<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Rolf Bardh

Vilken roll spelar ledningens engagemang på molnresan?

Långsiktighet, mod och nyfikenhet. Det lyfter Business Advisor Rolf Bardh på Innofactor fram som viktiga framgångsfaktorer för molnresan.

– Molnresor handlar om så mycket mer än teknik. Här behöver företag tänka annorlunda, konstaterar Rolf Bardh.

Utmaningen är ofta att företag vet vad de har, men inte vad de får. Ledningens engagemang är en nyckelfaktor. Företag måste vara beredda på att steget in i molnet innebär en resa över tid, som innefattar att tänka stort men börja smått. Det handlar om att hitta de små initiativen som drar nytta av det fantastiska med tekniken – och att samtidigt motivera sig för det förändringsarbete det innebär.

Läs mer om vikten av ledningens engagemang och fler framgångsfaktorer för att lyckas med molnresan. Ladda ner e-boken ''Skyhöga förväntningar på verksamhetsutveckling''

Engagera verksamheten tidigt på resan

Som Business Advisor brukar Rolf komma in i ett företags molnresa innan den i praktiken har börjat.

– Det är viktigt att engagera hela verksamheten i ett tidigt skede. Det innebär ett nära samarbete med IT och teamansvariga ute i organisationen för att kunna skapa en övergripande handlingsplan utifrån verksamhetsmålen; ”vart vill vi, vad vi ska göra och hur uppnår vi dessa mål?”, berättar han.

Hur får man chefer på C-nivå att lyssna?

– Förtroende är något man bygger över tid och det handlar om att visa att vi förstår verksamhetens behov, säger Bardh.

Handlar om att vinna eller försvinna

Det kan vara svårt att få gehör i högsta ledningen. Vad händer då om denna viktiga nivå inte är tillgänglig?

– Vi försöker alltid att hitta en eller två interna personer som vi kan göra till hjältar. Ju högre upp, desto lättare blir resan. Vi behöver inte alltid nå hela vägen upp till toppen, men för att molnresan ska fungera måste det finnas en budget och mål.

Rolf betonar vikten av att företag förstår att tekniken förändras mycket snabbare nu än tidigare och att följsamhet därför är en avgörande faktor. Till syvende och sist handlar det om att utvecklas eller avvecklas, att vinna eller försvinna.

– Konkurrensen är hård i alla branscher. Däribland finns nya, snabbfotade företag som kan satsa på ny teknik från start, utan att behöva ta hänsyn till gamla system och teknikskulder. Samtidigt erbjuds nya snabba, tekniska möjligheter med verktyg som till exempel Power Platform, men trögheten i äldre system behöver vi fortfarande hantera och isolera, säger Rolf Bardh.

En långvarig relation

Rolf noterar att mognaden hos kunderna är större idag än tidigare.

– Tidigare låg besluten hos CFO, med krav på IT att hålla nere kostnaderna. Nu inser allt fler företag att om de drar nytta av tekniken på rätt sätt, finns konkurrensfördelar att vinna. De har insett vikten av rätt IT-stöd för företagets processer.

Vad är då viktigt att tänka på för ett företag som har misslyckats, men vill försöka igen?

– Hitta en partner du tror på, där förtroende kan byggas upp över tid. Många hoppar på molntåget och tror att de kan fortsätta med exakt samma kompetens och medarbetare som tidigare. Mycket handlar om att säkerställa nödvändig intern kompetens, men också om att välja rätt partner som ser relationen till ditt företag och er molnresa i ett långsiktigt perspektiv.  

På Innofactor har vi lång erfarenhet av att stötta verksamheter strategiskt, i tidiga skeden av molnresan, för att identifiera viktiga framgångsfaktorer och skapa rätt förutsättningar på kort och lång sikt. Vi delar gärna med oss av vår expertis och ger dig råd. Kontakta oss här!

 

 

 

 

 

 Rolf Bardh

Som Business Advisor hjälper jag våra kunder med molnresan och att visa på de nya möjligheterna förändringen medför.