<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Mika Okkola

Onko generatiivinen AI ehtinyt vielä rantautua suomalaisyrityksiin?

Generatiivinen tekoäly on ollut kaikkien huulilla viimeistään marraskuusta 2022 lähtien, jolloin ChatGPT-sovellus julkaistiin suurelle yleisölle. Mutta mistä tuossa teknologiassa on kyse, ja miten generatiivista tekoälyä hyödynnetään suomalaisissa yrityksissä tällä hetkellä?

Moni tietotyöläinen on valjastanut generatiivisen tekoälyn pieniä arkisia askareita hoitavaksi apuriksi, joka vapauttaa aikaa tuottavampaan työhön. Esimerkiksi tiivistelmät, lyhyet käännökset ja tiedonhaku hoituvat nykyisin paljon aiempaa nopeammin tekoälyn avustuksella.

Generatiivinen tekoäly helpottaa tietotyöläisen elämää monin tavoin, ja jatkossa sen ennustetaan jopa mullistavan tapaamme tehdä työtä. Mullistus piilee nimenomaan näissä pienissä puroissa, jotka yhdessä muodostavat voimakkaan virran.

Mitä on generatiivinen tekoäly?

Mistä tässä runoja ja koodia kirjoittavassa sekä taidekilpailuja voittavassa teknologiassa todella on kyse?

Generatiivinen AI on tekoälyn muoto, joka kykenee luomaan uutta sisältöä sille opetettujen tietojen perusteella. Se voi esimerkiksi kirjoittaa tekstejä, luoda kuvia tai säveltää musiikkia. Se voi myös suorittaa erilaisia tehtäviä, kuten analysoida dataa ja laatia siihen liittyviä raportteja.

Generatiivinen tekoäly toimiikin juuri data-analyysiin perustuen. Vastauksissaan se mallintaa oppimaansa dataa ja tuottaa sisältöä arvioiden, mikä on todennäköisin tai luontevin tuotos oppimansa ja annetun syötteen perusteella.

Generatiivisen tekoälyn avulla luotu hymyilevä mies istuu työtuolilla tietokoneen edessä.
Generatiivisen tekoälyn avulla voi  esimerkiksi luoda kuvia.

Miten generatiivinen tekoäly tulee muuttamaan liiketoimintaa?

Konsulttiyhtiö McKinsey & Company arvioi tuoreessa tutkimuksessaan, että generatiivisen AI:n vaikutus työn tuottavuuteen kasvattaa maailman taloutta jopa biljoonilla eli tuhansilla miljardeilla dollareilla. Samassa tutkimuksessa arvioidaan, että 75 % tuottavuutta lisäävistä käyttötapauksista piilee neljällä liiketoiminnan osa-alueella: asiakastoiminnoissa, markkinoinnissa ja myynnissä, sovelluskehityksessä sekä tuotekehityksessä.

Generatiivisella tekoälyllä on potentiaalia muuttaa liiketoimintaa ja työn luonnetta radikaalisti. Yksityiskohdat – ja joissain tapauksissa jopa suunta – ovat jossain määrin vielä hämärän peitossa, mutta muutos on jo käynnissä.

Generatiivista tekoälyä voi jo hyödyntää täysin tietoturvallisesti

Tietoturvaan liittyvät huolenaiheet hidastavat generatiivisen tekoälyn käyttöönottoa suomalaisissa yrityksissä. Huoli on sinänsä aiheellinen, mutta tarjolla on jo täysin turvallisia tekoälyratkaisuja.

Marraskuussa 2023 julkaistu Microsoft 365 Copilot on nykyisin saatavilla kaikenkokoisille organisaatioille. Osana Wordia, Exceliä, Teamsia ja muita tuttuja sovelluksia toimiva palvelu hyödyntää kaikkea sellaista käyttäjänsä Microsoft 365 -ympäristössä olevaa dataa, johon käyttäjällä itsellään on oikeus.

Copilot on sikäli turvallinen ratkaisu, että käyttäjän syötteitä tai muita tietoja ei käytetä kielimallin kouluttamiseen. Organisaation on kuitenkin itse huolehdittava, että tiedot ja dokumentit on luokiteltu oikein, jotta Copilot ei vastauksissaan tuo käyttäjälle sellaista sensitiivistä tai salaista tietoa, johon hänellä ei pitäisi olla pääsyä. Käyttöönoton tueksi on saatavilla palvelu, jolla datan ja prosessien Copilot-valmiuden voi varmistaa.

Innofactor GPT Agents on puolestaan työkalu, jolla voi luoda useita erilaisia agentteja eli tiettyihin työtehtäviin ohjelmakoodin tasolla räätälöityjä tekoälyapureita. Organisaatio voi rakentaa omiin käyttötapauksiinsa sopivia agentteja, joita voi ohjata chat-käyttöliittymästä luonnollisella kielellä.

Innofactor GPT Agents on toteutettu organisaation omaan Azure-pilviympäristöön. Kaikki työkalun kanssa käyty vuorovaikutus on täysin tietoturvallista, minkä ansiosta sen käyttömahdollisuudet ovat yleisesti saatavilla olevia tekoälyratkaisuja laajemmat. Työkalua voi hyödyntää turvallisesti työstettäessä esimerkiksi sopimuksia, tuotekehitysmateriaalia, organisaation sisäisiä ohjeistuksia tai mitä tahansa muuta salassa pidettävää tietoa."Nyt on korkea aika parantaa ymmärrystä siitä, missä määrin generatiivinen tekoäly on läsnä yritysten arjessa."Missä suomalaiset asiantuntijaorganisaatiot menevät generatiivisen tekoälyn hyödyntämisen suhteen?

Puheet generatiivisen tekoälyn yrityskäytöstä ovat vielä pääasiassa varsin suurpiirteisiä eivätkä ota kantaa siihen, missä esimerkiksi suomalaiset yritykset menevät tällä hetkellä omalla tekoälymatkallaan. Kuinka laajasti generatiivista AI:tä hyödynnetään suomalaisissa yrityksissä ja kuinka suunnitelmallista sen käyttö on?

Nyt on korkea aika parantaa ymmärrystä siitä, missä määrin generatiivinen tekoäly on läsnä yritysten arjessa.

Haastattelimme 76:ta suomalaista yrityspäättäjää siitä, kuinka laajasti ja suunnitelmallisesti heidän organisaatioissaan hyödynnetään generatiivista tekoälyä. Laadimme kyselyn tuloksista katsauksen, jonka voit ladata käyttöösi.

Vastauksista piirtyy kuva aaltomaisesti etenevästä siirtymästä, jonka eturintamassa ovat teknologiset edelläkävijät. Heidän perässään seuraavat vaiheittain ne, joiden valmiudet hyödyntää tekoälyä kehittyvät hitaammin.

Suomalaisyritykset ovat nyt valottaneet suhdettaan generatiiviseen tekoälyyn, joten seuraava kysymys kuuluu: missä te menette omalla tekoälymatkallanne?

LUE KATSAUS:   MISSÄ MENNÄÄN, GENERATIIVINEN AI?Mika Okkola

Director, Nordic Offering

Mika on organisaatiokulttuurista innostunut tarinankertoja ja ketteryyden puolestapuhuja. Nykyisessä roolissaan Mika vastaa Innofactorin pohjoismaisesta tarjoomasta. Uransa aikana hän on työskennellyt mobiilisovelluskehityksen, myynnin, markkinoinnin, asiantuntijapalveluiden, konsultoinnin ja tietoturvan parissa. Liiketoimintaroolien lisäksi hänellä on kokemusta myös ihmisten ja osaamisen kehittämisestä.