj- och affärsutvecklingsansvarig för Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operation samt för Talent.

Arbetar med att skapa effektivare organisationer och bättre medarbetarupplevelser. Jag är nyfiken på vad du upplever i hanteringen av din personal och bidrar gärna med mina egna erfarenheter. Tveka inte att höra av dig!