<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ola Penneryd

Utmaningar kring digital transformation

Många av våra kunder genomgår idag en stor digital transformation i samband med systembyten, vilket exempelvis kan behövas när CRM- och säljsystem närmar sig end-of-life. Den digitala transformation som sker innebär att inte bara ett utan flera system byts ut, vilket kräver att de samverkar och att data överförs utan problem. Datan kan exempelvis innefatta insikter kring interna och externa processer, säljprocesser, kundnöjdhet och det allra viktigaste - hur personalen mår. Men vad innebär digital transformation och hur sköter man den smidigast?

Digital transformation

Digitalisering jämförs med det äldre ordet digitisering, som innebär konvertering av information från analog till digital form. Exempel är inskanning av text och bilder eller också överföring av musik från band till mp3. Digitalisering är något mer komplext, och står för en omvandling av ett företags affärsmodell så att så gott som all information i företaget blir digital och kan behandlas av datorer.

Se webinar i efterhand om CRM-införande

Idag har vi tagit digitaliseringen ett steg längre, och pratar om digital transformation. Digitala medel har aldrig varit så tillgängliga som de är idag, och vi kan applicera dem i hela vår verksamhet. De förändrar sättet vi arbetar på och kan ses som en del av erbjudandet till våra kunder. Digital transformation innebär alltså att digitala medel i alla dess former får en allt viktigare och mer central roll i vår verksamhet och vår framgång.

Den stora skillnaden jämfört med tidigare är att vi arbetar i en global miljö där förändringar sker snabbt i form av både nya affärsmodeller och arbetsbeskrivningar. Kunder handlar och konsumerar annorlunda vilket innebär högre krav på de erbjudanden som ges. För att klara dessa förändringar och utmaningar måste vi applicera våra digitala medel på hela affärsmodellen.

kollegor som samarbetar vid en dator

Kundernas utmaningar

När många system utdateras eller byts ut samtidigt så finns möjligheten till att tänka större. Bara det kan vara en stor utmaning för bland annat en IT chef eller ledningen på företaget. Vad är det vi egentligen måste göra och vad är det vi kan uppnå och varför. Hur skapar vi en positiv och konsistent användarupplevelse med våra nya system. Utmaningen är att få med hela ledningen på förändringsresan och få alla att förstå och ta till sig möjligheterna. På så sätt kan man börja i rätt ände och göra rätt från början. Det blir mindre kostsamt och mer effektivt.

Microsoft Dynamics 365

Med hjälp av intelligensen i Dynamics 365 erbjuds en helhet där alla system är sammankopplade; Office 365, Dynamics 365, Azure-tjänster och IoT/Machine Learning/AI. Fördelar är att du då får en helhetsbild över dina kunder och dina affärer. Du kan ta tempen på företaget - hur går det egentligen? Och var har vi eventuella problem eller utvecklingsmöjligheter? Kunskapen om det här är det som skiljer dig från konkurrenterna.

Genom Dynamics 365 kan du dessutom bygga den intelligenta molnplattformen och skapa mer personlig databehandling, samt återuppfinna produktivitet och affärsprocesser i organisationen. De viktigaste fördelarna är dock de som är affärskritiska för ditt företag. Att bygga en datadriven kultur, engagera dina kunder med nya upplevelser, modernisera era processer och utveckla produkter och affärsmodeller.

Användarupplevelsen har blivit allt viktigare, och med en bra sådan kan du uppnå verklig affärsnytta. Användarupplevelsen handlar om att göra vardagen både enklare och roligare för människorna i verksamheten men också att utveckla tjänster och produkter som användarna älskar. Den användarupplevelsen måste vara konsistent genom hela köpresan och för att kunna därför behöver du se på din verksamhet ur ett helhetsperspektiv - och tillämpa helhetslösningar.

Läs om varför Samhall valde Microsoft Dynamics som sitt CRM.

Sammanfattning

I dagsläget genomgår många företag en digital transformation som i praktiken innebär att digitala medel appliceras genom hela verksamheten. Det förändrar sättet vi arbetar på och förbättrar företagets erbjudande. Med en digital transformation kommer också vissa utmaningar, som att se till att alla system samarbetar och att få med hela ledningen i beslutsprocessen för att säkerställa en smidig övergång. Med Dynamics 365 kan du lösa dessa problem och fler; du får tillgång till en helhetslösning som kan anpassas efter dina och dina kunders behov.

Ta del av webbinariet där Carl Aspernäs berättar mer om den digitala transformation som så många står inför idag. Du får också veta mer om hur Dynamics 365 kan hjälpa dig att lösa svårigheterna som tillkommer.

Webbinarium om Dynamics 365Ola Penneryd

Ola Penneryd har lång erfarenhet av Dynamics 365 for sales. Han har lång erfarenhet och gott om tips om effektiva arbetssätt i CRM-lösningar. Han delar gärna med sig av lärdomar från våra framångsrika projekt med kunder, bland annat Samhall - en organisation med 150 säljare.