<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Merja Jaakkola

Talouden ennustamisen ja suunnittelun uusi musta: rullaava ennuste

Venäjän hyökkäys Ukrainaan, energiakriisi ja korkojen äkillinen nousu ovat vain muutamia esimerkkejä viime vuosien yllättävistä tapahtumista, joiden ennustaminen oli käytännössä mahdotonta.

Kun musta joutsen laskeutuu, aiemmin laadittu käsitys tulevaisuuden liiketoimintaympäristöstä joutaa hetkessä romukoppaan. Tämä tosiasia on vielä tuoreena muistissa koronaviruspandemian alkumetreiltä.

Kriisien ja muiden liiketoimintaa olennaisesti vaikeuttavien tapahtumien puhjetessa ei kuitenkaan tarvitse jäädä toimettomaksi. Kun organisaatiolla on käytössään rullaava ennuste, toimiva ennustamisen prosessi ja oikeanlaiset työvälineet, se voi muuttaa käsitystään toimintansa tulevaisuudesta tarvittaessa hyvinkin nopeasti ja ketterästi.

Rullaava ennuste mahdollistaa nopean reagoinnin

Rullaavan ennustamisen avulla talousjohto pystyy reagoimaan vastaan tuleviin haasteisiin nopeasti. Ei riitä, että peilataan yrityksen tilannetta puoli vuotta sitten laadittuun vuosibudjettiin, vaan saatavilla pitää olla ajan tasalla oleva ennuste. Innofactorilla on osaamista ja ratkaisuja, joiden avulla voimme tehdä organisaationne jatkuvasta ennustamisesta mahdollisimman helppoa sekä tarjota organisaatiojohdollenne päivitettyä tietoa ajasta tai paikasta riippumatta.

Se kuinka usein rullaavaa ennustetta tulisi päivittää tai kuinka pitkä ennusteen aikaikkunan tulisi olla, riippuu luonnollisesti organisaation tarpeista, liiketoiminnasta ja toimialasta. Myynnin kehitysnäkymiin perustuvien ennusteiden laatimisessa hyödynnetään kirjanpidon toteumatietoja, oli kyse sitten kuukausittaisesta, kvartaalittaisesta, rullaavasta 12 kuukauden tai vaikkapa viikkotason ennusteen päivityksestä.

Budjetointi- ja ennustamisprosessi tulee aina suunnitella kokonaisuutena siten, että se palvelee organisaation päätöksentekoprosessia mahdollisimman jouhevasti. Ennusteen tulee helpottaa tulevaisuuteen varautumista sekä mahdollistaa nopea reagointi yllättäviin muutoksiin. Historiatieto kun ei ole tae tulevaisuudesta.

Mitä pidemmälle aikajaksolle ennustetta ollaan laatimassa, sitä suurempi epätarkkuus lukuihin luonnollisesti liittyy. Siitä huolimatta mahdollisimman tarkka silmäys esimerkiksi seuraavasta kvartaalista on yhä useammalle organisaatiolle lähes välttämätöntä päätöksenteon kannalta. Suurien linjojen budjetti on tällöin varsin riittämätön.

Rullaavassa ennusteessa ei takerruta tilikausiin, vaan ennusteeksi määritelty jakso liukuu kätevästi aikajanalla eteenpäin kuukausien vaihtuessa ennusteen toisessa päässä toteumaksi. Toisaalta rullaava ennuste on myös oiva kehys seuraavan vuoden vuosibudjetin pohjaksi. Joissain tilanteissa vuosibudjeteista tai ennusteista tarvitaan useita eri versioita, mikä mahdollistaa skenaarioiden keskinäisen tai toteumaan perustuvan vertailun. Vaihtoehtoja on monia.

Excel taipuu moneen tarkoitukseen, mutta rullaavan ennusteen päivittämisessä se on varsin työläs, koska toteumatietojen tuominen talousjärjestelmistä ennusteen rinnalle joudutaan usein tekemään manuaalisesti. Lisäksi eri skenaarioiden hallinta ja viimeisimmän up-to-date -tiedon jakaminen vaatii oman työpanoksensa, kun taas suunnittelujärjestelmässä tämä voidaan hoitaa automatisoidusti. Innofactor tarjoaa esimerkiksi Jedoxin kaltaisia järjestelmäratkaisuja, joiden avulla niin toteuma‑, budjetti- kuin ennusteluvutkin saadaan päivitettyä käyttäjälle reaaliaikaisesti."Rullaavassa ennusteessa ei takerruta tilikausiin, vaan ennusteeksi määritelty jakso liukuu kätevästi aikajanalla eteenpäin kuukausien vaihtuessa ennusteen toisessa päässä toteumaksi."Ketterä talouden ennustamisen ratkaisu helpottaa liiketoiminnan johtamista

Toteuttamissamme projekteissa rullaava ennuste ei tarkoita pelkästään tulos- ja tase-ennusteita, vaan talousjohto saa käyttöönsä halutessaan myös kassavirtaennusteen, joka on yksi tärkeimmistä kannattavuuden seuraamisen työkaluista. Kassavirtaennuste on muutakin kuin pankkitilien saldojen kyttäämistä, sillä sen avulla saadaan kirkas näkemys tulevista rahavirroista. Ennusteen avulla johto voi suunnitella organisaationsa toimintaa siten, että liiketoiminnan tavoitteet toteutuvat myös haastavina aikoina.

Organisaation varsinaista talouden suunnittelun prosessia on vaikea ulkoistaa, mutta Innofactorin asiantuntijat voivat auttaa prosessien kehittämisessä sekä esitellä ratkaisuja, joiden avulla suunnitteluprosessi voidaan toteuttaa ketterästi. Tavoitteemme on löytää asiakkaallemme sopivin ja kustannustehokkain ratkaisun, joka mahdollistaa voimavarojen keskittämisen siihen olennaisimpaan eli liiketoiminnan johtamiseen.Monipuoliset datan ja analytiikan palvelumme ja EPM-ratkaisumme (Enterprise Performance Management) ovat auttaneet jo useita asiakkaitamme talouden suunnittelussa. Verkkosivuiltamme voit lukea, kuinka toteutimme esimerkiksi Reka Kaapelille kattavan taloussuunnittelun ja raportoinnin ratkaisun.


LUE ASIAKASTARINA: KATTAVAA TALOUSSUUNNITTELUA JEDOXILLAMerja Jaakkola

Head of Advisory