<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tomi Mänttäri

SpeechGPT tuo työhaastattelut tekoälyn aikakaudelle

Lupaukset tekoälyn hyödyistä jäävät liian usein ylätasolle.

Tekoälyn sanotaan automatisoivan työtehtäviä, parantavan tuottavuutta ja säästävän rahaa, mutta potentiaalista puuttuu konkretia. Minkä käytännön työtehtävän voisi hoitaa paremmin tekoälyn avulla?

Innofactorilla työskentelevänä HR-ammattilaisena vastaan kysymykseen yhdellä sanalla: työhaastattelun."Innofactor SpeechGPT jopa puolittaa haastatteluiden purkamiseen käytettävän ajan verrattuna perinteisiin käsintehtyihin muistiinpanoihin."


 

SpeechGPT puolittaa haastatteluiden purkamiseen käytettävän ajan

Sovelluskehittäjämme rakensivat Innofactor GPT Agents -alustalle SpeechGPT-agentin, jota HR-tiimimme on pilotoinut yli 100 työhaastattelussa kuluneen kevään ja kesän aikana. Tulokset ovat olleet suorastaan erinomaisia.

SpeechGPT nauhoittaa ja litteroi haastattelun sekä tuottaa siitä HR-ammattilaisen tarpeisiin räätälöidyn tekstimuotoisen yhteenvedon. Ratkaisu päihittää selvästi esimerkiksi Teams-sovelluksen Copilotin laatiman yhteenvedon, joka jää rekrytoijan näkökulmasta liian ylätasolle. Teamsin Copilot ei myöskään tunnista haastatteluissa käyttämäämme termistöä.

SpeechGPT ei tallenna mitään tietoa automaattisesti. Sen sijaan haastattelijamme tallentavat yhteenvedot ja tarvittaessa myös litteroinnit hakemusjärjestelmäämme, jossa niitä on helpompi hallinnoida GDPR:n edellyttämällä tavalla (mm. hakijoiden tietopyynnöt ja henkilötietojen poistopyynnöt). Yhteenvedon voi myös lähettää haastateltavalle itselleen, jolloin hän saa käsityksen siitä, mikä kaikki keskustelusta on ollut meille olennaista tietoa. Lisäksi hakija voi tarkistaa yhteenvedon mahdollisten asiavirheiden varalta sekä kertoa omat kommenttinsa haastattelijalle.

Toisaalta SpeechGPT:n tekemässä yhteenvedossa myös virheiden määrä on merkittävästi pienempi kuin haastattelijan pikakirjoituksella tekemissä muistiinpanoissa. Tämän asian pani merkille myös SpeechGPT:tä testannut Tivin toimittaja artikkelissaan.

Oman kokemukseni mukaan Innofactor SpeechGPT jopa puolittaa haastatteluiden purkamiseen käytettävän ajan verrattuna perinteisiin käsintehtyihin muistiinpanoihin. Kun yhdellä työntekijällä on viikon aikana useita haastatteluita, voi aikaa säästyä parhaimmillaan toista tuntia viikossa. Tämän ajan rekrytoija voi käyttää tuottavampiin työtehtäviin, kuten palautekeskusteluihin muiden haastattelijoiden kanssa tai viestimiseen hakijoiden kanssa.

Tekoälysovelluksesta on tullut korvaamaton apuri HR-tiimillemme

SpeechGPT on helppo ottaa käyttöön, ja sitä voi hyödyntää niin virtuaalihaastatteluissa kuin kasvokkaisissa keskusteluissa. HR-asiantuntijoillemme ratkaisusta on tullut jo korvaamaton apuri.

Jatkossa tarkoituksemme on hyödyntää SpeechGPT:tä myös sellaisissa haastatteluissa, joissa paikalla ei ole HR:n edustajaa. Näin saamme tarvittavat yhteenvedot keskusteluista palkkauspäätösten tueksi. Uskon, että ajan myötä ratkaisulle voi löytyä myös muunlaista käyttöä organisaatiossamme.

SpeechGPT-ratkaisumme on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka tekoälyn avulla on mahdollista parantaa yksittäisen työntekijän arkea sekä kasvattaa tämän tuottavuutta. Verkkosivuillamme voit tutustua tekoälytarjontaamme tarkemmin sekä käydä katsomassa, kuinka Innofactor GPT Agents -työkalun avulla voimme rakentaa oman organisaatiosi tarpeisiin räätälöityjä tekoälyapureita.

 

RAKENNA ORGANISAATIOLLESI   OMA TEKOÄLYAPURITomi Mänttäri

Talent Acquisition Team Lead

Innofactorin pohjoismaista rekrytointitiimiä vetävällä Tomilla on yli vuosikymmenen kokemus rekrytoinnin tehtävistä monilta eri toimialoilta, niin kansallisista kuin kansainvälisistä organisaatioista. Hänelle on kertynyt laajaa kokemusta erilaisista rekrytointijärjestelmistä ja -työkaluista, viimeisimpänä Innofactorin omasta SpeechGPT-haastatteluagentista. Tomi pyrkii omalta osaltaan ratkaisemaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa tunnistamalla ja yhdistämällä soveltuvia osaajia heille sopiviin työtehtäviin.