<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Olemme Pohjoismaiden johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä ja pilviratkaisujen toimittaja.

Microsoftin visio perustuu pilveen

Digitaaliset ratkaisut ovat modernin organisaation toiminnan ytimessä: niiden avulla syvennetään asiakassuhteita, kohennetaan tuottavuutta ja parannetaan organisaation toiminta- ja kilpailukykyä. Teknologiaratkaisut ovat erottamaton osa kaikkien asiantuntijoiden työskentelyä, eivät enää pelkästään IT-osaston erikoisosaamista.

Myös Microsoft on investoinut merkittävän määrän voimavarojaan siihen, kuinka se auttaa organisaatioita siirtymään digitaaliseen lähestymistapaan.

Kun Microsoft 1980-luvulla keskittyi luomaan käyttöjärjestelmiä tietokoneille, sen visiona oli saada PC jokaiselle työpöydälle. Sittemmin yhtiö alkoi auttaa IT-osastoja luomaan järjestelmien taustalla olevaa infrastruktuuria, jotta palvelimien ja tietokoneiden hallinta olisi mahdollisimman tehokasta.

Microsoftin nykyinen visio on merkittävästi kunnianhimoisempi, sillä sen tarkoitus on rakentaa tulevaisuuden infrastruktuuri modernille pilvialustalle. Yhtiön tarjoamista palveluista on tullut erottamaton osa yritysten ja organisaatioiden toimintaa, ja niiden avulla voidaan jopa luoda uutta liiketoimintaa.

Microsoftin ratkaisut ovat osa kaikkien arkea

Suurin osa meistä käyttää Microsoftin tuotteita jollain tavalla, ja yritysmaailman puolella Microsoft 365 ja Microsoft Azure -pilvialusta ovat käytännössä jo standardiratkaisuja.

Yksi suosituimmista videotapaamisten alustoista oli vuosikausien ajan Skype for Business. Sen huomattavasti edistyneemmällä organisaatioiden käyttöön suunnitellulla seuraajalla, Microsoft Teamsilla, oli alkuvuodesta 2022 päivitetyn tilaston mukaan jopa 270 miljoonaa kuukausittaista aktiivikäyttäjää. Voi hyvin sanoa, että korona-aikakausi toi Teamsin osaksi lähes jokaisen työntekijän, opiskelijan ja koululaisen arkea.

Työelämän saralla puolestaan LinkedIn on hallitseva online-verkostoitumisen yhteisöpalvelu. Microsoft osti LinkedInin vuonna 2016, ja tätä nykyä palvelu on integroitu mm. Microsoft Dynamics 365 Sales ‑ratkaisuun. LinkedIniä voikin näppärästi hyödyntää osana modernia digitaalista myynti- ja markkinointityötä esimerkiksi mahdollisten asiakasyritysten- ja päättäjien etsintään.

Xbox-pelikonsolin ansiosta Microsoftin brändi on tuttu myös perheen jälkikasvulle, joten on perusteltua sanoa, että Microsoftin ratkaisut ovat tavalla tai toisella osa kaikkien ihmisten arkea.

Moderni ohjelmistokehittäminen tukee organisaation toimintaa

Pilvi on muuttanut IT-ammattilaisten osaamisen vaatimustasoa, mutta toisaalta se on myös avannut täysin uudenlaisia mahdollisuuksia. Tätä nykyä IT-osaajat voivat keskittyä enemmän ydintoimintaan, kuten koodaamiseen tai suunnitteluun, sillä pilvipalveluiden ansiosta jatkuvaan ylläpitoon kuluu vähemmän aikaa kuin ennen. Pilvipalvelut myös skaalautuvat perinteistä palvelininfrastruktuuria paremmin, ja mahdollistavat uusien palveluiden tarjoamisen nopeasti laajalle, jopa maailmanlaajuiselle käyttäjäkunnalle.

Microsoftin pilvipohjaiset ratkaisut, kuten Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 ja Power Platform, ovat kuin toisiinsa kytkettäviä modulaarisia legopalikoita. Esimerkiksi datan siirtäminen ja erilaisten toimintojen automatisointi näiden välillä on huomattavasti helpompi toteuttaa pilvialustalle kuin perinteiseen konesaliin perustuvaan ratkaisuun. Tämän ansiosta IT voi hyödyntää aiemmin kehitettyjä ja käyttöönotettuja komponentteja monin tavoin – esimerkiksi kokoamalla, mukauttamalla ja jatkokehittämällä niitä.

Ohjelmistokehittämisen mullistuksen myötä IT voi tukea organisaation toimintaa ennenkuulumattoman tehokkaasti. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että organisaatio ymmärtää modernin IT:n luonteen ja sen tarjoamat mahdollisuudet.

Mikä on Microsoftin legolaatikko?

IT-maailma muuttuu nykyisin niin nopeasti, että jopa ammattilaisten on välillä vaikea pysyä ajan tasalla alan tuoreimmista käänteistä. Siksi ei ole yllättävää, että Microsoftin ”legolaatikossa” on valtava määrä sellaisia sovelluksia ja työkaluja, joista moni päättäjä ei ole koskaan kuullutkaan.

