<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Stefan Renberg

Video – Så här undviker du attacker i molnet

Digitaliseringen har haft stor påverkan på samhället under det senaste decennierna. Å ena sidan har vi bättre och billigare tillgång till olika digitala verktyg som bidrar till ökad produktivitet. Å andra sidan har det uppkommit nya hot och risker 

Digitaliseringen och framför allt ökningen av molnbaserad IT har gett en mängd fördelar på både företagsoch individnivå. Företag kan skära kostnader, öka utvecklingstakten och fokusera på sådant som ger värde för organisationen snarare än att ta hand om fysiska servrar och datahallar.  

Individen får tillgång till en mängd arbetsverktyg som gör arbetet effektivare och ger en flexibilitet och mobilitet som tidigare inte fanns. Åtgärder som tryggar säkerheten i molnet
 

Men ökningen av molntjänster innebär också nya hot och risker. En ”öppnare” IT-miljö där system och appar enkelt integreras till varandra, och data lagras på många olika ställen, ställer nya krav på IT. 

Dels kan IT-verksamheten behöva förhålla sig på ett nytt sätt till ”gamla” säkerhetsrisker. Dels behöver man beakta helt nya hot som uppkommer i användningen av molntjänster. 

För att trygga fullgod säkerhet i molnet behöver plattformar, system, rutiner och processer sättas upp på rätt sätt.   

Möjliggörarna för säkerhet i molnet är Microsoft och andra stora spelare. De investerar miljarder i utveckling av säkerhetsfunktioner och best practices, vilket gör att säkerheten i molnet i praktiken kan bli högre än vad individuella företag kan uppnå på egen hand 

Microsoft använder till exempel artificiell intelligens och maskininlärning för att upptäcka hot och hindra angrepp. 

Phishing och dataintrång  

I den här videon, som våra kollegor på Innofactor i Norge gjort, får du lära dig mer om hot och säkerhetsaspekter kopplade till molnet. Samt vad Microsoft gör för att organisationer ska kunna trygga säkerheten i sina molnlösningar. 

Du får bland annat ta del av: 

  • Vad phishing innebär 
  • Hur en cyberattack går till 
  • Vad Advanced Threat Protection är 
  • Exempel på hur Microsofts AI-modell ökar säkerheten
  • Hur du kan minska risken att bli ”hackad” 

 

 

 

En slutsats från videon: Gå inte till molnet utan att först säkra att du har grundläggande säkerhet på plats. Stefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.