<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Daniel Eriksson Pitt

Vad gör Dynamics 365 Customer Engagement så jäkla bra?

Lanseringen av Dynamics 365, och den molnsatsning av affärs- och verksamhetssystem som gjorts av Microsoft har helt skiftat marknadens fokus från ett systemtungt, till ett effektivt och roligt arbetssätt som enkelt anpassas och skalas efter bolags olika förutsättningar.

Det är just anpassningsbarhet som Microsoft väljer att prata om, men även verktygets alla möjligheter till skräddarsydda lösningar för företagets samtliga avdelningar, intelligensen bakom och i verktyget samt möjligheterna till produktiva arbetssätt, står nu i strålkastarljuset. Låt oss djupdyka och identifiera möjligheterna ytterligare.

Skräddarsydd lösning att växa med

Microsoft har under stor del av verksamhetssystemets levnad satsat mycket på ett CRM som en stark utvecklingsplattform. Allt för att kunna hantera ett kundbegrepp som är relevant oavsett bransch eller om ni arbetar B2B eller B2C. Kärt barn har många namn, och ert syfte likaså - om vi så kallar det en kund, medborgare eller medlem.

Det är med CRM-plattformens hjälp vi har haft möjligheten att samla alla interaktioner på ett och samma ställe. Genom att samla all information på ett ställe kan vi enkelt definiera processen för hur dessa interaktioner ska hanteras och vilken information som är verksamhetskritiska att fånga.

CRM-plattformar är idag den främsta affärs-suiten på marknaden och utgör en central komponent i att göra verksamheter mer kunddrivna. Sedan vet vi att det inte handlar om systemen. Microsoft lanserade 2017 sitt One Commercial Partner-program för att främja en sund flora av partners. Det måste finnas expertis tillgänglig för varje verksamhet, för att på löpande basis mogna digitalt.

Produktivitet i en processkontext

Informationshanteringen har tidigare varit väldigt separerad genom användning av olika verktyg använts för olika processer. Väl strukturerad information hanteras i verksamhetssystem samtidigt som ostrukturerad information tas om hand i övriga produktivitetsverktyg. Dokument, dialoger, aktiviteter. Det är en salig blandning av information, på olika platser.

När vi med hjälp av molnets anslutningsförmåga får bättre förutsättningar att koppla ihop tjänsterna kan vi även få ett bättre stöd i vardagen. Dokument och information sparas på rätt ställe och kan hanteras av personer med behörighet vilket bidrar till en ökad produktivitet. Ingenting sparas ned på separata servrar. All information är tillgänglig oavsett plats. Alltid.

Att generera dokumentmallar i relevant format och säkerställa att dessa lagras på en gemensam plats bidrar till ett effektivare arbete. På så vis kan ni istället kan lägga fokus på de aktiviteter som genererar riktig affärsnytta.

Inbäddad intelligens - förutspå nästa steg i god tid

Visst har vi länge arbetat med att strömlinjeforma informationshanteringen i syfte att också kunna styra verksamheten med rapporter som underlag. Viktigt att poängtera är att vi idag utmanas att tänka förbi beslutsfattarens nivå genom att sprida insikterna till varje enskild anställd, som i sin tur ges möjligheten till att fatta bättre beslut i tidigare skeden.

PowerBI

Som ett svar från Microsoft på detta har vi sett PowerBI som ett kraftfullt verktyg att underlätta distributionen. PowerBI hjälper inte bara de enskilt anställda att tolka information, utan ger också möjligheten att presentera data på ett visuellt inbjudande sätt som gör den lättolkad. Samarbeta med kollegor, dra slutsatser och ta affärsnyttiga beslut genom att förutspå nästa steg i god tid.

Artificiell Intelligens (AI)

Det vi också ser är framväxten av begreppet AI, artificiell intelligens, vilket betyder att allt större volymer av information produceras och hanteras med hjälp av tydligt strukturerade digitala processer. Allt eftersom nya algoritmer tas fram och används ökar möjligheten att strukturera alla flöden vi möter på daglig basis. Låt mig ge ett par exempel.

För att exemplifiera ser vi algoritmer som sammanställer alla våra interaktioner inom såväl social media, såsom LinkedIn och Facebook, men även Outlook och affärssystem. Slutsatsen som presenteras för oss är normaliserad tid vi spenderar på en kund för att vinna eller förlora affärer.

Ett annat exempel är språktolknings-algoritmer som sammanställer allt innehåll i våra verksamhetsärenden: för att inte bara klassificera den totala ärendeloggen utan mer relevant vad som trendar för stunden.

Denna typ av prediktiv förmåga är vad som idag utmanar verksamheter till att bli mer effektiva samt för att redan i det här steget börja resonera vilken aktör som äger vilken information.

Anpassningsbar funktionalitet för samtliga avdelningar

Det skall finnas ett relevant stöd för alla verksamhetens funktioner, och oavsett mognad skall det finnas ett relevant nästa steg. Om det så handlar om att ge en ny verksamhetsfunktion ytterligare stöd eller mognad genom att aktivera nya funktioner. Marknad, sälj, kundvård, leverans, ekonomi, IT eller HR. Ingen ska räknas bort.

Idag pratar vi inte om tunga affärssystem utan istället begreppet intelligenta verksamhets-appar. Dynamics for Customer Engagement, Finance & Operation och Talent hänger ihop. I grunden har vi en mogen informationsmodell, ett säkert och gediget logiklager och slutligen oändligt med möjligheter att tillgängliggöra denna information på skärmen, i mobilen, i glasögonen samt via röstassistenten till alla intressenter.

Hur många leverantörer som har erbjudanden av samma dignitet lämnar jag till er att avgöra. 

Vill ni veta mer om vad för möjligheter som finns? Missa inte vårt webbinarie den 14 mars. 

 Denise Svahn Webinar 14 mars

 Daniel Eriksson Pitt

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef med passionerat intresse för de möjligheter som digital medels mognad idag erbjuder. I hur det starkt utmanar synen på vad vi som individer kan åstadkomma och hur vi som organisationer kan komma samman och erbjuda våra kunder något fantastiskt.