<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Petri Räsänen

Tiedolla johtaminen reaaliajassa on välttämätöntä

Kilpailukykyisessä liiketoiminnassa nopea pääsy reaaliaikaiseen tietoon on elinehto.

Vanhasta maailmasta tuttu, hitaasti päivittyvä perinteinen tietovarasto ei tarjoa modernille liiketoiminnalle mahdollisuutta reagoida tarpeeksi nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Kenet asiakas valitsee, jos kilpailijasi pystyy hyödyntämään dataa nopeammin kuin sinä?

Vaikka tietovarastoja on rakennettu jo vuosikymmeniä, monikaan organisaatio ei ymmärrä hyödyntää tietovarastonsa koko potentiaalia ja sen luomia mahdollisuuksia liiketoimintojen funktioille.

Reaaliaikainen tiedolla johtaminen (Event-based BI) perustuu siihen, että tieto liikkuu mahdollisimman nopeasti lähdejärjestelmistä tietovarastoon ja sieltä liiketoiminnan hyödynnettäväksi analytiikkatyökaluihin, raportointiin ja talouden suunnittelun järjestelmiin (Enterprise Performance Management). Tiedon tarvitsijat/hyödyntäjät näkevät aina viimeisimmän tilanteen ja voivat reagoida poikkeamiin nopeasti.

Perinteinen tietovarastointi ei mahdollista nopeaa reagointia

Perinteisessä mallissa lähdejärjestelmien data päivittyy liiketoimintojen hyödynnettäväksi tyypillisesti kerran tai kaksi päivässä niin kutsuttuna massalatauksena, mikä on nykypäivän standardein verrattain verkkainen päivitystahti.

Perinteinen malli on sikäli ongelmallinen, että hitaasti päivittyvä data synnyttää aukkoja tilanteen seurantaan ja siten hidastaa mahdollisiin haasteisiin ja yllättäviin tilanteisiin reagointia. Tällaisia haasteita ovat esimerkiksi erilaiset tuotannon pullonkaulat tai verkkokaupan virheelliset varastosaldot.

tietovarasto-uusi-800x354 JPG

Perinteiseen
tapaan toteutetussa tietovarastossa data päivittyy harvakseltaan, jolloin liiketoiminnan on vaikea reagoida yllättäviin tilanteisiin tarpeeksi nopeasti.


Modernilla tavalla toteutetussa tietovarastossa uudentyyppiset tietolähteet, kuten click stream, sosiaalinen media, geolokaatio, kuva/video/ääni, APIt, lokitiedostot sekä koneiden ja sensoreiden tuottama data, siirtyvät sen sijaan reaaliaikaisesti tietovarastoon, sillä datan siirtämisessä hyödynnetään bulkkilatausten lisäksi streaming-teknologiana. Tällöin data saadaan lähes välittömästi liiketoiminnan käyttöön.

tietovarasto-uusi-800x354 JPG 2Uusi tapa toteuttaa tietovarasto mahdollistaa nopean reagoinnin.


Tiivistän ajatusmaailman muutoksen datan hyödyntämisen suhteen oheiseen taulukkoon:

VANHA MALLI UUSI MALLI
Dataa ei tarvita reaaliaikaisesti, koska näin on ennenkin pärjätty. Tunnistetaan ne liiketoiminnan osa-alueet, joissa reaaliaikainen tieto tehostaa toimintaa ja luo kilpailukykyä.
Batch-/bulk-datan siirto tehdään muutaman kerran päivässä, jolloin tietovaraston ’aikaikkuna’ muodostuu ongelmaksi. Liiketoiminnassa on useita maita ja paljon käyttäjiä, jotka tarvitsevat dataa samaan aikaan. Bulkkilataus vie liikaa aikaa (osalle käyttäjistä datan käyttö estyy latauksen takia. esim. aikavyöhykkeen vuoksi). Tietovarasto suunnitellaan jo alusta pitäen ketteräksi ja nopeasti päivittyväksi (data on minuuttien tai sekuntien sisällä käytettävissä siellä, missä lähdejärjestelmien dataa tarvitaan optimoituna raportoinnin, analytiikan ja visualisoinnin käyttöön).
Tietovaraston mallintaminen ja prosessien rakentaminen on tiukasti säänneltyä ja erittäin raskasta muuttaa. Luodaan vanhan tietovarastoprosessin rinnalle/korvaajaksi joustavampi ja ketterämpi tapa hyödyntää tietoa käyttäen moderneja teknologioita sekä keskittyen pienempiin kokonaisuuksiin ja iteratiiviseen kehitykseen.

 

Minkälaiset organisaatiot hyötyvät reaaliaikaisesta tiedolla johtamisesta?

Parhaiten reaaliaikaisesta tiedolla johtamisesta hyötyvät digitaalisen liiketoiminnan hyödyntäjät toisin sanoen kaikki, joita kiinnostaa nopeampi pääsy tietoon ja sitä kautta liiketoimintaedun saaminen.

Reaaliaikaisesta tiedosta hyötyvät esimerkiksi seuraavanlaiset organisaatiot:

  • Verkkokaupoissa digitaalinen kaupankäynti perustuu datan käsittelyyn nopealla syklillä. Verkkokauppa tarvitsee ajantasaista tietoa varastosaldoista: Onko toimituksessa viiveitä? Onko tuote myyty loppuun ja saako tilausta tekevä asiakas tästä tiedon reaaliajassa? Toinen verkkokaupoille tyypillinen reaaliaikaisen datan hyödyntämisen käyttötapaus on nk. next-best-offer, jossa asiakkaalle tarjotaan verkkokauppa-asioinnin aikana tälle sopivimpia muita tarjouksia.
  • Teollisuudessa ja tuotannossa tuotantoprosessien seuranta reaaliaikaisen datan pohjalta mahdollistaa paremman ymmärryksen prosessin mahdollisista tehokkuuteen liittyvistä pullonkauloista. Teollisuudessa on myös tärkeää tehdä oikea-aikaisia huoltotoimenpiteitä, joissa reaaliaikainen data on ehdoton edellytys.
  • Logistiikka-alan organisaatioiden on tiedettävä, missä tavara liikkuu ja onko toimitusketju optimoitu reitin ja kustannusten puolesta. Reaaliaikainen data mahdollistaa toimitusketjujen seurannan ja nopean reagoinnin mahdollisiin toimitusongelmiin, mikä usein parantaa kilpailukykyä merkittävästi.

Reaaliaikainen tietovarasto on ketterä ratkaisu kaikenlaisille organisaatioille

Tietovarastoautomaatiossa on aina syytä huomioida tiedon integraationopeus. Ketterää tietovarastoa ei kannata perustaa perinteiseen bulkkilataamiseen perustuvaan malliin vaan suoraan reaaliaikaiseksi.

Organisaatiosi nykyinen tietovarasto voidaan myös tarvittaessa päivittää reaaliaikaiseksi. Reaaliaikainen tietovarasto ei myöskään ole merkittävästi perinteistä tietovarasto hintavampi, kunhan se toteutetaan pilvialustalle.

Innofactorilla on vahvaa osaamista muun muassa Azure-komponenteista, joita voidaan hyödyntää Streaming-ratkaisujen toteuttamisessa. Tutustu datan ja analytiikan sekä tiedolla johtamisen tarjontaamme verkkosivuillamme!

TUTUSTU DATAN JA ANALYTIIKAN  RATKAISUIHIMMEPetri Räsänen

Senior Sales Executive