<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vad är ”molnet” egentligen

De allra flesta känner nog till begreppet Cloud eller ”molnet”. Men få vet vad det innebär i praktiken, i alla fall bland de som inte jobbar med IT eller är Microsoft-nördar som vi. Det är dock bra för dig som är chef att hålla dig uppdaterad kring utvecklingen eftersom det påverkar dig indirekt. Annars finns risken att du missar intressanta möjligheter. 

Många har inte förstått den stora förändring som håller på att ske på IT-avdelningar och i arbetet med att utveckla och använda IT-tjänster. 

Genom moln-IT vill spelare som Microsoft, Amazon, IBM och andra hjälpa alla individer och företag att få mer IT för pengarna, snabbare och enklare kunna använda nya tekniska lösningar och att få IT att ”bara funka”.  

 Vad är moln-IT? 

 ”Cloud” innebär bland annat att du kör applikationer och lagrar dokument i molnet istället för på egna fysiska servrar. Allt fler system är idag molnbaserade. Det vill säga du loggar in till en tjänst online. Då blir dina filer och dina verktyg tillgängliga var helst du befinner dig och från olika enheter.  

 Men ”Cloud” innebär också ett nytt sätt för hur IT-avdelningar kan bedriva sin IT-verksamhet. 

En fördel är att IT inte längre behöver hantera fysiska servrar och infrastruktur i lika hög grad. De ”konfigurerar” och ställer in allt i Microsofts molnlösningar. En annan fördel är flexibilitet. Det har blivit mycket enklare att löpande göra justeringar och att utveckla. Du slipper bygga egna skräddarsydda lösningar för verksamheten och framför allt slipper du bygga öar av system som cementerar silotänket mellan avdelningar. 

Microsofts molnlösningar 

Microsofts molnplattform heter Azure och används av väldigt många organisationer, däribland alla som har Office 365. 

Microsofts lösningar är som legobitar av standardfunktioner som passar ihop med varandra – moduler och funktioner som du kan bygga ihop likt byggklossar. Funktionerna ”pratar” med varandra eftersom de använder samma data. 

Det här gynnar olika användargrupper: 

  • IT eftersom de kan dra nytta av redan färdigutvecklade funktioner. 
  • Medarbetaren eftersom deras arbete blir mycket smidigare. 
  • Organisationen eftersom tillgången till verksamhetskritiska system blir väldigt kostnadseffektiv.  


Flexibla licenser och integrationsmöjligheter
 

Du köper licenser för de applikationer ni vill ha och kan enkelt öka och minska antalet licenser, samt nivån för licenserna, löpande. 

Den som inte enbart vill använda Microsoft kan enkelt integrera Microsofts system med andra system. Faktum är att det finns en snabbt växande flora av applikationer som går att lägga till, som från en ”app-affär”. 

Ändrar hur vi köper system 

Molntekniken har ändrat hur man köper system. Normalt är vi vana vid att säljavdelningen köper CRM-system, marknadsavdelningen köper mailsystem, ekonomi köper ekonomisystem, IT-avdelningen köper Office 365 osv. 

I Microsofts molnmiljö hänger dessa system numera ihop och du kan använda dem mycket mer i linje med ditt företags processer, som ju ofta går mellan avdelningar.  

Det innebär också en helt annan flexibilitet inom system. Du behöver inte längre göra en 100%-ig design som sedan ska implementeras i ett stort vattenfallsprojekt. Du kan istället utveckla agilt och låta systemet utvecklas tillsammans med arbetsprocessen för att på riktigt matcha hur arbetet sker. 

Det här gör att du kan få verksamhetsstöd på plats mycket snabbare och till lägre kostnad. Och alltså att du kan få system som mycket bättre stödjer arbetsflöden inom och mellan avdelningar. 


En transformation 

Många av oss som jobbar på Innofactor har varit med ett tag. Vi har sett utvecklingen på nära håll och för dem som var med för 15 år sedan har saker verkligen förändrats. 

Samtidigt är vi bara i början av denna transformation. Transformation är ett fint konsultord som inte alltid säger så mycket men det är faktiskt vad detta är. Förändringen för IT och verksamhet är inte bara inkrementell. Moln-IT är något helt annat och kräver en förändring i grundsynen på hur vi bedriver IT. 

Det gäller att få nytta i praktiken 

Vi jobbar för att moln-IT, och Microsofts vision om framtidens arbetsplats, inte bara ska bli ord och stora visioner. För oss är Microsofts plattform som en rolig legolåda – där man allt snabbare kan utveckla applikationer och sätta systemstöd på plats som stödjer vardagen.  Men det gäller att få ut nyttan i praktiken i organisationen.  

Det är väldigt olika hur långt våra kunder har kommit: 

  • Många är helt i startgroparna och behöver börja med att skapa medvetande kring moln-IT bland nyckelpersoner i sin organisation.  
  • Andra har kommit igång men kan ha stött på hinder. Ofta kommer utmaningarna av att de inte gjort de förberedelser och strukturbyggen som krävs för att verkligen få nytta av molnbaserad IT.  
  • Vissa har kommit långt och fått verklig praktisk nytta från sina molnlösningar. Nytta som visat sig genom lägre IT-kostnader, snabbare införande av system och bättre samverkan mellan verksamheten och IT-avdelningen.

På Innofactor kallar vi stegen för att ta sig till molnet för ”Cloud Journey” och det är precis vad det är: En resa som kan vara olika lång för olika företag. 

Men oavsett hur långt ni kommit på er resa så är möjligheterna till förbättringar stora utifrån var ni står idag. Möjligheter att göra det vardagliga arbetet smidigare för medarbetarna, att öka produktiviteten i organisationen och att snabbare kunna utveckla smarta företagslösningar. 

Gå gärna med i Innofactor-nätverket. Genom nätverket får du ta del av tips för att få mesta nytta från Microsoft molntjänster, inbjudningar till evenemang och lärdomar från vad andra gör. Läs mer om det HÄR

 

Ämnen: Cloud Journey

26.11.2019


Stefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.