Microsoftin järjestelmät tukevat organisaation kaikkia toimintoja aina myynnistä markkinointiin ja HR:stä talouteen. Microsoft 365 -työkalut tarjoavat puolestaan tietoturvalliset ratkaisun yhteistyöhön, viestintään ja henkilökohtaiseen työskentelyyn.

Nykyisin oikeastaan kuka tahansa voi rakentaa omia sovelluksiaan Microsoft Power Appsilla. Moni organisaatio puolestaan hallitsee, visualisoi ja analysoi alati kasvavaa datavarantoansa mm. Dataverse-, Power BI- ja Azure Synapse -ratkaisuiden avulla.

Microsoft-pilvi tarjoaa organisaatiollesi tarvittavat legopalikat ratkaisuun kuin ratkaisuun smaller file-1

Modernit järjestelmät ovat yhteydessä toisiinsa tavalla, joka on tullut mahdolliseksi vasta pilvipalveluiden aikakaudella. Pilvialustaa hyödyntävät työkalut ikään kuin puhuvat keskenään, joten organisaation eri osastot voivat käyttää niitä yhteisien prosessien mukaisella tavalla.

Microsoftin pilviratkaisun etuihin kuuluu lisäksi mahdollisuus mukauttaa järjestelmien suoritustasoa kulloinkin vallitsevan tarpeen perusteella. Toimintoja ja sovelluksia voi myös ottaa käyttöön ja pois käytöstä joustavasti, joten kustannuksia maksetaan ainoastaan toteutuneen käytön mukaan. Pilvipohjaisten ratkaisujen skaalautuvuus aina yhdestä käyttäjästä jopa miljooniin onkin yksi pilvipalveluiden keskeisiä hyötyjä."Modernit järjestelmät ovat yhteydessä toisiinsa tavalla, joka on tullut mahdolliseksi vasta pilvipalveluiden aikakaudella."Edistyneet liiketoimintaratkaisut kaikkien Microsoft-käyttäjien saatavilla

Modernit digitaaliset työkalut mahdollistavat fiksumman, nopeamman ja kontrolloidumman tavan työskennellä. Monet innostuvat sujuvamman työskentelyn avaamista mahdollisuuksista, kun taas toisilla ei välttämättä ole aikaa ja halua opetella työkalujen käyttöä.

Microsoft kehittää jatkuvasti yhä edistyneempiä liiketoimintaratkaisuja, jotka hyödyntävät esimerkiksi tekoälyä ja koneoppimista. Uudet ratkaisut ovat puolestaan kaikkien Microsoft-käyttäjien saatavilla – kunhan vain jaksaa pysytellä kehityskulun mukana.

Tietoturva kaiken keskiössä

Viime aikoina tietoturvasta on tullut aivan keskeinen osa kaikkea toiminnan suunnittelua. Microsoft onkin panostanut jo vuosia rakentaakseen ratkaisuihinsa vahvan tietoturvan niin loppukäyttäjille (Microsoft 365 -tietoturva) kuin datalle ja järjestelmille (Azure-tietoturva).
 
Microsoft julkisti vuonna 2021 investoivansa jopa 20 miljardia dollaria seuraavan viiden vuoden aikana tietoturvan kehittämiseen. Investoinnin myötä onkin perusteltua todeta, että Microsoft on tätä nykyä maailman johtava yritysten ja organisaatioiden tietoturvan edistäjä.
 


"Microsoft on maailman johtava yritysten ja organisaatioiden tietoturvan edistäjä."Näin hyödyt Microsoftin pilviratkaisuista

Me autamme asiakkaitamme säännöllisesti valitsemaan itselleen sopivimmat "digitaaliset legopalikat", joista voi rakentaa toimivan ratkaisukokonaisuuden. Kokemuksemme mukaan juuri tällä tavalla Microsoftin pilvestä saa nimittäin parhaan hyödyn. Pähkinänkuoressa:

  1. Määrittele toimintasi kehittämiselle konkreettiset tavoitteet.
  2. Valitse määrätietoisesti organisaatiollesi sopivimmat legopalikat ja kehitysmalli.
  3. Mieti tärkeysjärjestys – mistä kannattaa aloittaa, jotta investoinnista saadaan nopein ja suurin hyöty ja opit?
  4. Varmista, että organisaatiosi perusrakenne on kunnossa ja että teillä on pääsy oikeisiin datanlähteisiin.
  5. Varmista organisaation sitouminen hankkeeseen ja mieti tulevat osaamistarpeet ja osaamisen kehittäminen jo etukäteen, jotta uusien ratkaisujen hyödyt saadaan vietyä käytäntöön.

Näin pysytte kuskin paikalla myös jatkossa ja opitte, kuinka toimia yhä ketterämmin.Innofactor on Pohjoismaiden johtava Azure-kumppani, jolle Microsoft on myöntänyt Microsoft Azure Advanced Specialization -statuksen. Tutustu Azure-kumppanuuteen tarkemmin verkkosivuillamme.

TUTUSTU PALVELUUN: AZURE-KUMPPANUUS