<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jorma Erkkilä

Jedox FastClose apuna monikansallisen konsernin tilinpäätöksessä

Jedox toimii mainiosti konsernilaskennassa ja -raportoinnissa perinteisen budjetointi- ja suunnitteluratkaisun lisäksi.

Monikansalliselle ohjelmistoalan asiakkaallemme toteutettu konsolidointiratkaisu on rakennettu Innofactorin kehittämällä FastClose™-mallilla, jossa teknisenä alustana toimii Jedox-ohjelmisto.

Koska aikaa ei ole hukattavaksi, on tyypillinen tilanne saada konsolidointityökalu ja konsolidoitu tilinpäätös nopeasti asiakkaan käyttöön. Tässäkin tapauksessa ratkaisun tuli olla asiakkaalla tuotantokäytössä kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisestä yhteydenotosta.

Vaikka lähtökohtaisesti suosituksemme on, että projektin määrittelyihin, integraatioiden rakentamiselle lähdejärjestelmiin sekä datan oikeellisuuden validointiin varattaisiin riittävästi aikaa huomioiden puskuri yllättävien ongelmatilanteiden varalle, oli käyttöönotto asiakkaalla lopulta jo kahden kuukauden kuluttua aloituksesta.

Suora integraatio lähdedataan

Toteutuksessa rakennettiin FastClose-malliin yritys- ja tilipohjainen konsolidointi, jossa asiakkaan kaikkiin konserniyhtiöihin rakennettiin suora integraatio lähdedataan. Vaihtoehtoisesti dataa voidaan tuoda kätevästi esimerkiksi määrämuotoisena Excel-siirtona, jos jokaisen yhtiön kirjanpitojärjestelmään ei ole mahdollista tai kannattavaa rakentaa suoraa integraatiota.

Tyypillistä myös on, että eri järjestelmissä operoivat tytäryritykset toimivat omissa tilikartoissaan. Niin myös tässä tapauksessa. Konsernilukuja silmällä pitäen tytäryhtiöiden tilikartat konvertoitiin Jedox-rajapinnassa suoraan emoyhtiön lähdejärjestelmästä tuotuun konsernitilikarttaan.

Kaikki aineisto löytyy samasta paikasta

Jedox FastClose -mallin konsernin sisäisten liiketapahtumien automaattieliminointilogiikka perustuu sekä konsernin sisäisten tilien että kumppanikoodien käyttöön. Mikäli näitä ei automaattisesti tule lähdedatasta, voidaan ne päätellä aineistosta myös Jedoxin sisällä.

Konsernin sisäisten tapahtumien lisäksi automatiikkaa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi valuuttojen ja muuntoerojen laskennan automatisoinnin osalta. Muut konsernitason oikaisut, kuten myös esimerkiksi IFRS-tilinpäätöstä koskevat oikaisut, on mahdollista tehdä kätevästi FastClose-muistiotositteilla. Tässä kohtaa viimeistään FastClose lyö moneen taipuvat Excel-himmelit, kun kaikki aineisto – konsernia koskevat oikaisut sekä niihin liittyvät laskelmat – löytyy samasta paikasta vuodesta toiseen ja audit trail täyttyy.

”Lähdedatan oikeellisuutta ei voi koskaan korostaa liikaa eikä myöskään sitä, että kun projektiin sitoudutaan molemminpuolisesti, saadaan tuloksia nopeastikin valmiiksi,” toteaa Innofactorin konsernilaskennan asiantuntija Merja Jaakkola.

Konsolidointiratkaisu kahdessa kuukaudessa

Kahden kuukauden päästä aloituksesta asiakkaalla oli Jedox FastClosessa yhtiökohtaisten tilinpäätösten lisäksi konsolidoitu konsernitilinpäätös sisältäen konsernilakanan sekä sisäisten erien täsmäytysraportit. Asiakas sai mukaansa koulutuksen sekä ratkaisua tukevan kirjallisen ohjeistuksen, johon palata tarvittaessa.

Innofactorin konsultit ovat myös joustavasti käytettävissä käyttöönottoprojektin jälkeen ja auttamassa konsernilaskennan haasteissa esimerkiksi konsernin kasvaessa ja rakenteiden muuttuessa.

Hankkimalla Jedoxin alkuun esimerkiksi vain konsernilaskentaan ja -raportointiin organisaatio voi varmistetaa, että käytössä on samalla ja samaan hintaan hyvä työkalu ja alusta talouden suunnitteluun, kustannuslaskentaan, hinnoitteluun, monipuoliseen raportoinnin ja analytiikan kehittämiseen ja jopa koneoppivien ennustemallien tekemiseen.Sopivalla liiketoiminnan suunnitteluratkaisulla voit parantaa organisaatiosi kilpailukykyä. Tutustu asiakastarinaan, jossa kerromme, kuinka FastClose‑ratkaisu mahdollistaa laadukkaan liiketoiminnan suunnittelun ja konsolidoinnin teknologiayhtiö iLOQille.

TUTUSTU ASIAKASTARINAAN: ILOQJorma Erkkilä

Sales Executive
Jorma työskentelee Innofactorin Inbound-tiimissä ja vastaa uusasiakashankinnasta erityisesti datan ja analytiikan sekä liiketoimintaratkaisujen alueilla. Hänellä on yli 25 vuoden työkokemus monenlaisten tietojärjestelmien kehittämisestä ja myynnistä sekä liiketoiminnan johtamisesta. Myynti on haasteiden kuuntelua ja ratkaisemista - yhdessä asiakkaan ja Innofactorin rautaisten osaajien kanssa.