<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vad varje HR-chef behöver veta om People Analytics

Trender som Big Data, AI och Machine Learning kan tyckas långt från HR men är faktiskt ytterst relevanta för framtidens HR-funktion. Även om begreppen kan låta som science fiction så finns det en hel del verktyg som används redan, av HR-chefer i framkant. Speciellt inom området data och analys. Så hur ska du som är HR-chef navigera i det nya? Varför behöver du bry dig nu och hur gynnar denna utveckling dig?

Många HR-chefer vill ta HR från att vara en administrativ stödfunktion till att bli en strategisk partner. I detta arbete spelar data och analys en viktig roll. Precis som att exempelvis försäljningschefen behöver ha koll på data kopplat till kunder och försäljning, så behöver HR-chefen vara involverad i nyckeltal kopplat till personal.

 

Vad är People Analytics?

People Analytics har seglat upp inom HR på senare år och växer snabbt. Det är en disciplin där du tittar på data kopplat till personal och drar slutsatser från nyckeltal för att förbättra verksamheten och mer specifikt processerna som drivs av HR.

Som exempel kan People Analytics innebära att ni utforskar:

• Huruvida ett nytt lönesystem får den önskade effekten på exempelvis lönsamhet, motivation eller kundnöjdhet.

• Hur produktkunskap eller utbildning korrelerar med prestation inom försäljning.

• Hur snabbt nya medarbetare blir produktiva beroende på vilka insatser ni gör i er onboarding.

HR-chefen behöver inte nödvändigtvis vara den som kan allt om data och analys själv. Men HR-chefen är den som är mest lämpad att föra diskussioner kopplade till data och personal på ledningsnivå.

HR-chefen tjänar därför på att ta en aktiv roll i den utveckling som sker och kroka arm med IT och andra funktionschefer. People Analytics är en pusselbit som gör det möjligt för HR att ta en mer strategisk roll.

 

HR är inte isolerat från IT

People Analytics är inte bara en HR-fråga och teknologiutvecklingen är inte bara en IT-fråga.
På så gott som alla IT-avdelningar arbetar man för fullt med att flytta IT till molnplattformar och molntjänster. Det innebär städjobb, att ta kontroll över data och att adressera frågor som lagring och säkerhet. HR berörs av detta på flera sätt, inte minst genom GDPR och säkerheten kring personaldata. Data måste vara korrekt och man måste ha ordning och reda i data.

Den stora bonusen, när ni fått ordning och reda, är att ni kan ni använda detta data för att dra slutsatser och förbättra verksamheten. Den del av data som kopplar till personalen är det som möjliggör People Analytics.

 

HR-chefens roll i utvecklingen

Så vad ska du som är HR-chef ha för roll? Hur kan ni på HR bli ett stöd till verksamheten och bra sparringpartners till cheferna?

De HR-chefer som ligger i framkant vad gäller strategisk HR är de som börjat sätta sig in i och använda People Analytics. För många andra är det ett outforskat område än så länge.
Men även om det är en långsiktig resa att bemästra People Analytics så kommer denna utveckling att påverka dig, om den inte redan gör det. Därför är det bra att ha koll på området och vad ni framgent kan behöva göra och kunna.

Vi hjälper många företag med datahantering, business intelligence och att flytta IT till molnet. Mer specifikt hjälper vi dem att få nytta av dessa områden inom olika funktioner, som exempelvis HR. Här nedan listar vi det vi ser att ”de bästa” gör.

 

Tre steg mot en mer strategisk och datadriven HR-funktion

Här är tre övergripande saker som vi ser att de HR-chefer som lyckas bäst gör för att närma sig People Analytics.

1. De arbetar nära verksamheten och sätter sig in i nyckeltal. De översätter den data som kopplar till HR; Vad betyder siffrorna och hur kan verksamheten agera på dem?

2. De deltar aktivt i frågor kopplade till IT och data och de är med och kravställer på utvecklingen utifrån HRs perspektiv.

3. De ser över sin organisation. Även om du inte nödvändigtvis behöver ta in nya profiler på HR-avdelningen så är det viktigt att säkra att ni har de färdigheter som behövs; antingen genom att vidareutbilda lämpliga personer eller genom att samverka med andra i organisationen.

I den här artikeln kan du läsa mer om de färdigheter du behöver ha tillgång till för att kunna använda People Analytics effektivt: 6 tips för att lyckas med datadriven HR

 

People Analytics ger HR möjlighet att ta en strategisk roll

Många HR-specialister arbetar fortfarande i mångt och mycket som administrativa medhjälpare till verksamheten. Men detta håller på att ändras. Trenden går mot att HR får ta en allt mer strategisk roll, vilket också går i linje med det många HR-chefer vill.

HR-team ombeds allt mer sällan att tillhandahålla personrelaterad information. Istället uppmanas de att lämna information kring innebörden i personaldata samt rekommendationer för vilka insatser organisationen bör göra.

För att kunna axla den här uppgiften behöver de tillgång till data samt förmåga att göra analys som ger insikter för bättre beslut.

Sammanfattningsvis så är People Analytics här för att stanna. Faktum är att det är det arbetsområde som förväntas utvecklas mest bland dagens HR-proffs.

Ämnen: HR, HR & Talent Management

27.3.2020


Helene Dahlgren

Helene är en av Innofactors främsta specialister inom HR-processer.