<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Taina Lempiäinen

Vuosi armonaikaa jäljellä – ovathan sivustosi jo saavutettavia?

Kello käy! EU:n saavutettavuusdirektiivi julkisten sivustojen ja verkkopalvelujen saavutettavuudesta astuu voimaan vauhdilla, sillä kaikkien uusien sivustojen ja palvelujen tulee olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019 mennessä, eli alle vuoden päästä

Mikäli saavutettavuus ei ole sinulle vielä tuttua, voit lukea saavutettavuudesta ja sen merkityksestä digitaaliselle asiakaskokemukselle aiemmasta blogikirjoituksestamme. EU:n saavutettavuusdirektiivillä pyritään takaamaan kaikkien kansalaisten mahdollisuus toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa mahdollistaen palvelujen käyttö kaikilta ihmisiltä rajoitteista huolimatta. Ennen tämän vuoden syyskuuta julkaistujen sivustojen tulee olla saavutettavia 23.9.2020 ja kaikkien mobiilisovellusten aikaraja on 23.6.2021. Toteutumisen valvonnan keinoista ollaan vielä keskustelemassa kansallisesti. 

  

 

Monta syytä panostaa palvelujen saavutettavuuteen

Vammaisuuden kirjo on suuri aina näkö- ja kuulo-ongelmista motorisiin sekä henkisiin ongelmiin. Esimerkiksi näkövammaisia Suomessa on noin 55,000 henkilöä, joista suurin osa on heikkonäköisiä, kuten esimerkiksi monet ikääntyneet ihmiset. Tiesitkö, että miehistä 8 % on puna-vihervärisokeita, ja heistä jopa 40 % on tietämättömiä tästä ominaisuudestaan?

Hyvä saavutettavuus parantaa käyttökokemusta ja käytettävyyttä meistä kuitenkin ihan jokaisella. Taustamelu ravintolassa, kirkas auringonpaiste, murtunut näyttö tai käsi, ovat esimerkkejä väliaikaisista saavutettavuushaasteista, joista saattaa kärsiä meistä kuka tahansa.

Huono saavutettavuus käy myös helposti kalliiksi. Vaikutus on liiketoimintaan suora lisäkäyttäjien lisäksi siten, että käyttäjätuen ja asiakaspalvelun määrä vähenee, kun käyttäjät voivat suorittaa haluamansa tehtävän jo verkkopalvelussa. Myös koska hakukoneet tulkitsevat sivua hyvin samalla tavalla kuin ruudunlukijat, panostaminen sivuston tekniseen rakenteeseen ja esimerkiksi graafisten elementtien tekstimuotoisiin vastineisiin parantaa samalla myös hakukoneoptimointia, millä taas on suora vaikutus sivuston kävijämääriin.

Laki vaatimuksineen onkin siis vain yksi pieni osa sitä, miksi hyvään saavutettavuuteen kannattaa panostaa.

 

Symboli, joka kuvaa saavutettavuushaasteita liikkumisessa, hienomotoriikassa, aisteissa ja kognitiivisessa ymmärtämisessä.

 

Ongelmat löydetään saavutettavuusarvioinnilla

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun hyvään saavutettavuuteen pyritään läpi koko projektin aina suunnittelusta tekniseen toteutukseen ja sisällöntuotantoon asti. Tavoite on huomioida käyttäjien monimuotoiset tarpeet ja taata käyttö kaikille tasapuolisesti.

Mikäli alusta asti ei ole ymmärretty kiinnittää saavutettavuuteen huomiota, voidaan myös olemassa olevalle järjestelmälle tehdä saavutettavuusarviointi mahdollisten ongelmien löytämiseksi. Asiantuntija havaitsee saavutettavuusongelmat arvioimalla esimerkiksi sisällön selkeyttä ja ymmärrettävyyttä, visuaalisen ulkoasun värejä ja elementtejä, prosessien ja siirtymien loogisuutta sekä sivuston toimintaa pelkällä näppäimistöllä ja ruudunlukijalla.

Arviointiin käytetään useita eri tapoja ja työkaluja. Suurin osa näistä helppokäyttöisyyden periaatteista tarkastetaan asiantuntijan toimesta manuaalisesti läpi sivuston. Lisäksi apuna käytetään palveluita HTML-rakenteen ja kontrastien arvioimiseksi.

Innofactorin avulla hyvään saavutettavuuteen ja Saavutettavuus huomioitu -leimaan

Autamme mielellämme Innofactorilla teitä kaikissa saavutettavuusasioissa, tarjoten esimerkiksi:

  • Saavutettavuusarviointeja, joissa tutkitaan sivusto tai palvelu saavutettavuusvaatimusten osalta.
  • Koulutuksia saavutettavuudesta, sisältäen yleistä tietoa saavutettavuudesta ja esimerkiksi ohjeita sisällöntuottajille.

Saavutettavuus huomioitu -leima.

Organisaatio voi osoittaa kävijöilleen kokonaisvaltaisen sitoutumisensa hyvään saavutettavuuteen ja saavutettavuusvaatimusten täyttymisen hankkimalla sivustolleen Saavutettavuus huomioitu -leiman. Innofactor tekee yhteistyötä Annanpuran kanssa, jonka Näkövammaisten liitto ry on valtuuttanut myöntämään saavutettavuusleimoja.

Mikäli kiinnostuitte saavutettavuudesta tai Saavutettavuus huomioitu -leimasta, ottakaa meihin yhteyttä! Mietitään yhdessä juuri teille sopiva saavutettavuutta parantava kokonaisuus.

 

Parannetaanko yhdessä palvelusi käyttäjäkokemusta?   Lue miten voimme auttaa! 

 Taina Lempiäinen

Senior User Experience Specialist

Taina works as UX designer and service manager at Innofactor.