<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tormod Nymoen

Det gode og ærlige miljøet som skal bli tre ganger så stort

Jørn mener at dette er fagmiljøet du bør søke deg til om du ønsker å bli best på Microsoft.

Jørn Ellefsen har vært leder i IT-bransjen i flere tiår, og står nå i spissen for det som er landets trolig sterkeste kompetansehus på Microsoft-teknologi. I tillegg til Innofactor-kontorene i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim har også Ellefsen ansvaret for selskapets drift i Danmark.

- Jeg ønsket å jobbe i et mellomstort miljø der jeg kunne bidra til å skape det aller beste fagmiljøet for dyktige konsulenter. Jeg stortrives og synes det er inspirerende å jobbe med så mange eksperter som støtter mange av landets mest spennende virksomheter, sier Ellefsen.

Særlig stolt er han av hva Innofactor har gjort da de flyttet alt av IT for Ullensaker kommune til Microsoft Azure. Den historien har gått sin seiersgang over store deler av det norske IT-fagmiljøet, og har også vakt betydelig oppsikt hos Microsoft i Europa.

- Jeg blir ekstremt stolt når vi gjør noe som ingen har gjort før, og som i tillegg har sikret oss mange nye spennende kundeoppdrag. Ullensaker-historien har vært helt fantastisk for kunden, og for oss selv, sier han.

Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe i Innofactor? Sjekk ut vår karriereside her.

Når de ansatte tar vare på hverandre

Empati, konstruktive utfordringer og fagkjærlighet er fellesnevnere i Ellefsens beskrivelser av arbeidsmiljøet Innofactor.

- Jeg blir veldig glad når jeg ser at de ansatte tar godt vare på hverandre, som når de eldre og erfarne løfter de yngre, eller når de yngre bidrar til at vi utvikler nye og smartere prosesser, sier Ellefsen.

Det faglige er det aller viktigste i Innofactor, og kvalitet trumfer kvantitet hver gang.

- Vi skal ha de beste i våre marked på Microsoft, eller de med ambisjoner om å bli det, sier han.

I et marked hvor det er ekstremt vanskelig å ansette nye ressurser, har Ellefsen tro på at innovasjon og fagkjærlighet er magneten. Han bruker erfaringene til Ullensaker kommune som eksempel.

- Ullensaker forteller oss at det er blitt enklere å rekruttere nye fagfolk. Etter at de fikk på plass mer moderne IT-løsninger oppfattes de som en langt mer spennende arbeidsplass, også utenfor IT-avdelingen. I tillegg har denne innovasjonshistorien ført til at kommunens IT-leder er blitt nedringt av andre kommuner som ønsker å få til de samme gode resultatene, sier Ellefsen.

Elsker det nordiske miljøet

Ellefsen har jobbet i norske selskap før, og for flere globale konsern. Han står derfor på trygg grunn når han trekker frem det nordiske fagmiljøet i Innofactor som særlig godt.

- Det er noe spesielt med å få lov til å jobbe med så mange flinke kolleger over hele Norden. Vi deler det språklige og det kulturelle, og vi styres av de samme verdiene om å skape kundeverdi i alt vi gjør. Vi har en kundestyrt kultur, så det er viktig at flest mulig får utfordret seg selv på faglig interessante utfordringer, sier han.

På tvers av Norden har Innofactor 500 Microsoft-spesialister. I Norge er det 50 fageksperter på de fire kontorene, men appetitten for vekst er stor.

- Planen er å bli tre ganger så mange i løpet av de neste årene. Vi skal ha 150-200 ansatte i Norge innen få år, sier han med en offensiv tone.

Bokser i en høyere vektklasse

Innofactor er en foretrukket partner hos Microsoft på grunn av fagtyngden. Dette innebærer at en får tilgang til mange fordeler som ellers tilfaller veldig mye større IT-forhandlere.

- Vi får mye mer oppmerksomhet enn størrelsen vår skulle tilsi, og vi får bokse i en høyere vektklasse. Mange av våre kolleger er blant de aller beste i verden på det de gjør, og alt ligger til rette for at flere skal kunne bli det. Her dytter vi hverandre frem, og de som vil bli best, får alle muligheter til å bli det, sier Ellefsen.

Hver ansatt skal ha en plan for sin faglige utvikling, og Ellefsen ser det som en lederoppgave å fjerne de hindringene som står i veien for måloppnåelsen.

- Våre ledere skal støtte de ansatte og være tilgjengelige som mentorer. Alle skal oppleve stor frihet og fleksibilitet i arbeidshverdagen, og de skal oppleve at de får støtte til å lykkes faglig og personlig.

Fagteamene har daglige møter der de går gjennom prosjekter og diskuterer utfordringer og muligheter. Dette suppleres med ukentlige teknologiske dypdykk. Innofactors eksperter blir ofte kontaktet fra andre land på bakgrunn av den skyhøye fagkompetansen.

- Etter å ha gjort oppdrag i Norge for en avdeling av et stort konsern, ble vi kontaktet av morselskapet som ønsket oss som deres rådgivere på Microsoft. Vi har glød og engasjement, og det gjør at vi skiller oss ut, sier Ellefsen stolt.

Sjekk ut stillingene våre. Vi håper du som Microsoft-ekspert å bli med på laget.

Konsulenter – bli en del av Norges tyngste Microsoft IAM miljø

Konsulenter - Modern workplace / cybersikkerhet

Utviklere - devops for å utvikle digitale tjenester for våre innovative kunder

Konsulenter - migrere og utvikle løsninger i Microsoft Azure skyplattform