<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vad är low code?

Tänk att snabbt kunna automatisera uppgifter och skapa effektiva arbetsflöden själv. Low code är en möjliggörare för en mängd områden. Det accelererar digitaliseringen genom att ta bort många av de hinder som tidigare fanns för systemutveckling. Dessutom sparar det enormt mycket tid. I den här bloggposten får du en översikt till low code.  

Low code är ett område som växer enormt snabbt. Gartner och Forrester förutspår en tillväxt om ca 50% per år fram till 2022. Och det är inte så förvånande med tanke på alla de möjligheter som low code-plattformarna innebär för verksamhetsutveckling.  

 

Vad är low code? 

Low code är en plattform som låter användaren skapa egna skräddarsydda arbetsflöden, applikationer och IT-stöd. Användningen kräver ingen eller liten kunskap om kod. Du utvecklar istället med hjälp av visuella gränssnitt, mallar och dra-och-släpp-funktionalitet. 

Low code skiljer sig från no-code genom att det finns ytterligare ett lager av anpassningsmöjligheter. I low code-alternativen finns möjligheter att med hjälp av enkel kod, likt Excel, använda plattformen för mer avancerade och skräddarsydda tillämpningsområden. 

 

Alla kan verksamhetsutveckla 

Att applikationsutveckling kan ske utan kod innebär stora fördelar. Här är några av de största nyttorna för verksamheten: 
 

 • Snabbare time-to-market för nya applikationer 
 • Lägre kostnader för utveckling 
 • Mer innovation 
 • Mer processorienterad verksamhet 
 • Minskat beroende av IT-kompetens 
 • Ökad digitaliseringstakt  

Att icke-utvecklare själva kan skapa IT-stöd utan att belasta IT-avdelningen ger en accelererad verksamhetsutveckling. Beroendet av IT-avdelningen minskar därmed och bristen på utvecklingsresurser blir inte lika påtaglig. Systemutveckling blir möjlig för alla, även för små organisationer. 

 

Mer IT för pengarna 

Low code ökar också IT-avdelningens leveransförmåga. En low code-plattform i händerna på ett utvecklingsproffs är väldigt kraftfullt. Enligt en artikel av John Rymer, Forrester, kan en IT-utvecklare skapa applikationer 10 gånger snabbare med en low code-plattform jämför med egenutveckling eller anpassning av affärssystem. 

Med low code kan IT-avdelningen: 

 • Motverka kompetensbrist och reducera behovet av utvecklare 
 • Leverera nya applikationer snabbare 
 • Krympa backloggen 
 • Enklare flytta applikationer till molnet 
 • Konsolidera antalet applikationer 
 • Modernisera legacy 

Användningsområden 

Användningsområdena för low code är nästintill obegränsade. Här är några exempel: 

 • Förbättrad kundupplevelse – Med low code kan du enkelt ge kunder en omni-channel upplevelse. Du kan tillhandahålla en mängd olika sätt att komma i kontakt med ert företag där varje kanal är konsekvent och kunden enkelt kan växla mellan olika typer av interaktion. 
 • Automatisera uppgifter – Med low code-verktygen kan du automatisera tidskrävande manuella rutiner. Allt från att automatiskt spara viktig information till en viss plats, skicka påminnelser till andra utifrån förutbestämda regler eller automatiskt skapa aktiviteter eller aviseringar. 
 • Automatisera arbetsflöden – Du kan automatisera sekvenser av händelser i smarta arbetsflöden, till exempel attestflöden och hantering av “opportunities”, för att underlätta samarbete, öka effektiviteten och minimera risken för fel. 
 • Bygga appar – Du kan bygga egna appar för att enkelt mata in viss information eller för att få information presenterad. 
 • Synka data – Du kan få data att synkronisera automatiskt mellan olika system och på så sätt undvika en mängd utmaningar kopplade till manuell hantering av data.  

Microsoft Power Platform – en del av ett helt ekosystem  

Företag och organisationer som använder Microsoft har tillgång till Microsofts low code-plattform Power Platform. Där finns verktygen Power Automate, Power Apps, Dataverse och Power BI. 

Power Platform gör det enkelt att koppla ihop Microsoftsvitens olika system och moduler. Det finns över 300 anslutningar som är redo att användas utan att behöva skapa en integration och som dessutom kan användas mot andra icke-Microsoft-system.  

Det här, tillsammans med funktioner som geo-taggning och QR-kods-scanning, gör verktygen i Microsofts Power Platform extremt kraftfulla. Utvecklingstiden blir kortare liksom startsträckan för att komma igång.  

Det ligger också i linje med Microsofts ambition att bygga ett helt ekosystem där varje modul bidrar till ökad nytta från helheten.   

App-in-a-day – Bygg egna appar i Microsoft Power Platform! 

Vi på Innofactor hjälper IT-organisationer att införa Microsofts molnplattform Azure. Vi hjälper också verksamhetschefer att få maximal verksamhetsnytta från ny teknik och specifikt från Microsofts molntjänster. 

 Vill du veta mer om möjligheterna med low code och Microsofts Power Platform? 

 I det här inspelade webbinariet får du konkreta exempel på hur Power Platform kan användas för att driva innovation, öka effektiviteten och sänka kostnaderna. 

Läs mer och anmäl dig här!

Vi håller också regelbundet en uppskattad och välbesökt digital workshop tillsammans med Microsoft. Det är en heldagsworkshop som går under namnet App-in-a-day 

Den riktar sig främst till dig som är IT-arkitekt, processägare, affärsutvecklare eller har liknande roll. Vi tror att du är teknikintresserad, vill hjälpa din organisation med nya smarta verktyg och är nyfiken på de möjligheter som low code-verktygen ger. 

OBS, antalet platser är begränsade! 

Läs mer och anmäl dig här 

Ämnen: PowerApps, CRM

17.5.2021


Daniel Eriksson Pitt

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef med passionerat intresse för de möjligheter som digital medels mognad idag erbjuder. I hur det starkt utmanar synen på vad vi som individer kan åstadkomma och hur vi som organisationer kan komma samman och erbjuda våra kunder något fantastiskt.