<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Mira Parlapanski

4 syytä käynnistää digitaalisen myynnin kehitys uudella lähestymistavallamme

Organisaatiot ovat perinteisesti ottaneet uuden tietojärjestelmän käyttöön kahdessa vaiheessa: ensin järjestelmähankinnasta tehdään päätös, minkä jälkeen IT-osasto vie järjestelmähankkeen maaliin. Pilviteknologian yleistymisen ja Microsoft 365 -ekosysteemin kehittymisen myötä perinteinen lähestymistapa ei ole enää optimaalinen vastaamaan liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. 

CRM:n sekä muiden vastaavien tietojärjestelmien tarkoitus on ennen kaikkea edistää organisaation liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti, mutta vanhalla toimintamallilla se ei onnistu tehokkaasti. Yhdessä Microsoftin kanssa olemme luoneet uusien järjestelmien käyttöönottoa varten kumppanuuteen perustuvan lähestymistavan, joka asettaa ihmiset etusijalle.

Seuraavaksi kerromme neljä syytä, miksi jokaisen organisaation kannattaa harkita uuden lähestymistapamme käyttöönottoa.

1. Perinteinen lähestymistapa CRM-projekteihin on hidasta, kallista ja tehotonta

Koska nykyaikainen pilviteknologia, kuten Dynamics 365 Sales, taipuu moneen, ei tietojärjestelmän kyvykkyyden arvioimiseksi enää tarvita asiantuntijademoa tai pitkää luetteloa järjestelmän ominaisuuksista. Organisaatio voi sen sijaan ryhtyä suoraan tuumasta toimeen ja miettiä niitä käytännön toimenpiteitä, joiden avulla liiketoiminta saadaan vietyä seuraavalle tasolle.

Myöskään CRM-järjestelmän  implementoinnissa vanhanaikainen IT-vetoinen malli ei toimi alkuunkaan, sillä yleensä CRM:ään liittyvät haasteet eivät ole luonteeltaan lainkaan teknisiä. Kokemukseni mukaan haasteet liittyvät usein johonkin seuraavista:

  • Myyntitiimi ei käytä CRM:ää, koska he kokevat sen vaivalloiseksi ja hyödyttömäksi.
  • Organisaation johdolla ei ole riittävää näkyvyyttä tärkeimpiin liiketoimintoihin ja asiakkaisiin.
  • Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö ontuu.
  • CRM:n ylläpitäjä ei voi tehdä järjestelmään parannuksia, sillä käyttäjien parannuspyynnöt ovat ristiriidassa keskenään.

Yleisimmät ongelmat ovat seurausta kommunikaation puutteesta, mikä on tyypillistä nimenomaan perinteiselle lähestymistavalle.


 

"Innofactor on yhteistyökumppanina luotettava, asiantunteva ja haastaa meitä sopivalla tavalla tekemään asioita paremmin."

Tutustu Innofactorin ja iLoqin  Dynamics 365 -yhteistyöhön

 2. Uusi lähestymistapa asettaa ihmiset etusijalle ja mahdollistaa paremman päätöksenteon

Uuden lähestymistapamme ydin on tarjota organisaatiolle arvoa yhteistyön jokaisessa vaiheessa – alkuvaiheen keskusteluista järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen. Istumme yhdessä alas ja kartoitamme kaikki tarpeet ja haasteet sekä päätämme yhteisistä linjauksista tavoitteiden osalta.

Keskusteluyhteyden ansiosta myyntitiimi, myynti- ja liiketoimintajohto sekä IT-osasto ymmärtävät toisiaan ja toistensa tarpeita paremmin, mikä mahdollistaa paremman päätöksenteon organisaatiossa.

3. Uuden lähestymistavan avulla CRM-järjestelmän kartoitusvaihe sujuu nopeammin

Perinteisesti kartoitusvaihe uudelle CRM-järjestelmälle on saattanut kestää kuukausia,  eikä lopputulos silloinkaan ole kummoinen (kuten kohdassa 1 jo todettiinkin).

Uuden lähestymistavan myötä kartoitusvaihe on osana eri sidosryhmien tavoitteiden linjausta, ja sen lopputuloksena haluttuja tuloksia saavutetaan kuukausien sijaan jo viikoissa.


 

"Uuden lähestymistavan myötä tuloksia saavutetaan kuukausien sijaan jo viikoissa."

 4. Uuden lähestymistapamme avulla luot organisaatiollesi tiekartan digitaalisen myynnin transformaatiolle

Autamme ensin kartoittamaan organisaatiosi nykytilan, minkä jälkeen autamme luomaan vision tavoitetilasta. Tämän jälkeen laadimme yhdessä tiekartan ja suunnitelman siitä, kuinka visio voidaan saavuttaa ja viedä jopa pidemmälle tulevaisuudessa. 

Digitaalisen myynnin käynnistäminen vie aikaa, eikä kaikkea tarvitse saada valmiiksi kerralla. Pilviteknologioiden ja uuden lähestymistavan ansiosta  voimme rakentaa organisaationne digitaalisen myynnin kyvykkyyttä askel kerrallaan.Onko digitaalisen myynnin käynnistäminen ajankohtaista organisaatiollenne? Lue blogistamme, kuinka käynnistät digitaalisen myynnin käytännössä!

NÄIN KÄYNNISTÄT DIGITAALISEN MYYNNIN KÄYTÄNNÖSSÄ

 Mira Parlapanski

Senior Solution Consultant


Mira viihtyy työssään ihmisten ja teknologian risteyksessä ja ymmärtää eteen tulevat haasteet niin liiketoiminnan kuin teknologian näkökulmasta. Hänellä on pitkä tausta Microsoftin CRM-ratkaisuista sekä niihin liittyvästä liiketoiminta- ja prosessikonsultoinnista. Miralla on vahva kokemus monimutkaisten xRM-ratkaisujen suunnittelusta niin julkishallinnon kuin yksityisen sektorin eri toimialoilta. Ennen hyppyä IT-uralle hän on työskennellyt asiakkaan puolella erilaisissa markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan kehitystehtävissä.