<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ilkka Ojansuu

Mobiililaitteilla saavutat varaston digitalisaation 5 tärkeää hyötyä

Yksi kysymys jää usein vastaamatta, kun yritysten päätöksentekijät suunnittelevat sisäisten prosessien optimointia: mitä asioita tarkalleen ottaen pitäisi parantaa?

On liuta erilaisia hyötyjä ja etuja, joita varastotyöntekijät, johto ja talousosasto odottavat optimoinnin tuottavan. Tässä blogissa esittelemme viisi yleisintä laatua ja tehokkuutta parantavaa konkreettista hyötyä, jotka ovat kaikkien yritysten saavutettavissa alasta riippumatta.

1. Hyvästit paperille

Paperista eroon pääseminen lienee varastonhoidon prosessien parannuksista näkyvin – tai tarkalleen ottaen näkymättömin. Varastoprosessien paperittomuus nimittäin vaikuttaa paitsi materiaalinhankintaan myös logistiikan ja hallinnon budjettiin, joka on eksponentiaalinen suhteessa varaston paperinkäyttöön. Suurin hyöty paperin vaihtamisesta mobiililaitteisiin on kuitenkin varastotyöntekijän arjen helpottuminen: prosessien digitalisoiminen tarkoittaa, että työntekijän ei enää erikseen tarvitse syöttää paperilomakkeilla olevaa tietoa ja muistiinpanoja ERP-järjestelmään.

Paperista eroon pääseminen helpottaa elämää myös varaston ulkopuolella, sillä varaston automatisoiminen parantaa ERP-järjestelmän datan luotettavuutta merkittävästi. Huomiotta ei pidä jättää myöskään sitä, että paperinkäyttöä vähentävän yrityksen ympäristökuorma pienenee. Tämä puolestaan vaikuttaa erittäin myönteisesti kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiin sekä jokaisen varastoprosessien parissa työskentelevän henkilön tyytyväisyyteen.

2. Tehokkaampia työntekijöitä minimaalisella koulutuksella

Digitaalisessa varastoratkaisussa uusien työntekijöiden perehdytyksen ja koulutuksen tärkeyttä ei voi tähdentää liiaksi. Käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja intuitiivisen logiikan ansiosta myös uudet tai väliaikaiset käyttäjät pystyvät työskentelemään tehokkaasti jo alusta pitäen, joten voit huoletta palkata tiimiisi kokemattomiakin työntekijöitä – jopa kiireisimpinä sesonkiaikoina.

3. Vähemmän (kohtalokkaita) virheitä

Perinteisen varaston tyypillinen haaste: kukin työntekijä kirjaa muistiinpanoja sekä kuittaa tilauksia ja vastaanotettuja nimikkeitä paperilomakkeelle omalla epäselvällä tyylillään, mikä johtaa tarpeettomiin virheisiin ja ylimääräisiin kuluihin. Mobiililaitetta hyödyntävä ratkaisu sopiikin takuuvarmasti jokaisen yrityksen tarpeisiin, koska laite näyttää suoraan ERP-järjestelmästä tulevaa dataa yhdellä ja ainoalla alustalla.

4. Tehokkaampia prosesseja

Kuten jo mainitsimmekin, varaston digitalisoiminen parantaa dataa, jonka hyödyntäminen on puolestaan liiketoiminnalle elintärkeää. Laadukkaamman datan myötä varaston henkilökunta voi työskennellä tehokkaammin, minkä lisäksi kaikki varastodataa hyödyntävät sisäiset sidosryhmät (kuten johto, osto ja myynti) voivat nauttia reaaliaikaisemmasta ja luotettavammasta datasta.

On vaikeaa nimetä digitaalisen varastonhallintajärjestelmän tärkeimpiä yksittäisiä varaston tehokkuutta parantavia toimintoja, koska ne riippuvat yrityksen työnkulusta. On kuitenkin syytä mainita, että Mobiili WMS (warehouse management system) -ohjelmistoa hyödyntävä mobiililaite tehostaa ja automatisoi varaston toimintoja kaikilla osa-alueilla – on kyse sitten tilausten vastaanotosta, myyntitilausten keräilystä tai sarja-/eränumeroseurattavien nimikkeiden käsittelystä. Sama koskee suunniteltua tai suunnittelematonta nimikkeiden siirtämistä tai inventointia sekä monia muita toimenpiteitä.

Mobiili WMS -ohjelmistoa voi käyttää myös offline-tilassa, mikä on kullanarvoinen ominaisuus työskenneltäessä esimerkiksi suuressa varastossa, jossa langaton verkkoyhteys ei välttämättä ole tarpeeksi kattava. Mobiili WMS -järjestelmän käyttöönottaminen poistaa verkkoyhteyden katkeamisesta aiheutuvan tehokkuuden menettämiseen liittyvän riskin, mikä on tyypillinen haaste esimerkiksi sellaiselle yritykselle, jonka varasto sijaitsee syrjäisellä teollisuusalueella.

5. Lyhyen aikavälin ROI

Helposti ymmärrettävät implementointiprosessit ja kiinteät kulut lisäävät läpinäkyvyyttä sekä parantavat edellytyksiä luoda selkeä ja konkreettinen ROI ennalta määritetyssä ajassa. Yrityksen omistajat ja päätöksentekijät pyrkivät luonnollisesti löytämään sellaisia ratkaisuja, joiden avulla tavoiteltu ROI toteutuu riittävän nopeasti.

Prosesseja optimoivien mobiililaitteiden ja datan laatua parantavan Mobiili WMS -ratkaisun yhdistelmä tuo helposti havaittavia tuloksia nopeasti. Nämä edistysaskeleet näkyvät paitsi sujuvampina työnkulkuina ja prosesseina myös kustannussäästöinä ja taloudellisena hyötynä.Kiinnostuitko? Lue lisää Microsoft Dynamics 365 Business Centralille suunnitellusta varastonhallinnan mobiiliratkaisusta!

LUE LISÄÄ:   VARASTONHALLINNAN MOBIILIRATKAISU

 Ilkka Ojansuu

Ilkka on toiminut eri tehtävissä Dynamics NAV -ohjelmiston parissa yli 15 vuotta ja työskennellyt useiden eri toimialojen asiakkuuksien parissa, monilla ratkaisualueilla. Hän työskentelee tätä nykyä Innofactorilla ratkaisuarkkitehtina.