<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Daniel Eriksson Pitt

Tipslista Microsoft Dynamics 365 för sälj - CRM

TIPSLISTA

Dynamics 365 för Sälj - CRM

Dynamics 365 kan förenklat ses som en sammanslagning av CRM och ERP. Dessa två produkter kan nu kommunicera och utbyta data i bakgrunden mellan varandra, men även mellan Office 365 och Microsofts övriga molntjänster. Det gör det möjligt att arbeta med i princip all existerande data inifrån de olika produkterna och det ger er nya möjligheter att kommunicera med varandra. Du kan helt enkelt arbeta på det sätt som är mest effektivt för dig - på dina villkor

Du behöver inte heller investera i ett stort affärssystem från början utan nu kan du börja bygga det modul för modul. Det ger helt nya möjligheter i att komma igång snabbare och ta investeringarna bit för bit. Det är också något vi rekommenderar för att snabbare kunna förändra arbetssättet.

I det här fallet pratar vi CRM eller helt enkelt ett nytt effektivare sätt att arbeta med dina kunder. Vad är då viktigt att tänka på? Här kommer några tips på vägen.

1. Tänk strategiskt vad gäller ditt digitala arbete

Att använda ett CRM verktyg ska skapa tydlighet och transparens i hela organisationen att bättre förstå era kunder därför behöver ledningen vara engagerad från början.

2. Tänk affärsmässighet från början

Hur ser era processer ut idag, och vilka flöden hanteras inom företaget och vilka ska hanteras eller inte hanteras i ert CRM. "Vart spiller vi tid för kunden, kan vi spara tid genom automatiserade flöden? Vad tillför värde och vad tillför inget värde.

3. Bygg en tydlig struktur

Enas om hur ni jobbar och var ni sparar dokumentationen

4. Skapa möjligheter att kunna jobba där du är

Tänk mobilitet redan från början och väv in det med resten av arbetet. Att arbeta direkt på plats under och efter mötet med din kund effektiviserar arbetet och spar viktig tid.

5. Skapa möjligheter för att få statusöversikt, följa upp och kunna se flödet IRL.

  • Låt inte analysverktyget bli något ni väljer att göra "sen". Det är här ni ser och kan mäta det verkliga resultatet av er investering.
  • Väx in i det - allt behöver inte komma på en gång.
  • Driv förändringen över tid istället för att investera i allt på en gång. Det gör att du snabbare kan vara i gång.
  • Börja där det ger mest effekt
  • Analysera vart det är mest effektivt att börja. Vad ger störst effekt på din affär.

Summerin!

 

Rätt fokus och ett bra team ger möjligheterna till ett lyckat projekt.

Behöver du hjälp så hjälper vi dig genom en sk QuickStart där vi analyserar dina flöden och tillsammans hittar vi 1-2 viktiga startpunkter.

Tips: Besök vårt unika Dynamics 365 upplevelserum för att se hur Digital transformation fungerar i praktiken.
Eller ladda ned mer information

Läs mer om vad Microsoft Dynamics 365 egentligen innebär 

 

Ladda ned information om Innofactors Upplevelserum och Dynamics 365 Daniel Eriksson Pitt

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef med passionerat intresse för de möjligheter som digital medels mognad idag erbjuder. I hur det starkt utmanar synen på vad vi som individer kan åstadkomma och hur vi som organisationer kan komma samman och erbjuda våra kunder något fantastiskt.